Izveštaj o radu Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Садржај:

I УВОД

II РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Програм 1: Научна истраживања и конференције

Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС

Програм 3: Фотоконкурс

III ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНО И КОМУНИКАЦИОНО ОДЕЉЕЊЕ (ИНДОК)

Програм 1: Портал www.slovackizavod.org.rs.

Програм 2: База података културе војвођанских Словака

Програм 3: Библиотека, обрада и куповина нових књига

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ СЛОВАКА У ВОЈВОДИНИ

Програм 1: Подршка културно-уметничким манифестацијама

Програм 2: Програм стручног усавршавања и образовања у области културе и уметности

Програм 3: Презентација рада Завода и културе војвођанских Словака

Програм 4: Подршка младим талентима

Програм 5: Подршка културне продукције у мањим срединама

Програм 6: Сарадња са Заводима и културним установама других мањинских заједница у Војводини

V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству

Програм 2: Мађународне манифестације и развој интеркултуралног дијалога

Програм 3: Истраживање етно кућа и колекције народне културе у словачким градовима у Србији

Програм 4: Награда „Pro Cultura Slovaca“ за допринос у области културе Словака из региона

I УВОД

Завод за културу војвођанских Словака је и у 2017. години реализовао програме и пројекте чији је циљ очување и унапређење културне баштине, као и подршка савременог културног стваралаштва Словака у Србији. У складу са овлаштењима из Статута и одлукама оснивача, ЗКВС је реализовао активности кроз сталне информационо-документационе, развојно-истраживачке, презентационе и едукативне активности.

Извештај о раду за 2017. годину заснива се на Плану и програму рада за 2017. годину као и Финансијском плану за 2017. годину. Оба документа су позитивно оцењена и усвојена на седници Управног одбора ЗКВС и на седницама оснивача ЗКВС – Националног савета словачке националне мањине и Владе Аутономне покрајине Војводине.

У извештају о раду за 2017. годину наводи се да су скоро све планиране активности за 2017. годину реализоване. Када је у питању редовна делатност ЗКВС, у 2017. години именован је нови састав Управног и Надзорног одбора ЗКВС који од почетка ради у складу са актима установе дефинисане од стране оснивача ЗКВС.

За ову установу културе година 2017. је на неки начин, била опроштајна када је у питању простор у којем је ЗКВС боравио од свог оснивања. Од 2018. године, када Завод обележава десет година постојања, своју делатност ће обављати из других радних просторија. Иза овог стратешког пројекта ЗКВС поверљиво стоје његови оснивачи – Влада Аутономне покрајине Војводине и Национални савет словачке националне мањине.

II РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Програм 1: Научна истраживања и конференције

XIII. Музиколошка конференција

У оквиру Развојно-истраживачке делатности Завода, у суботу 25. новембра 2017. године одржан је 13. сусрет музичких стручњака и музиколога на тему „Словачки музички композитори у Војводини“. На музиколошкој конференцији су учествовали познати композитори и музички стручњаци из области музичке науке, музикологије, етномузикологије, музичке педагогије и других научних области из наше државе и Републике Словачке. Тринаесту Музиколошку конференцију организовали су Комисија за музичку делатност Одбора за културу НССНМ и Завод за културу војвођанских Словака. Координатор конференције била је Милина Склабински. На самом почетку представили су зборник радова са 12. Mузиколошке конференције на тему „Живот и стваралаштво етномузиколога Мартина Кмећа“. Исход сарадње између ЗКВС и Ликовно-музичког музеја из Банске Бистрице била је документарна изложба „Народни музички инструменти у Словачкој“, коју је представио руководилац музеја мгр. Соња Швацова. Изложбу је обезбедио Словачки издавачки центар и Словачки културни клуб. Овогодишња 13. конференција остварила је свој циљ и сврху и поново је потврдила да тема из области музике Словака у Војводини, које треба проучити и документовати, и даље има много. Сваке године, међутим, наилазимо на нова достигнућа, дубљи и прецизнији увид у нашу музичку историју и чврсто верујемо да ће професионални рад имати као последицу свестрано побољшање у области музике војвођанских Словака.

Истраживање словачких народних бајки у Војводини

2017. године завирили смо и у област дечијег фолклора и дубње анализирали могућност његовог опстанка у животу војвођанских Словака. Уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори, у другој половини године Завод је покренуо истраживање чији циљ је да подржи област културе за децу и активност младих истраживача али пре свега да забележи народне приповетке, легенде, народна сујеверја, митове и народне бајке, које још увек живе међу словачком енклавом у Војводини. Прва фаза пројекта била је обука младих истраживача коју је обезбедила Катарина Моснак Багљаш. Успостављена је била методологија и поступак рада и подељени задаци на основу којих су сараднице ЗКВС реализовале теренско истраживање у Бачком Петровцу, Лалићу, Кисачу, Кулпину, Ковачици, Падини и Хајдушици. Сакупљен материјал биће сачуван у електронској бази података ЗКВС како би се даље могао користити за неке нове пројекте, као што су детаљније теренско истраживање, или например, књига народних приповетки, радио и телевизијске игре, или позоришне представе за децу са аутентичном инсценацијом.

Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС

Годишњак ЗКВС „Мајак“

Публикација, која годишње прикупља текстове и фотографски материјал о целогодишњим активностима Завода за културу војвођанских Словака „Мајак“, 2017. године обележила je своје осмо издањe. VIII. годишњак „Мајак“ za 2016. годину састављен двојезично, илустрован је фотографијама и уређен модерним дизајном за који се брине дизајнер Ђула Шанта. Садржај је подељен у основне рубрике, које су уједно и области рада ЗКВС: Информационо-документациона и комуникациона делатност (ИНДОК), Развојно-истраживачка делатност, Презентација културе Словака у Србији и Међународна сарадња у ЗКВС. Такође садржи Адресар словачких културних установа и друге корисне теме. Осми годишњак има 57 страна, аутори текстова су запослени Завода, као и екстерни сарадници. Одговорни уредник VIII. Мајака је Анета Ломен. Лектор словачких текстова је Ана Францисти а српских текстова Елена Деспић. Годишњак је штампан у Штампарији „Стојков“ у тиражу 400 комада. Свих осам годишњака заинтересовани могу добити у штампаној форми или у електронскоj форми на порталу www.slovackizavod.org.rs.

Зборник XII. Музиколошке конференцје

Зборник радова са 12. Музиколошке конференције доноси текстове о стваралаштву Мартина Кмећа фокусиране на музиколошке, композиторске, педагошке, естетске или научно-истраживачке аспекте. Сваки од њих наговештава да смо у нашим редовима имали веома креативног и посвећеног музичког стручњака који се бринуо о нивоу словачке музичке презентације и њене интерпретације у научном окружењу. То значи да ћемо у текстовима наћи његове музичке и естетске студије, списак ауторских композиција, опус његовог стваралаштва у медијима али такође пример, како је утицао на даљу истраживачку делатност, конкретно када је реч о песмама из Старе Пазове. Исто тако садржи значајне прилоге, као например Регистар народних песама Словака у Војводини у 2000. години који је саставио М. Кмећ и који је добар извор за будућу истраживачку делатност. Зборник је богат по обиму и садржају, његова уредница је Милина Склабински а издат је уз финансијску подршку Завода за културу војвођанских Словака и Националног савета словачке националне мањине. Зборник радова представљен је јавности на 13. Музиколошкој конференцији, дана 25. новембра 2017. год. у просторијама Завода.

Публикација „Словаци у Војводини – Промене идентитета заједнице енклаве“

Капитално књижно издање Завода за културу војвођанских Словака у 2017. години је публикација Јана Боћика „Словаци у Војводини – Промене идентитета заједнице енклаве“ која је дуго очекивана. Рецензент Михал Бабиак у свом тексту говори: „У својој монографији, Јан Боћик методолошки је поступио тако што на почетку својих рефлексија поставља питање историјског контекста и проблематикe насељавања бивше Аустро-Угарске Доње земље. Описивање и тумачење ових историјских покрета показује се као пресудан тренутак који такође даје аутору могућност да разјасни низ других феномена, као што су економски раст, стварање економског и финансијског богатства, коегзистенија са другим енклавним заједницама у овој средини, формирање и одржавање духовног и културног живота, итд. Са сигурношћу могуће је рећи, да је каснији развој био заправо успоставњен на самом почетку миграције Словака у Доњу земљу крајем 17. и у току 18. века – због тога Боћик, уз толико фасцинације, наглашава историјски аспект феномена војвођанских Словака.“

Овo дуго очекиванo издање, које је исход вишегодишњег истраживања аутора Јана Боћика у средини војвођанских Словака, право је богатство за Словаке који овде живе, а Завод је поносан што може бити његов посредник. Издање књиге је подржала Канцеларија за Словаке у дијаспори и Покрајинска влада АП Војводине. Књига има 272 страна, које садрже 15 тематски обједињених поглавља, стручну књижевност, Речник дијалеката и Захвалницу. Језички уредник је др. Јурај Гловња а насловна слика је репродукција слике наивног сликара Јана Бачура. За јединствени дизајн побринуо се Ђула Шанта а књигу је штампала Штампарија „ХЛ принт“ у Бачком Петровцу. Јавности ће књига бити доступна почетком 2018. године.

