SELENČA / Združenie žien Dúha, Selenča

Združenie žien Dúha v Selenči je založené 1. augusta roku 2006. Predsedníčkou je od samého začiatku Anna Valentová. Hneď na začiatku si členky združenia za svoje ciele vytýčili zachovanie národnostnej a kultúrnej identity Slovákov, zveľadenie a pozdvihnutie kultúry miestneho obyvateľstva, zachovanie životého prostredia, starosť o kultúrne dedičstvo, zachovanie ľudských práv, rozširovanie priateľstva a porozumienia medzi ľuďmi a pod.


Združenie Dúha taktiež poskytuje priestor Selenčanom, ktorí sa zaoberajú ručnými prácami, aby zverejnili, ali i predali svoje výtvory. Možnosť vystaviť svoje diela majú v galérii Dúha, ktorá sa nachádza vedľa evanjelického kostola v Bussines stredisku podniku Slovan. V galérii sa nachádza bohatá ponuka suvenírov, v podobe unikátnych ručných prác z rôznych, najčastejšie prírodných materiálov a to nielen s motívmi Selenče, alebo Vojvodiny, ale i so slovenskými vojvodinskými motívmi, ktoré sú príznačné pre všetky dediny, ktoré sú vo Vojvodine obývané Slovákmi. Suveníri z galérie Dúha sa v súčasnosti nachádzajú už v celom svete: v Kanade, Taliansku, Izraeli, Amerike, Austrálii, Rakúzsku, či vo Francúzsku.


Členky združenia sa zúčastnili na mnohých podujatiach ako sú Dni kultúrneho dedičstva, Dni dobrosusedských vzťahov, na výstavách iných združení žien v takmer všetkých slovenských vojvodinských dedinách.


Členky združenia boli organizátorkami výstavy veľkonočných kraslíc a aranžmánov pod názvom Čaro kraslíc v rokoch 2007, Jubilejná kraslica v jubilejnom roku 2008 a 2009 Tajomstvo veľkonočného vajíčka, na ktorej sa zúčastnili mnohé združenia žien, remeselníci, či individuálni vystavovatelia, ako z nášho prostredia, tak i zo zahraničia (Slovinska, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska).


Združenie organizuje početné dielne a workshopy, prostredníctvom ktorých sa snaží ponúknuť ženám rôznych vekových kategórií produktívne vyplnenie voľného času, pri učení nových vecí. Taktiež bolo organizátorom a spoluorganizátorom početných projektov ako napr. „Ženy – iniciátorky a nositeľky ekumenického hnutia v slovenskej, konfesionálne duánej komunite vo Vojvodine“, seminára „Ako k efektnému projektu?“ a mnohých ďalších edukačných prednášok na aktuálne a pútavé témy, ako sú napríklad ekológia, ochrana zdravia, zdravá výživa atď.

Združenie žien Dúha malo na starosti aj súťaž o najupravenejšiu záhradku. Bol to projekt „Kvety a stromy – pľúca našej Selenče“, v rámci ktorého okrem súťaže, boli organizované početné prednášky a vysádzanie stromíkov.


Najaktuálnejšou novinkou v združení Dúha je projekt Pestrosť dúhy v našich dielňach, kde ženy rôznych vekových kategórií majú možnosť vyplniť svoj voľný čas užitočne a naučiť sa pritom novým zručnostiam.

Anna Margareta Valentová