Slovenská redakcia TV Vojvodiny

Aj keď sa za historický považuje dátum 29.11.1975, keď TV Nový Sad začala vysielať program v piatich rečiach národov a národností Vojvodiny, pre nás sa historická udalosť odohrala v nedeľu 30. novembra o 17.45 hodine TV magazínom Rozhľady. Slovenský program pripravovala až po rok 1981 spoločná rozhlasovo-televízna redakcia. Prvým šéfredaktorom bol Miroslav Krivák, zástupcom Ján Makan a štyria rezortní redaktori boli: Jozef Šipek, Samuel Sklabinský, Juraj Turčan a Juraj Hriešik. Rok 1981 bol prelomový, keď sa Slovenská redakcia TV NS osamostatnila a do nej sa dostalo 8 novinárov. Tento krok sa ukázal ako správny, lebo sa novinári mohli špecializovať na jednotlivé oblasti, ktoré potom kvalifikovanejšie sledovali ako predtým v spoločnej redakcii. V prvej samostatnej redakcii novinármi boli: Ján Makan, Ján Struhár, Dušan Pavlovič, Michal Bažaľa, Mária Búriková, Anna Nemogová, Pavel Hric a Milina Ilićová, organizátorom Vladimír Klobušický, zvukárom Ljubiša Sremčević, kameramanmi Duško Čekić, Zorko Bešlić a Tomislav Hujić, realizátorkou Viera Denďúrová, potom Milina Florianová, tajomníčkou Miroslava Polyvásová, strihačmi Jarmila Kenigová a Pavel Červený a režisérom Andrej Privratský, neskôr Ľuboslav Majera.

Časom sa program v slovenskej reči TV NS rozrastal, pribúdali nové vysielania a mladé sily až po krýzové 90-te roky, ktoré poznačila častá fluktuácia. V súčasnosti takmer 4-hodinový týždenný program Redakcie informatívneho programu po slovensky obsluhuje nasledovných novinárov: Pavel Hric, Juliana Bovdišová, Anna Stanivuková (súčasne aj redaktorka), Ján Čeman (súčasne aj zodpovedný redaktor), Jarmila Labátová-Štrbová, Anna Jašková, Kristína Filková, Milan Kulík, Anna Funtíková, Anna Maľová, organizátorsko-produkčné práce vykonávajú Anna Radanovićová a Boris Havran, hlásateľkou je Karmena Zorňanová a pisárkou Anna Hrnčiarová. Do redakcie participujú (aj keď formálne nepatria) aj režiséri Ljubiša Sremčević a Ján Čáni, ako aj realizátori Ondrej Srnka a Milina Mošo. Najnovšie výskumy sledovanosti ukázali, že si diváci vedia vážiť snahy televízneho tímu, čo im iste dáva dodatočnú vzpruhu v plnení svojho poslania.

Ján Čeman