„Енике бенике крикел бе“ – словачка народна проза за децу

Са аспекта објављивања књига, ЗКВС је заједно са Словачким издавачким центром 2017. године издао збирку словачке народне прозе за децу „Енике бенике крикел бе“ коју је саставила Катарина Моснак Багљаш, чија је презентација одржана у Галерији „Зузка Медвеђова“ у Бачком Петровцу, 28. октобра 2017. год. Књига је објављена у сусрет свечаном отварању илустрација словачког академског сликара Мирослава Ципара, који је такође илустровао књигу. У књизи се налазе загонетке, риме, рецитације, дечије народне песме, песмице, дечије народне игре, дечије приче из Баната и други елементи дечијег фолклора из Војводине. Књига је објављена у едицији „Вчиелка“, има 108 страна, а рецензент књиге је Љубомир Фелдек. Издање књиге је подржала Канцеларија за Словаке у дијаспори, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Национални савет словачке националне мањине.

Поред сопствених издања у оквиру својих едиција, Завод је неколико публикација финансијски подржао:

Историја позоришта у Петровцу 1866-2016

Драгоцена књига Историја позоришта у Петровцу 1866-2016 објављена је почетком 2017. године поводом 150. годишњице позоришне традиције у Војводини, а издао ју је Словачки издавачки центар уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Националног савета словачке националне мањине и Завода за културу војвођанских Словака. Главни аутор публикације је режисер Душан Бајин, који је приликом издања користио материјал из своје дисертације. Владимир Валентик је ко-аутор књиге. Књига садржи детаљне информације од почетака позоришта у Петровицу, када је основано позориште у Војводини све до актуелног стања позоришта у нашој средини. Књига је премијерно представљена у ЗКВС у марту 2017. године уз присуство два аутора и рецензента књиге Љубослава Мајере.

270 година историје, књижевности и језика Словака у Војводини – Зборник радова са Међународне конференције у Новом Саду

Завод је такође допринео објављивању зборника радова са Међународне конференције у Новом Саду, 270 година историје, књижевности и језика Словака у Војводини, што је резултат конференције из 2015. године, а објавило га је Удружење словакиста Војводине 2017. године. Зборник садржи 46 прилога из области историје, науке о књижевности и лингвистике, које потписују аутори из девет земаља. На уређивању зборника учествовало је троје уредника: уредник историјског поглавља је проф. др Самуел Человски, књижевног дела доц Марина Шимак Спевак и лингвисточког дела проф. Ана Макиш и Зузана Тир. Одговорни уредник зборника је Јармила Ходолич. Објављивање зборника су финансијски подржали Национални савет словачке националне мањине и Завод за културу војвођанских Словака. Презентација зборника одржана је 25. априла 2017. године на ФФ УНС.

Споменар словачких војвођанских књижевника, уметника и културних радника на почетку 21. века

У августу 2017. објављен је и Споменар словачких војвођанских књижевника, уметника и културних радника на почетку 21. века, који су саставили Владимир Валенћик и Катарина Моснак Багљаш. Споменар су издали МЦ Боx из Новог Сада и Словачки издавачки центар из Бачког Петровца. Реч је о пројекту Весне Вујасиновић, директорке издавачке куће МЦ Боx, чији је циљ на једном месту представити живот и стваралаштво 100 личности које су својим радом и стварањем допринели и доприносе културном, научном и опште друштвеном животу војвођанских Словака у раном 21. веку. О самом пројекту и његовој сврси на промоцији књиге у Заводу, дана 31. августа 2017. године говорили су представници издавачких кућа Владимир Валентик и Весна Вујасиновић. Насловну страну и дизајн направио је Душан Дурман. Свакој личности су посвећене две странице које су илустроване фотографијом и садрже приказ њеног рада – репродукција слике, фотографија статуе, насловица књиге, плакат позоришне представе, итд. Уређивање и објављивање књиге финансијски су подржали Министарство културе и информисања Републике Србије и Завод за културу војвођанских Словака.

Бајка о Андерсену и дунавској вили

Показатељ да Завод подржава књижну продукцију је такође бајка за децу словачког писца Љубомира Фелдека Бајка о Андерсену и дунавској вили, коју је на српски језик превео Мартин Пребуђила. Књигу је издала издавачка кућа Прометеј у Новом Саду и Словачки издавачки центар у Бачком Петровцу, док је ЗКВС подржао објављивање ове књиге.

Словачка евангеличка аугсбурске исповести црква у Србији у речи и у сликама

Финансијска подршка издавању књига из буџета Завода за културу војвођанских Словака такође је тематски разноврсна. То доказује и капитално издање Словачке евангеличке а.в. цркве у Србији Словачка евангеличка аугсбурске исповести црква у Србији у речи и у сликама са поднасловом „Порука прошлости за будућност“, коју је написала Светлана Војнић Фелди. Књига од скоро 320 страна објављена је 2017. године поводом 500. годишњице црквене реформације уз финансијску подршку Евангеличке а.в. цркве из Словачке, Евангеличких лутеранских цркви из Америке, Удружења Мартина Лутера у Словачкој, Канцеларије за Словаке у дијаспори, Националног савета словачке националне мањине и Завода за културу војвођанских Словака.

