Jan Vladimir Ormis

Jan Vladimir Ormis

literárny historik a bibliograf

Jan Vladimir Ormis ( 3. jun 1903 – 18. april 1993 )

Ján Vladimír Ormis, známy literárny historik a bibliograf sa narodil v Binguli roku 03.06.1903.

Študoval na maďarskom gymnáziu v Banskej Bystrici, právo v Záhrebe. Po právnickej praxi v Banskej Bystrici a vo Zvolene bol pracovníkom Matice slovenskej v Martine.

Od roku 1949 pracoval v Slovenskej akadémii vied a umenia najprv ako prednosta prezídia a potom ako odborný pracovník Literárnovedného ústavu a od roku 1950 Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaujímal sa najmä o kultúrne a národnobuditeľské pohyby medzi dolnozemskými Slovákmi. Napísal dielo Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii (1935), zaslúžil sa o vydanie viacerých diel slovenských spisovateľov, bol zostavovateľom Bibliografie Jána Kollára (1954) a Bibliografie Ľudovíta Štúra (1958).

Zomrel v Bratislave 18.apríla 1993.