Marjan Karavla

akademický výtvarný umelec
Marjan Karavla
8. júla 1970 )

Marjan Karavla sa narodil v roku 1970 v Belehrade. Základnú školu ukončil v Starej Pazove a strednú poľnohospodársku školu absolvoval v Rume, vysunuté oddelenie v Starej Pazove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a maľby (multimediálny ateliér K.R.E.S.B.A) v roku 1995 a postgraduálne štúdium v roku 1997 u profesora Vladimíra Popoviča. Žije a pracuje v Starej Pazove ako odborný spolupracovník pre výtvarné umenie v Kultúrnom centre Stará Pazova a Galérii Miry Brtkovej Starej Pazove. Vo svojej tvorbe najprv inklinoval k abstraktnému expresionizmu a novej figurácii a neskôr sa priklonil ku geometrickému minimalizmu.

Zúčastnil sa viacero výtvarných podujatí – Bienále Báčsky Petrovec, trienále grafiky Cvijeta Zuzorić – Belehrad, Májová a zimná výstava v Galérii Grafički kolektiv – Belehrad. Získal niekoľko ocenení v oblasti maľby a sochárstva – Vojvodinský salón Sriemska Mitrovica a VI. Salón mladých výtvarníkov Srbského inštitútu Sremski Karlovci.

 

Samostatné výstavy:

Sieň knižnice v Starej Pazove, 1998;

Sieň divadla v Starej Pazove, 1998;

Ruský dom, Belehrad, 1999;

Galéria 73, Belehrad, 2000;

Múzeum Sriemu, Sriemska Mitrovica, 2005;

Galéria Centra pre kultúru Stará Pazova, 2008;

Galéria IKAR, Zemun, 2012;

Galéria KPC, Nová Pazova, 2014;

Galéria srbského kultúrneho centra v Pule, Chorvátsko, 2015;

Digitálna grafika, Galéria srbského kultúrneho centra Budapešť, Maďarsko, 2015;

Labin, Chorvátsko, 2016,

Digitálna grafika, Sieň divadla v Rume, 2016;

Galéria Centra pre kultúru Stará Pazova, 2018;

Práce vystavoval aj na štyridsiatich kolektívnych výstavách doma a v zahraničí: Stará Pazova, Nová Pazova, Nový Sad, Báčsky Petrovec, Belehrad, Sriemska Mitrovica, Zemun, Niš, Sremski Karlovci, Ruma, Bratislava, Púchov (Slovensko), Mislenice (Poľsko), Nadlak (Rumunsko), Pula (Chorvátsko), Labin (Chorvátsko), Budapešť (Maďarsko).

 

O diele Marjana Karavlu

 

Svoju výtvarnú tvorbu začal koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Na našej umeleckej scéne sa potvrdil svojimi expresívnymi a dynamicky koncipovanými kompozíciami, v ktorých sú figuratívne motívy procesom zjednodušovania redukované na autentické asociatívne výtvarné obrazy. Neskôr, spracovaním svojich obrazov a kresieb prostredníctvom počítača, redukcia sa stáva ešte dôslednejšiou a motívy obrazov ešte zjednodušenejšimi a abstraktnejšími. V istej chvíli sa Karavla dopradcoval ku geometrickej abstrakcii a minimalizmu. Svoje počítačové predlohy následne transformoval na maliarske geometrické diela mondrianovského typu a na jeho plátnach začali dominovať jasné a čisté základné farby, pevne štruktúrované vertikály a horizontály, harmonické kompozície. Karavla vlastný (neo)modernistický obraz integruje do sveta obrazov dnešného medializovaného sveta.

 

Sava Stepanov, výtvarný kritik