Књига садржи дописе свештеника Бачког, Банатског и Сремског сениората, мапе које приказују историјски развој Протестантске цркве, Адресар Словачке евангеличке а.в. цркве у Србији, Објашњења, као и регистар имена и градова које је припремио Јарослав Чиеп. Предговор је написао мгр. Самуел Врбовски, бискуп Слов. еван. а.в. цркве у Србији а епилог је написао мгр. Ондреј Пећковски. Премијеру књиге је организовала Словачка евангеличка а.в. црква у Старој Пазови, дана 26. октобра 2017. год.

Монографија Кишгеци

Крајем 2017. године објављена је и Монографија Кишгеци аутора Мартина Пребуђиле поводом 75. рођендана проф. др. Јана Кишгеција заједничким издањем издавачких кућа Савпо у Старој Пазови и Словачког издавачког центра у Бачком Петровцу. Књига је објављена уз финансијску подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори, Националног савета словачке националне мањине, Завода за културу војвођанских Словака и других спонзора. Богат садржај о животу и делатности доктора пољопривредних наука, универзитетског професора, члана Словачке академије пољопривредних наука Републике Словачке Јана Кишгеција, сажет у 250 страна, технички је израђен од стране Алена Њехватала (насловна страница, дизајн, припрема за штампу).

Што се тиче израде књига Завода, треба истакнути да је протекле 2017. године ЗКВС у сарадњи са екстерним стручњацима припремио за штампу две публикације – Библиографију Павела Мучајија, ауторке Божене Бажикове и докторску дисертацију Јураја Суђија – Активност и утицај словачке хорске културе на развој и ширење интеркултурализма у Војводини, чија се штампа и презентација планирана за 2018. годину.

Програм 3: Фотоконкурс

Јединица за развојно-истраживачку делатност Завода укључује и Фотоконкурс, који је у 2017. години одржан седми пут. То је успешан пројекат који подржава колекционаре словачке народне уметности и омогућава им да се истакну. Завод за културу војвођанских Словака није случајно одабрао област дечијег фолклора као тему VII. круга фотоконкурса. Завод организује фотоконкурс са циљем да сачува старе архивске фотографије наших предака у електронској бази података и тиме допринесе унапређењу културне баштине војвођанских Словака. На позив са темом Старе фотографије које приказују период детињства Словака у Војводини реаговало је 28 колекционара, који су послали укупно 439 личних фотографија. Већина послатих фотографија датира из прве половине 20. века, међуратног и послератног периода до осамдесетих година 20. века. Фотографије приказују децу од рођења, децу у игри са кућним љубимцима и играчкама, децу у породичном кругу, у школи, у цркви, децу у току рада са одраслима. На фотографијама се такође могу видети игре из прошлог века. То су дечије свадбе, дечије „приадки“, игра са змајевима, љуљање на љуљашкама, игре на „чертовом“ точку, клизање и санкање.

Завод је именовао трочлани жири у саставу Јан Ђемровски, Ана Сеч Пинћир и Јан Хлавач који је од свих фотографија, према утврђеним критеријумима, одабрао најзначајнијих 10 фотографија. Данас их имамо у облику разгледница. Програм евалуације VII. круга фото конкурса одржан је у суботу, 5. августа 2017. године у ресторану „Арома“ у Бачком Петровцу приликом 56. Словачких народних свечаности. Организатори су приредили уметнички програм на којем су учестовали дечији фолклорни ансамбли из Селенче и Пивница. У програм евалуације уврштена је и изложба старих експоната из детињства наших предака, старих играчака и предмета, реквизита, колевки, дечијих колица и других антиквитета, које је за ту прилику обезбедило Удружење жена из Кисача. Слика дечије свадбе на фотографији из 1945. године била је победничка фотографија VII. фото конкурса а послала ју је Зузана Ђуровка из Кисача.

III ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНО И КОМУНИКАЦИОНО ОДЕЉЕЊЕ (ИНДОК)

Програм 1: Portal www.slovackizavod.org.rs.

Информационо-документациона и комуникациона делатност Завода укључује, нарочито, израду и ажурирање портала www.slovackizavod.org.rs. Особље Завода је целе године свакодневно радило на развоју садржаја праћењем догађаја и извештавањем о актуелним догађајима у области културе војвођанских Словака. Посетиоцима портала Завод је у 2017. години понудио више од 170 извештаја, серију фотогалеријa и стручне текстове у рубрици Са мог аспекта, бројне конкурсе, календар догађаја, нове текстове о часописима и периодичним публикацијама, актуелним издањима у рубрици Завод препоручује, артефактима културног наслеђа и многе друге теме из области словачке војвођанске културе. Од 2016. године, о техничком одржавању портала брине се стручна фирма Девеломон из Новог Сада. За садржај портала брину се запослени, као и екстерни сарадници Завода.

