Veronka

Veronka

Meno Verona je čo sa týka pôvodu rozporuplné- nie je jasné, či sa jedná o upravenú podobu mena Veronika, resp.či meno Verona má etymologický pôvod samostatný, vzniknutý z pomenovania talianskeho mesta Verona. V tomto prípade by pomenúvalo meno „ženu pochádzajúcu z Verony“.

Dátum

4. feb 2025

ČAS

All Day
Kategória