www.zornicka.com

Na internetovej stránke Zorničky, slovenského vojvodinského časopisu pre deti, si vyhľadáte obsah čísel, slovenské básne, či rozprávky našich vojvodinských autorov a tiež súbehy, ktoré, spolu s ostatnými slovenskými inšitúciami, tento časopis vypisuje.

Na stránke si môžete nájsť i archívne vydania časopisov Naši pionieri a Naše slniečko z rokov 1939 až 1970.

Sú tu i niektoré z divadelných predstavení v produkcii SVD, ako i príspevok o Zorničky, odvysielaný na RTV Vojvodiny.