Správa komisie na udelenie Ceny Nového života za rok 2021