Jonatán

Jonatán

Mužské meno hebrejského pôvodu, s významom Hospodin, Jehova daroval, dar od Hospodina Jehovu. V St. zmluve Jonatán bol jedným zo synov kráľa Saula a priateľ Dávidov. Po tomto mene kresťania siahajú od čias reformácie. U nás sa toto meno takmer nevyskytuje.

Dátum

29. dec 2023

ČAS

All Day
Kategória