Katarína Karlečíková-Severíniová

insitná maliarka
Katarína Karlečíková-Severíniová
1937 )

Narodila sa v Kovačici. Základnú školu vychodila v Kovačici a strednú v Belehrade. Pracovala ako účtovníčka v rodnej dedine. S ohľadom na to, že ešte ako dieťa rada kreslila, navštevovala hodiny maliarstva, ktoré organizoval Martin Jonáš roku 1954. Keďže strednú školu navštevovala v Belehrade, mala príležitosť svoje výtvarné skúsenosti vyjadriť v tzv.Šumatovskej škole.

Na podujatí Kovačický október prvýkrát účinkovala roku 1957. Potom si urobila dvadsať ročnú prestávku a od vtedy, s malými prerušeniami pravidelne vystavuje svoju tvorbu. Prvú samostatnú výstavu mala roku 1969 v Kovačici. Členkou Galérie insitného umenia sa stala v roku 1981. Dnes žije ako dôchodkyňa v Kovačici. 

Jesenji plodovi, 50x60, 2009

Karlečíková chcela študovať maliarstvo na výtvarnej akadémii. Táto túžba sa jej nikdy nesplnila, ale túžba k maľovaniu ju podnietila stať sa insitnou maliarkou. Aj ona zobrazuje dedinský život v jeho tradičnom tvare presne taký, aký jej zostal v spomienkach z detstva. Je to idylický svet vyjadrený príťažlivými farbami. Od iných tvorcov sa odlišuje tým, že trvá na odstraňovaní úzadia kresby spejúc k jednej farbe: modrú a najčastejšie červenú, pri čom prichádza do výrazu psychologický význam farby, a figúry, ktoré sú ako ornamenty umiestnené na zemi, získavajú presnejší význam. Čierne figúry v pohybe v červenom úzadí vyznievajú veľmi egzoticky a príjemne.