PIVNICA / Spolok žien Pivnica

Spolok žien Pivnica bol založený v roku 1933. Jeho činnosť bola naposledy obnovená v roku 2004. V roku 2013 zaznamenal aj veľké jubileum a to 80 rokov od prvého založenia Spolku žien. Svoje miesto si teraz približne tridsiatka členiek našla v diakonickom dome. Svojou činnosťou je spolok špecifický práve humanitárnym zameraním. Členky sa starajú aj o starších ľudí, pomáhajú s varením i roznáškou jedla. Pre deti zo sociálne slabších rodín zbierajú šatstvo.

Z činnosti 2014 – 2015

Podieľajú sa aj na zabezpečovaní ošetrovateľskej služby. Počas roka organizujú mnoho prednášok. V marci 2015 sa uskutočňuje prednáška lekárky o cvičení vhodnom pre staršie ženy. Spolkárky pracujú aj s deťmi základnej i materskej školy. Učia ich nielen pripravovať palacinky, ale aj iné jedlá. Zaúčajú ich do ručných prác, pričom im rozprávajú príbehy.

 

Keďže členky spolku majú blízko ku knihám a literatúre všetkého druhu, popri tradičných priadkach, krojovej či krumpľovej zábave a činnosti speváckej skupiny spolku žien, rozhodli sa v tamojšom združení pred piatimi rokmi organizovať Literárne stretnutie. Na ňom sa vždy druhý víkend v septembri stretnú ženy z ostatných spolkov a prezentujú svoje nárečím písané texty z rozličných slovenských osád Vojvodiny.

V roku 2014 si priatelia slova mohli na podujatí takto vypočuť 19 príbehov. V diakonickom dome pripravili nádherne nainštalovanú výstavu družbovských ručníkov, krojov, ručných prác, nábytku a predmetov z minulosti svojich predkov. Podujatia sa zúčastnili ženy, ktoré chcú písať, ale väčšina z nich nemala možnosť prezentovať sa, zverejňovať texty či básne, hoci mnohé kladú spomienky na papier a majú vlohy na písanie. Z Literárneho stretnutia každoročne vyjde zborník textov. Vydáva ho pivnický Spolok žien v spolupráci s Gerontologickým centrom.

Predsedníčkou Spolku žien Pivnica je Anna Valášková.

email: spolokzienpivnica@gmail.com

Monika Necpálová

Pozri aj: