Bibliofílie

Bibliofília Upřimné myšlení při harmonice u pána Rennera v Praze 25. řijna 1782

Pri príležitosti 200. výročia smrti Juraja Ribaya vydal ústav v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom bibliofíliu obsahujúcu báseň Úprimné vyznanie pri harmonike u pána Rennera v Prahe 25. októbra 1782. Verše sú v originálnom znení v češtine a tiež v slovenčine v preklade Ľubomíra Feldeka. Je tu aj imaginárny portrét Juraja Ribaya, ktorý zhotovil J. Cesnak. Ide o 2. zväzok edície Bibliofílie, ktorý vyšiel v náklade 50 výtlačkov.

Juraj Ribay (27. marca 1754 – 31. decembra 1812) bol významnou a uznávanou osobnosťou v dejinách slovenskej kultúry. Pre nás je dôležitý aj preto, že štrnásť rokov pôsobil na našom území, presnejšie v Savinom Sele (vtedy Torža), kde bol od roku 1798 až do smrti farárom na nemeckej fare. Zároveň sa zaoberal jazykovedou, publicistikou, etnografiou a inými vednými disciplínami. Podľa Chrestomatie slovenskej vojvodinskej poézie autora Víťazoslava Hronca je Juraj Ribay aj naším prvým básnikom. Zaraďuje ho sem práve báseň, ktorá sa našla vo vydanej bibliofílii. Podľa V. Hronca je táto báseň na úrovni súčasnej modernej poézie, hoci ju Ribay napísal pred vyše dvoma storočiami.

 


Sprisahanci – Bibliofília Jána Labátha

Prvým zväzkom novozaloženej edície Bibliofílie je bibliofília Sprisahanci autora Jána Labátha, ktorá vyšla pri príležitosti jeho 85. narodenín v roku 2011. Bibliofília, ktorú pripravil Víťazoslav Hronec a vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, vyšla v náklade 50 výtlačkov. Ide o knižné unikáty, z ktorých má každý svoje poradové číslo podpísané spisovateľom. Výber z tvorby spisovateľa, jeho básne Sprisahanci, Báseň, Na piesočnatom pobreží sedí a Darmo citlivo ilustrovala Emília Valentíková.