Захваљујући Мапи портала може да се одреди гледаност, односно колико посетилаца дневно посети портал, са којих градова и земаља широм света нас прате. На основу статистике може се закључити да је од јануара 2013. године до данас портал отворило око 446,741 посетилаца. Највише нас прате у Србији (54,10%), у Словачкој (29,73%), у Сједињеним америчким државама (3,14%) у Чешкој, Хрватској, Немачкој, Канади, Аустралији, Мађарској итд. Систематско интересовање корисника интернета za садржај овог сајта јасно је потврдило да је ово један од најуспешнијих пројеката Завода.

Програм 2: База података културе војвођанских Словака

Године 2017. у Бази података културе војвођанских Словака обрађен је дигитализовани истраживачки материјал проф. Даниела Дудка (снимци са теренских истраживања) и такође, као што смо већ напоменули, старе фотографије из периода детињства Словака у Војводини, које су прикупљене приликом VII. фото конкурса ЗКВС.

Електронску базу података словачке војвођанске културе је ЗКВС почео градити 2009. године. База података је јединствено место где се прикупљају електронска сведочанства о културном наслеђу и савременом културном стваралаштву војвођанских Словака. Од 2017. године, након кратке паузе, база података ЗКВС поново добија посебну пажњу.

У ЗКВС сваког дана долази пуно садржаја које сврставамо у базу података и које су значајни материјали за догађаје које организујемо.

Програм 3: Библиотека, обрада и куповина нових књига

У оквиру овог одељења јавности је била доступна и библиотека Завода за културу војвођанских Словака која нуди богат списак наслова на различитим језицима и из различитих књижевних области. Књижни фонд се састоји од речника, енциклопедија, језичких водича, књижевних дела словачких војвођанских писаца, књижевне критике, теорије књижевности, монографија села и градова, монографија личности као и књига из области уметности, музике, позоришта и филмске уметности, филозофије, етике, архитектуре, религије, културне историје, народне културе, журналистике, културног менаџмента и политичких наука, даље библиографије, биографије, зборнике радова, годишњаке, споменаре и сл.

Богати библиотечки систем ЗКВС расте свакодневно и 2017. године је у свој садржај додао на десетине нових публикација. Крајем 2017. године у библиотеци ЗКВС је забележено око 2532 евидентираних публикација и 420 серијских публикација. Значајни део књижног фонда састоји се од некњижевног материјала као што су мултимедијални извори, брошуре, каталози, слагалице, билтени, плакати, позивнице, флајери, честитке и други промотивни материјал мањинских фестивала и других догађаја, као и од сопствених каталога изложби организованих у Заводу текуће године.

У библиотеци су такође комплетирана словачка војвођанска периодична издања и часописи. Осим књижевних издања, библиотека садржи и више од 200 ЦД-ова и ДВД-ова, и то музичке, филмске, документарне.

Књиге које су додате у библиотеку као поклони углавном су из области позоришта и музике, монографије села и градова, белетријa српских аутора, књижевност аутора из Словачке и неколико превода српских аутора на словачки и обрнуто. Из Словачког издавачког центра, Завод сваке године добија најновија издања СИЦ поводом манифестације Зима са књигом.

Приручна библиотека ЗКВС пружа помоћ студентима у креирању дипломских радова, као и стручњацима, научницима, архитектима, истраживачима, етнолозима и свима којима је то потребно.

IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ СЛОВАКА У ВОЈВОДИНИ

 

Програм 1: Подршка културно-уметничким манифестацијама

На основу одлуке са 6. седнице НССНМ дана 24. јуна 2011. године о фестивалима од свемањинског значаја и одлуке НССНМ од 4. марта 2013. године о ангажовању ЗКВС за организацију догађаја од посебног значаја, такође у складу са правилима фестивала усвојених 27. маја 2014. године на Одбору за културу НССНМ и евалуираних 23. јуна 2014. године на састанку НССНМ, као и у складу са Програмом рада ЗКВС за 2017. годину и потписаним уговороима, ЗКВС је организовао и финансијски подржао следеће фестивале од мањинског значаја:

19. Фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети“

24. Смотру дечијег позоришног стваралаштва „3xЂ“

24. Дечији фолкорни фестивал „Златна капија“

37. Фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“

47. Фолклорни фестивал „Танцуј, танцуј…“

48. Смотру словачког позоришног стваралаштва „Позоришне ловорике“

52. Фестивал аутентичне словачке песме „Сусрет у пивничком пољу“

47. Фолклорни фестивал „Танцуј, танцуј…“ 2017

У суботу, 27. маја 2017. год. одржан је 47. фолклорни фестивал „Танцуј, танцуј…“ у Гложану уз присуство бројних учесника, посетилаца, гостију и љубитеља народних традиција. На фестивал у Гложан дошло је 17 фолклорних ансамбала, 25 певачких група и 4 народна оркестра из Бачког Петровца, Бољеваца, Ердевика, Хајдучице, Гложана, Јаношика, Ковачице, Кисача, Кулпина, Луга, Новог Сада, Падине, Пивнице, Селенче, Старе Пазове, Шида и Војловице. Најпре је одржан концерт певачких група и оркестара у Дому културе у Гложану. Стручни жири који је оцењивао изведбе певачких група и оркестара у саставу Јурај Ферик – председник, Јармила Јуриц Ступавски и Словенка Бенкова Мартинкова – чланови, 3. награду доделила је мушкој певачкој групи СКУД „У пивничком пољу“ из Пивница, 2. награду женској певачкој групи из Војловице и 1. награду девојачкој певачкој групи из Гложана. У категорији народних оркестара 3. награда припрала је народном оркестру из Падине, 2. награда народном оркестру „СКЦ П. Ј. Шафарик“ из Новог Сада а 1. награду је добио народни оркестар СКПД „Ђетван“ из Војловице.

