Poziv za učešće u realizaciji 18. konferencije „Slovačka muzika u Vojvodini“