STARÁ PAZOVA / Združenie pazovských žien pri Spolku hrdinu Janka Čmelíka

Ženy v Starej Pazove sa v spolku, ktorý založila Ľudmila Hurbanová, organizovali prvýkrát v roku 1921. Viac ako deväťdesiatročný vývoj znamenal aj prerušovanie činnosti a zmenu názvu, náplň organizácie sa však nezmenila. Cieľom bolo a je nielen stretávať sa, ale aj zaoberať sa etnografiou a kultúrou staropazovských Slovákov.

Dnešné združenie pazovských žien zároveň vyrástlo aj z Antifašistického frontu žien, keď sa v sedemdesiatych rokoch, na iniciatívu Zuzany Podlavickej skupina slovenských žien začala zoskupovať v Klube VHV s účelom pestovať ručné práce. Neskoršie podporovali predaj lístkov na večierky a dopĺňali fundus kostýmov pre divadlo. Potom pripravovali krojové bábky a malé panťušky ako suveníry a darčeky turistom a návštevníkom Pazovy.

Dnes ženy pôsobia pod označením Združenie pazovských žien pri Spolku hrdinu Janka Čmelíka. Združenie sa zaoberá etnografiou, zbierkou krojov, zachováva staré zvyky a obyčaje a podporuje vzorkovú ručnú prácu. Pripravuje samostatne alebo za podpory Historického múzea v Bratislave výstavy na rozličné témy. Staropazovčanky sa veľmi úspešne predstavili predmetmi na dolnozemskej výstave Svadba na Dolnej zemi, samostatnou výstavou kraslíc a ozdobných veľkonočných predmetov i výstavou Jesenné plody. Organizujú pri tom kolektívne výstavy do kúpeľných miest Srbska ako aj do slovenských osád, ale aj súťaže v príprave tort, koláčov a slaných jedál.

 


Približne 25 členiek vyvíja veľa aktivít. Stretávajú sa priestoroch SKUS h. J. Čmelíka, kde je zriadená aj etnoizba. Medzi pravidelné činnosti patrí organizovanie výstav i priadky. Na Veľkú noc sa pripravuje Veľkonočný večierok, vyrábajú sa suveníry.


Ženy zbierajú kroje i piesne pre ďalšie generácie. Dokonca majú vlastnú spevácku skupinu, ktorá 8. marca 2015 pri príležitosti MDŽ vystúpila aj v ÚKVS. V marci 2015 začínajú na krosnách tkať handrovky. Približne do leta 2015 potrval projekt Staré remeslá, na ktorom sa podieľajú spolu s Oltárnym krúžkom. Tu sa učia zručnostiam, akými sú šitie, výroba kapcov či pančušiek a pazovských prusľakov.

Predsedníčka Združenia pazovských žien pri Spolku hrdinu Janka Čmelíka je Anna Horvátová.

email: zdruzie@gmail.com

Monika Necpálová