Ревијални део концерта припао је гостима из Словачке и Мађарске. Након концерта певачких група и оркестара следио је свечани дефиле учесника а затим је одржано свечано отварање два концерта 47. ФФ „Танцуј, танцуј…“ у амфитеатру уз присуство представника организатора фестивала. Жири који је оцењивао изведбе фолклорних група радио је у саставу: Ружена Червенска, председница, Татjана Кривак Амиџић и Милорад Лонић, чланови. Народне ношње је оцењивао Маријан Павлов.

Жири је одлучио да трећу награду у категорији фолклорних ансамбала додели Фолклорном ансамблу СКЦ „П.Ј. Шафарик“ из Новог Сада, 2. награду СКУД „Петровска дружина“ из Бачког Петровца a лауреат 47. Фолклорног фестивала „Танцуј, танцуј…“ постао је фолклорни ансамбл „Розмарин“ Креативног центра за туризам, уметност и културу из Ковачице. Овај колектив је такође добио награду за аутентичну народну ношњу.

У понуди фестивала било је и бројних пратећих догађаја. Током фестивала, одржан је IX. Вашар Словака из региона у организацији Завода за културу војвођанских Словака, који је окупио бројне иностране и домаће госте.

Координатор фестивала био је Јарослав Кришка. За организацију фестивала били су задужени Национални савет словачке националне мањине, Завод за културу војвођанских Словака, Месна заједница Гложан, Општина Бачски Петровац и КПД „Једнота“ из Гложана, као и бројна друштва и удружења из Гложана и појединци. Финансијски су фестивал подржали Министарство културе и информисања Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АПВ, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице АПВ и Канцеларија за Словаке у дијаспори, као и бројни спонзори и медијски партнери.

Извештаји о фестивалу, посебно извештаји жирија, укључујући упутства за побољшање фестивала и фотогалерију можете погледати на порталу www.slovackizavod.org.rs.

24. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва „3xЂ“

24. смотра „3xЂ“ одржана је од 2. до 4. јуна 2017. године у Старој Пазови. Овогодишња дечија позоришна продукција састојала се од 13 такмичарских инсценација из једанаест средина и једног гостујућег ансамбла из Словачке са две представе. Представе је анализирао стручни жири у саставу: Јан Макан, Мирослав Бенка и Данка Томанова. Најбољи на смотри били су Старопазовчани, Војловичани и Падинчани. Организатори 24. смотре словачког дечијег позоришног стваралаштва „3xЂ“ били су Национални савет словачке националне мањине, Завод за културу војвођанских Словака у сарадњи са СКУД „х. Јанка Чмелика“ и Основна школа „Јанко Чмелик“ у Старој Пазови и донаторима – Канцеларијом за Словаке у дијаспори, Покрајинским секретаријатом за културу АПВ и Општином Стара Пазова. Координатор смотре била је Мирушка Кочишова.

52. Међународни фестивал аутентичне словачке песме „Сусрет у пивничком пољу“

52. међународни фестивал солиста словачких народних песама „Сусрет у пивничком пољу“ одржан је од 8. до 10. децембра 2017. године у Пивницама. У саставу стручног жирија за оцењивање аутентичности песме и интерпретацију били су: Јурај Ферик (председник), Јармила Јуриц Ступавски и Марија Здравковић (чланови). Народне ношње певача оцењивала је етнолог Власта Винкович. Победница фестивала била је Аленка Поволни из Падине, која је такође освојила награду за најаутентичнију ношњу.

Другу награду жирија за интерпретацију добила је Ана Хашка из Гложана, која је такође освојила и награду за ношњу. Две треће награде добили су Златко Клиновски из Селенче и Игор Ухељи из Старе Пазове. Награде за аутентичност песме доделили су Габријели Фекете из Ковачице и Јармили Вахуловој из Пивница. Певаче је пратио 12-члани народни оркестар под руководством Валентина Михала Грње, а водитељ фестивала био је Растислав Зорњан. У ревијалном делу наступили су чланови мушке певачке групе СКУД из Пивница под руководством Валентина Михала Грње и корепетитора Ондреја Магловског. Публика је доделила две награде Данијели Жихлавској и Јармили Вахуловој из Пивница.

