ARADÁČ / Spolok žien Ruža z Aradáča

Spolok žien Ruža mal zakladajúce zasadnutie 2. novembra 2006. Ešte predtým existoval Spolok žien v rámci MOMS v Aradáči a jeho činnosť sa začala v januári roku 1991. Súčasný spolok je členom Asociácie slovenských spolkov žien. V súčasnosti počíta 20 členiek, ktoré sa zoskupujú v každý štvrtok vo večerných hodinách v miestnostiach Harmónie v ulici Kukučínovej č. 16. Predsedníčka je Mária Viliačiková.

Spolok ruža organizuje podujatie Tortiáda, ktorá sa už tradične koná v zimných mesiacoch. Na Tortiáde sa volí najkrajšia a najchutnejšia aradáčska torta a keďže tu hosťujú i spolky z iných slovenských osád, volí sa i najkrajšia slovenská torta.

Členky spolku sa venujú zveľadeniu ručných prác: vyšívaniu, háčkovaniu, pleteniu. Behom roka inštalujú tematické výstavy doma a v iných prostrediach. Prezentujú svoje kroje napr. na krojových zábavách, ale i svojimi početnými krojovanými bábikami.

Foto: Vladimír Dišpiter

Spolkárky organizujú prednášky zo zdravotníctva, kvetinárstva, navštevujú divadlo v Zreňanine, v Novom Sade, zúčastňujú sa na veľtrhu v Novom Sade v rámci Svetového dňa dedinských žien a každoročne prispievajú na Vianočný bazár v Belehrade.

Ruža sa môže pochváliť, že nadviazala úspešnú spoluprácu zo všetkými spolkami, ktoré sú začlenené do Asociácie slovenských spolkov žien a zúčastnila sa na takmer všetkých podujatiach, kde sú vždy povšimnuté členky ženského ľudového orchestra – Meškárky, hudobná rarita vojvodinských Slovákov. Spolok účinkoval na podujatí Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku v rámci SNS v Báčskom Petrovci, na ktorom pozornosť upútala aradáčska pochúťka „herovky“. O činnosti tohto spolku sa vie aj v Maďarsku a v Rumunsku, lebo Ruža bola hostiteľkou Medzinárodného detského tábora v dňoch 26. – 22. augusta 2008, ktorý sa konal v koordinácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Spolok spolupracuje so všetkými spolkami v osade a zapája sa do rozmanitých podujatí.

Predsedníčkou Spolku žien Ruža je Mária Viliačiková.

email:  maraviljacik@yahoo.de

Mária Hučková Klinková

Pozri aj: