ARADAC / Udruženje žena Ruža u Aradcu

Udruženje žena Ruža iz Araca osnovano je 02. novembra 2006 a svoju delatnost nadovezalo je na rad Udruženja žena u okviru Mesnog odbora Matice slovačke u Aracu, koji je sa radom počeo 1991. godine.

Udruženje žena Ruža član je Asocijacije slovačkih udruženja žena. Broji oko 20 članica, koje se sreću svakog četvrtka u prostorijama Harmonije u ulici Kukučinovoj broj 16. Predsednica udruženja je Marija Viljačik.

Događaj po kojem je ovo udruženje poznato među ovdašnjim Slovacima je Tortijada, koja se održava svake godine preko zime. Na Tortijadi se bira najlepša i najukusnija torta. U ulogama žirija po pravilu su gosti poput ambasadora Slovačke republike ili drugih predstavnika institucija i ustanova.

Članice udruženja neguju i ručne radove kao što su vez, pletenje, heklanje. Organizuju tematske etnološke izložbe na kojima predsavljaju svoje autentične narodne nošnje.

Foto: Vladimír Dišpiter

Udruženje žena Ruža uspostavilo je saradnju sa mnogim udruženjima, osobito sa drugim članicama Asocijacije slovačkih udruženja žena a ona se ogleda u uzajamnim posetama i učestvovanjima na raznim drugim manifestacijama koje udruženja organizuju. Udurženje se ponosi ansamblom žena iz Araca, koje sviraju dijatonske harmonike a koje uvek privuku veliku pažnju publike na svim događajima. Takođe za svoj svojevrsni gastronomski brend smatraju „herovke“, koje ove žene pripremaju na manifestacijama gde se predstavlja tradicionalna kuhinja. U tom smislu članice udruženja učestvovale su na takvim događajima u srbiji, Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj i sl.

Predsednica Udruženja žena Ruža je Erka VIljačik.

email:  maraviljacik@yahoo.de

Marija Hučok Kljinko