Овогодишњи фестивал су организовали: НССНМ, СКУД Пивница, Скупштина општине Бачка Паланка и ЗКВС. Подржали су га и бројне институције и многи појединци. Награде за награђене обезбедио је НССНМ.

24. Дечији фолкорни фестивал „Златна капија“

24. дечијни фолклорни фестивал „Златна капија“ у организацији Установе за културу и образовање Културног центра Кисач и под покровитељством Града Новог Сада одржан је од 23. до 25. јуна 2017. године у дворишту Основне школе Људовит Штур. Током три дана фестивала, бројним посетиоцима доступне су биле и пратеће манифестације. У петак увече, због лошег времена, луткарско позориште под називом „Аладин и магична лампа“ у изведби Позоришта „Галерија“ из Новог Места над Вахом одржан у киносали КЦ Кисач. Новост и пре свега атракција на овогодишњој „Златној капији“ био је кастинг за „Мисс фолклор Словачка 2017“.

У дворцу „Златне капије“, у недељу, 25. јуна 2017. године, наступило је 36 фолклорних ансамбала из Бачког Петровца, Бингуље, Бољеваца, Ердевика, Гложана, Кисача, Ковачице, Кулпина, Лалића, Љубе, Новог Сада, Падине, Пивнице, Селенче, Старе Пазове и Шида, који су се такмичили за подршку публике, а посебно за фаворизовање стручног жирија који је радио у саставу Јурај Ферик – диригент, Ана Медвеђова Гашкова и Власта Винкович – етнолози.

Галаконцерту су присуствовали и гости из Илока из Хрватске и два гостујућа ансамбла из Словачке. Стручни жири који је оцењивао изведбе младих аматера одлучио је да награди следеће ансамбле: Прва награда додељена је ДФА „Влочка“ ОШ „Млада поколења“ (млађа група) из Ковачице, другу награду освојио је ДФА „Ратолест“ СКУД из Пивница, а треће место је припало Кисачанима, ДФА „Виенок“ КЦ Кисач. Фестивал су финансијски подржали Канцеларија за Словаке у дијаспори, Национални савет словачке националне мањине и Завод за културу војвођанских Словака. Владимир Медвеђ је био координатор овогодишњег фестивала.

48. Смотрa словачког позоришног стваралаштва „Позоришне ловорике“

48. „Позоришне ловорике“ одржане су од 27. октобра до 5. новембра 2017. године. На 48. смотри такмичило се 9 позоришних група из Ковачице, Пивница, Кисача, Војловице, Арадца и Старе Пазове. Према одлуци жирија, прва награда, а такође и награда Националног савета словачке националне мањине припала је представи „Поздрави некога“, „Гимко театра“ из Ковачице, другу награду освојила је представа „ДР“ Позоришта „ВХВ“ из Ковачице и трећу представа „Љевињец“ из Арадца. Додељене су такође награде за глуму, мушку и женску епизодну улогу, награда за режију, награда за костиме, награде жирија публике и многе друге награде. Наступила су такође два гостујућа ансамбла.

Организатори „Позоришних ловорика“ били су НССНМ, Општина Стара Пазова, СКУД „херој Јанко Чмелик“ и Завод за културу војвођанских Словака. 48. Смотру САПС „Позоришне ловорике“ финансијски су подржали Национални савет, Завод за културу војвођанских Словака, Општина Стара Пазова и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисаље и односе са верским заједницама, као и Канцеларија за Словаке у дијаспори.

Обимна документација и извештаји жирија сачувани су у архиву ЗКВС, као и на порталу www.slovackizavod.org.rs.

37. Фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“

У недељу, 15. октобра 2017. године, у Дому културе у Селенчи одржан је 37. Фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“. Оснивачи и организатори фестивала су: Национални савет словачке националне мањине, Месна заједница Селенча, Удружење за заштиту културе, традиције и уметности Селенча, Завод за културу војвођанских Словака и Општина Бач. Покровитељи фестивала су Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Канцеларија за Словаке у дијаспори, Слован прогрес и Здраво Органик из Селенче. Координатор и уметнички директор фестивала била је Словенка Бенкова Мартинкова.

Још један фестивал „Златни кључ“ донео је 12 нових композиција различитих жанрова. Композиције је оцењивао стручни жири у саставу: Александар Дујин, Ана Медвеђова и Мариена Станковић Кривак. Текстове је оцењивала Катарина Мељегова Мељихова. За песнички аранжман био је задужен Самуел Ковач а дизајн звука Ондреј Павчок. Награду путем СМС гласања освојила је песма Праздна је дедина аутора Властимира Поволног и Владимира Петровича у изведби Властимира Поволног, који је, према одлуци жирија, такође освојио награду за интерпретацију.

