Juraj Ferík st.

učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní

Juraj Ferík st.
( 1908 – 1993 )

Juraj Ferík st. sa narodil 1908 v Hložanoch. Po ukončení základnej školy v rodisku, kde od trinástich rokov nahrádzal dedinského kántora, zapísal sa na Učiteľskú školu v Sombore. Počas školenia v Sombore viedol školský zbor a založil žiacky orchester. Roku 1926 sa zamestnáva na pracovné miesto učiteľa základnej školy v Petrovci. Súčasťou jeho učiteľskej práce bola aj práca kántora. Pri slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi neskôr nacvičoval i cirkevný spevokol. Na základnej škole pôsobil do roku 1961 s väčšou prestávkou. Po druhej svetovej vojne pôsobil na gymnáziu v Petrovci a bol i hudobným pedagógom v slovenskej Učiteľskej škole, ktorá pracovala pri gymnáziu. Nacvičoval žiacky spevokol a orchester, s ktorými účinkoval na štátnych, národných, školských, matičných a žiackych oslavách.

Juraj Ferík st. je najväčším dolnozemským zberateľom slovenských ľudových piesní, piesne zapisoval po všetkých slovenských osadách v Báčke, Banáte a v Srieme. Keďže pracoval určitý čas ako hudobný redaktor slovenskej hudby v Rádiu Nový Sad, piesne zapisoval i od ľudových spevákov novosadského rozhlasu, ktoré potom upravoval pre potreby rozhlasu a iné účely.

Sústavne začal zbierať ľudové piesne od roku 1950. Najprv v okolitých osadách a veľký počet piesní zapísal od žiakov gymnázia a Učiteľskej školy, kde pracoval. Ako referent pre hudbu Zväzu kultúrno-osvetových spolkov AP Vojvodiny – Odboru pre Slovákov, cestoval po slovenských osadách a neúnavne zapisoval ľudové piesne. V úvode svojho životopisu napísal: ,,Ľudová tvorba (predovšetkým ľudové piesne) mi vždy boli blízke” o čom svedčí asi 1200 zozbieraných a zapísaných ľudových piesní.