Juraj Ferik st.

učitelj, muzički pedagog, sakupljač narodnih pesama

Juraj Ferik st.
( 1908 – 1993 )

Juraj Ferik st. je rođen 1908. god. u Gložanu. Nakon završene osnovne škole u rodnom mestu, gde je od trinaeste godine zamenjivao seoskog kantora, upisao je Učiteljsku školu u Somboru. Za vreme školovanja u Somboru rukovodio je školskim horom i osnovao orkestar učenika. 1926. god. se zaposlio na radnom mestu učitelja u osnovnoj školi u Petrovcu.U sastavu njegovog učiteljskog rada je bio i rad kantora.

Pri slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvi je kasnije radio i sa crkvenim horom. U osnovnoj školi je radio do 1961. god. sa većom pauzom. Posle drugog svetskog rata je radio na gimnaziji u Petrovcu, bio je i muzički pedagog u slovačkoj Učiteljskoj školi, koja je radila pri gimnaziji. Uvežbavao je đački hor i orkestar, sa kojim je učestvovao na državnim, narodnim, školskim, matičnim i đačkim proslavama.

Juraj Ferik st. je najveći sakupljač slovačkih narodnih pesama u Vojvodini, pesme je zapisivao u svim slovačkim mestima u Bačkoj, Banatu i u Sremu. Pošto je jedno vreme radio kao muzički urednik slovačke muzike u Radiu Novi Sad, zapisivao je i pesme od narodnih pevača novosadskog radia, koje je zatim aranžirao za potrebe radia i druge namene.

Sistematski počinje sakupljanje narodnih pesama od 1950. god. Najpre u okolnim selima, veliki broj pesama je zabeležio od učenika gimnazije i Učiteljske škole, gde je radio. Kao referent za muziku Saveza kulturno-prosvetnih društava AP Vojvodine – Ogranka za Slovake, putovao je po slovačkim mestima i neumorno beležio narodne pesme. U uvodu svoje biografije, napisao je: „Narodno stvaralaštvo (pre svega narodne pesme) mi je uvek bilo blisko“ o čemu svedoči oko 1200 sakupljenih i zapisanih narodnih pesama.