Ján Vladimír Ormis

literárny historik a bibliograf

Ján Vladimír Ormis (3. júna 1903 – 18. apríla 1993)

Ján Vladimír Ormis, známy literárny historik a bibliograf, sa narodil v Binguli 3. 6. 1903.

Študoval na maďarskom gymnáziu v Banskej Bystrici, následne právo v Záhrebe. Po právnickej praxi v Banskej Bystrici a vo Zvolene, bol pracovníkom Matice slovenskej v Martine.

Od roku 1949 pracoval v Slovenskej akadémii vied a umení najprv ako prednosta prezídia, a potom ako odborný pracovník Literárnovedného ústavu, a od roku 1950 Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaujímal sa najmä o kultúrne a národnobuditeľské pohyby medzi dolnozemskými Slovákmi. Napísal dielo Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii (1935), zaslúžil sa o vydanie viacerých diel slovenských spisovateľov, bol zostavovateľom Bibliografie Jána Kollára (1954) a Bibliografie Ľudovíta Štúra (1958).

Zomrel v Bratislave 18. apríla 1993.