Slovenské vojvodinské divadlo

Slovenské vojvodinské divadlo (SVD) vzniklo ako špičková inštitúcia vojvodinských Slovákov, ktorej poslaním a náplňou je rozvíjanie divadelnej kultúry na profesionálnej úrovni. SVD bolo založené na základe uznesenia Výkonnej rady Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny – zakladateľské práva a povinnosti následne prebralo na seba Zhromaždenie Obce Báčsky Petrovec uznesením zo dňa 14.4.2003. Repertoárové a umelecké smerovanie kreuje Umelecká rada SVD. Divadlo riadi riaditeľ, ktorý je, rovnako ako manažment divadla, interným zamestnancom SVD. Na riaditeľskom poste zatiaľ sa vystriedali Vladimír Valentík, Ján Čáni a v súčasnosti funkciu riaditeľa zastáva Pavel Čáni.

Foto: SVP

Toto divadlo zatiaľ nemá stály interný herecký súbor, ale sa opiera o hosťujúcich profesionálnych hercov zo Slovenska (Kristína Turjanová, Miroslava Dudková, Lucia Jašková, Martin Hronský, Judita Hansman), zo Srbska (Miroslav Fábry) o najlepších amatérskych hercov z tohto prostredia, ako aj hercov, ktorí absolvovali herecké školenie v Štúdiu hereckej tvorby, ktoré odborne zaštítila Akadémia umení v Novom Sade (Miroslav Babiak, Ondrej Brna,  Michal Čiliak, Anna Chrťanová-Leskovac, Ján Jambrich, Ján Žolnaj, Samer Hamadech, Danka Hriešiková, Andrej Matúš, Aleksandra Lendjerová, Ružena Šimoniová-Černáková, Jaňa Urbančeková-Fejzulahiová, Daniela Legíňová-Sabová, Katarína Kolárová atď.).

Foto: SVP

V SVD boli naštudované tieto hry:

 1. Ján Čajak ml. – Mária Kunčáková: Zuzka Turanová. Réžia Ľuboslav Majera. Premiéra: 30.08.2003.
 2. Miroslav Benka: Chlieb a hry (Panem et circenses). Réžia. Miroslav Benka. Premiéra: 26.03.2004.
 3. Miloš Janoušek: Duchovplná rozprávka alebo Nedotýkajte sa trollov. Réžia: Ján Čáni. Premiéra: 29.05.2004.
 4. Alexej Slapovskij: Klinč. Réžia: Ján Makan. Premiéra: 28.05.2005.
 5. Roland Schimmelpfenning: Arabská noc. Réžia: Dušan Bajin. Premiéra: 28.08.2005.
 6. Nebojša Ropnčević. Vina. Réžia: Ľuboslav Majera. Premiéra: 04.03.2006.
 7. Ruzante na ceste. Réžia: Ján Makan a Miroslav Fábry. Premiéra: 01.07.2006.
 8. Miloš Janoušek: Piráti. Réžia: Ján Čáni. Premiéra:  12.11.2006.
 9. Michal Babiak: Zbytočný človek. Réžia: Michal Babiak. Premiéra: 29.06.2007.
 10. Tennesse Williams: Sklenený zverinec. Réžia: Andrej Privratský. Premiéra: 29.12.2007.
 11. Nebojsa. Réžia: Ivan Blahút. Premiéra: 15.05.2008.
 12. Patrik Suskind: Kontrabas. Réžia: Vladislava Fekete. Premiéra: 27.08.2008.
 13. Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Vij. Réžia: Ján Čáni. Premiéra: 14.02.2009.
 14. Matjaž Zupančič: Manželské hry. Réžia: Michal Babiak. Premiéra: 04.09.2009.
 15. Claude Confortes: Maratón. Réžia: Vladislava Fekete. Premiéra: 04.09.2010.
 16. Lewis Carroll – Miloš Janoušek: Alica v zázračnej krajine. Réžia: Ján Čáni. Premiéra: 11.02.2011.
 17. Miroslav Benka: Bydlisko-Abode-Obitavalište. Réžia: Miroslav Benka. Premiéra: 02.09.2011.
 18. Mimi Cornel Branescu: Smetiar. Réžia: Fedor Popov. Premiéra: 22.07.2012.
 19. Ingmar Villqist: Helverova noc. Réžia: Richard Sanitra. Premiéra: 30.03.2013.
 20. Peter Quilter: Opona nahor! Réžia: Dušan Bajin. Premiéra: 29.08.2013.
 21. Branislav Nušić: Podozrivá osoba. Réžia: Alexander Bako. Premiéra: 30.05.2014.
 22. Monika Necpálová: Mesačný bál. Réžia: Monika Necpálová. Premiéra: 09.04.2015.
 23. Daniela Legíňová Sabová: Kde bolo, tam bolo…Réžia: Daniela Legíňová Sabová. Premiéra: 22.05.2015.
 24. Ivan Stodola: Čaj u pána senátora – reality show. Réžia: Richard Sanitra. Premiéra: 22.08.2015.
 25. Ľuboslav Majera: Pod baldachýnom – koncertné spomínanie si na Mariutku. Réžia: Ľuboslav Majera. Premiéra: 27.08.2016.
 26. Vladimír Hurban Vladimírov: Vinica zreje. Réžia: Michal Babiak. Premiéra: 17.09.2016.
 27. Katarína Mišíková Hitzigerová: Tilda. Réžia: Katarína Mišíková Hitzigerová. Premiéra: 16.12.2017.
 28. Martin McDonagh: Krásavica z Leenane. Réžia: Richard Sanitra.
 29. Dušan Bajin: Svaety za dedinou. Réžia: Dušan Bajin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okrem profesionálnych režisérov, na vzniku inscenácii v SVD sa podieľajú aj ďalší významní tvorcovia: dramaturgická spolupráca – Vladislava Fekete; výtvarníci – Jozef Ciller, Eva Farkašová, Pavel Čáni, Nataša Nikolajević, Djula Šanta,  Atila Kapitany, Željko Piškorić; hudobníci – Miroljub Arandjelović Rasinski, Stevan Lenhart, Stevo Mošo, Andrej Kalinka; baletka Maja Grnjová atď.

SVD vo svojej programovej orientácii má  povinnosť vystupovať v prostrediach, v ktorých žijú vojvodinskí Slováci, takže rad repríz týchto inscenácií bola realizovaná práve v týchto slovenských dedinách. Okrem toho, SVD hosťovalo aj v Novom Sade, Belehrade, Kragujevci, Zreňanine, na Slovensku v Bratislave, Martine, Trnave, Prešove, Nitre, ako aj v ďalších prostrediach bývalej Juhoslávie: v Sarajeve, Kotore, Ľubľane atď.

Za najväčší úspech SVD možno pokladať významné ocenenia, ktoré dostal Miroslav Benka ako autor a režisér a jeho hra Chlieb a hry (Panem et circenses) na prestížnych svetových divadelných festivaloch v Teheráne a Káhire.

Michal Babiak