PANČEVO / VOJLOVICA / Ženská odbočka SKUS Detvan

V Pančeve – Vojlovici sa ženy stretávajú už 40 rokov a hádam už aj pred tým ako bol založený Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan (v roku 1975). Pôsobia v rámci výšivkárskej odbočky spolku. Prvé vedúce boli Eva Nagyová a Zuzana Brezinová Balogová a neskôr túto funkciu zastávala Zuzana Hríbová. Hoci členiek nie je veľa, stretávajú sa pravidelne každý týždeň. Ich hlavnou aktivitou je pravdaže výšivkárstvo, venujú sa ale aj iným oblastiam na úrovni spolku aj obce. Roku 1997 Eva Lenhartová založila aj tzv. výšivkársky dorast, združenie dievok výšivkárok.

Ženská odbočka spolku sa zúčastňuje so svojimi výstavami na Sedliackych dňoch v Pančeve a Dožinkových slávnostiach vo Vojlovici. Navštívili aj Etnofestival potravín a hudby Vojvodiny v Novom Sade. Na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci uviedli etnografickú výstavu Slovenských dolnozemských sobášnych šiat. Svoje práce prezentovali aj na Slovensku, najprv v Hubovej a potom aj na oslavách Dni Európy.

SKUS Detvan, ženská odbočka

Predsedníčka: Anna Pániková

pavlejan@sbb.rs


Monika Necpálová