Jonatán

Jonatán

Mužské meno hebrejského pôvodu, s významom „Hospodin, Jehova daroval, dar od Hospodina, Jehovu“. V St. zmluve Jonatán bol jedným zo synov kráľa Saula a priateľ Dávidov. Po tomto mene kresťania siahajú od čias reformácie. U nás sa toto meno často nevyskytuje.

Dátum

29. dec 2024

ČAS

All Day
Kategória