Zornička

Časopis pre deti Zornička je venovaný najmladším čitateľom slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Vychádza raz v mesiaci, okrem júla a augusta a jeho čitatelia sú prevažne žiaci slovenských základných škôl vo Vojvodine. Hlavný a zodpovedný redaktor je Pavel Matúch a jeho zástupca je Martin Prebudila. Okrem toho ako členovia redakcie pracujú aj Zuzana Týrová, Andrea Speváková, Ružena Šimoniová−Černáková, Miroslav Demák a Antoine de Saint Exupéry.

Mesačník Zornička je založený roku 1939. V minulosti vychádzal pod menami Naše slniečko (1939−1941, 1945−1947), Naši pionieri (1947−1970), Pionieri (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom Zornička.

Časopis je v súčasnosti moderným, vždy inovatývnym a kreatávnym vydaním. Začína sa úvodným slovom redaktora a galériou Zorničky, v ktorej sa uverejňujú odmenené výkresy čitateľov. Výkresy na stanovené témy do redakcie posielajú deti a desiati najlepší získavajú Zorničkine tričká a najvyššie odmenenému sa udeľuje aj kniha. Ďalej časopis naším najmladším ponúka rôzne básnické a prozaické diela predovšetkým slovenských spisovateľov, ale nachýbajú ani diela srbských a svetových autorov v preklade do slovenčiny. Nasleduje rubrika, v ktorej sa zverejňujú fotografie konkurzu pod názvom Naj-úsmev, Brat/sestra, Moj miláčik. Súťaž sa na návrh redaktora Pavla Matúcha koná už tri roky a v rámci nej najlepšiu fotografiu, ktorú zasielajú samé deti, volí a jej autora odmeňuje odborná porota. Najnovšim kútikom časopisu Zornička je Co.&MIX. Ďalšiu rubriku Pesničkáreň pripravujú Renáta a Juraj Súdiovci a po nej čitatelia dostávaju odpovede na svoje otázky v rubrike PE-PSY (Pedagogicko – psychologická služba). Zorničku spestruje aj kútik pod názvom Šakovíňa, kde sa uverejňujú rôzne zaujímavé fotografie, detské vtipy, novinky v oblasti počítačovej techniky a pod. Posledná strana je určená fotografii žiakov jednotlivých slovenských základnývh škôl vo Vojvodine. Okrem toho, časopis obsahuje aj štvorstrannú prílohu pre najmenších, ktorá pravidelne vychádza so Zorničkou a má meno Mravec. Celý časopis je vždy bohato a pestro grafický upravený vďaka ilustrátorom ako sú Ľubomir Sopka, Pavel Koza, Miško Bolf, Miša Mijatović, Duda Vukojev a Samuel Arňaš.

Dnes Zorničku vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a finančne ho podporuje Sekretariát pre informácie AP Vojvodiny, Fond Slovenské tlačené slovo NRSNM v Novom Sade, Sekretariát pre vzdelávanie a kultúru AP Vojvodiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava, Slovenská republika.

Zornička už roky pravidelne vypisuje súbeh pre spisovateľov detskej literatúry, na ktorom odborná porota volí najlepšiu báseň a poviedku. Cieľom tohto súbehu je na jednej strane podporiť už známych autorov a na druhej strane motivovať a získať mladých, budúcich spisovateľov literatúry pre deti.

Katarina Mosnak