Са овогодишњег фестивала награду за најбоњи текст однела је Андреа Лачок за песму Вшетко то вием. Публици у Дому културе највише се допала песма Јураја Суђија Домов. Трећу награду жирија добила је композиција Строскотањец аутора Мирослава Зваре и текстопесникиње Анете Ломен. Интерпретирала ју је Ивана Хриешик. Друга награда је додељена композитору Борису Габрињију и текстопесникињи Андреји Лачок, за песму коју су извели у дуету. Победник 37. „Златног кључа“ био је Самуел Ковач и његова композиција Страх у изведби Марине Захорцове. За ревијални део фестивала био је задужен бенд „Фаир плаи“ из Арадца.

19. Фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети“

19. по реду Фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети“ одржан је у суботу, 16. децембра 2017. године, у Дому културе „3. октобар“ у Ковачици уз учешће представника из Ковачице, Кулпина, Селенче и Бачке Паланке. Организатори фестивала су НССНМ, Завод за културу војвођанских Словака, Општина Ковачица, Дом културе „3. октобaр“ и Основна школа „Млада поколења“ у Ковачици. На овогодишњем фестивалу наступило је 12 нових песама, koje je анализирао стручни жири у саставу: Мариена Станковић Кривак, професор музичке уметности, Владимир Ковач, музичар и Иван Бабка, музичар.

Прву награду, као и златну плакету НССНМ, добила је композиција Розлучка Јураја Суханека. Песму је извела Валентина Халупова из Ковачице, која је такође освојила награду за интерпретацију. Другу награду за интерпретацију освојила је Магдалена Кања из Селенче, док је трећа награда припала Адели Крошлак из Бачке Паланке. Другу награду за композицију Худие сврчек освојио је Ковачичанин Павел Томаш мл. а трећа награда додељена је композитору Јурају Суђију мл. за песму Квапки. Златну плакету за најбољи текст на фестивалу освојио је Михаел Кања за композицију Квапки коју је извео Марек Шкабла из Селенче. Младе извођаче је пратио многобројан хор под руководством наставника музичког васпитања у ОШ у Ковачици Павела Томаша ст. Гости фестивала биле су прошлогодишње учеснице фестивала „Лети песма, лети“ Габриела Светлик и Габриела Носаљ из Ковачице.

Финансијски су фестивал подржали Канцеларија за Словаке у дијаспори, Општина Ковачица, НССНМ и ЗКВС. Изашао је такође ЦД са петнаест нових композиција популарне музике за децу.

Програм 2: Програм стручног усавршавања и образовања у области културе и уметности

II. Семинар Друштвени протокол и његова примена у пракси

У оквиру стручног усавршавања, персонал Завода је у 2017. години организовао два стручна семинара. Један од њих био је наставак едукативног семинара Друштвени протокол и његова примена у пракси. Семинар је одржан 25. марта 2017. године и окупио је тридесет представника Месних заједница, директора основних школа, председника, одн. директора словачких културних институција и удружења, представника медија, представника културе и друге заинтересоване стране. Завод је поново ангажовао познатог стручњака за друштвени и дипломатски протокол ПаедДр. Јана Павлика из Словачке републике, који се побринуо за садржај целодневне обуке. Учеснике је упознао са основним принципима понашања по протоколу у свим његовим сферама (правила приликом упознавања људи, у току њиховог разговора, правилно обраћање људима, организовање пријема, коктела, јавни наступи, поздрављање и сл). Интересовање за ову врсту образовања указује на то, да је узајамна сарадња допринела обостраном задовољству и да су наши словачки војвођански интелектуалци и јавне личности заинтересовани за овај вид образовања и усавршавања.

I. Едукативни семинар за подршку у развоју вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике

Друго стручно усавршавање које је Завод реализовао 2017. године фокусирано је на младе извођаче популарне музике под називом Едукативни семинар за подршку у развоју вокалне уметности војвођанске омладине у жанру популарне музике. Семинар за солисте популарне музике започео је у суботу, 11. новембра, а настављен је у суботу, 18. новембра 2017. године, у просторијама Завода под руководством др. Словенке Бенкове Мартинкове. Чињеница да је семинар био успешан и креативан потврђује и 15 учесника из Бачког Петровца, Селенче, Пивница, Падине, Кисача, Арадца и Новог Сада.

Семинар је имао за циљ спречити ширење недостатка младих квалитетних извођача као непожељног фактора (нпр. на фестивалу Златни кључ) и стимулисати повећање квалитета певачких вештина наше омладине. Семинар је имао две опште фазе. У првој фази мапирао је потенцијалне анонимне уметнике које имају афинитет према певању али још увек нису били у прилици да се презентују на уметничким догађајима, и то путем јавног позива.

У другој фази одржане су извођачке радионице у форми теоријских и практичних вежби певања домаће и стране савремене музике. Семинаристима је такође пружена прилика да учествују на фестивалу „Златни кључ 2018“, као и другим концертима и догађајима које ће Завод подржати у 2018. години. ЗКВС цени и подржава креативност младих талентованих људи, и стога планира да настави са овим пројектом и у 2018. години.

Програм 3: Презентација рада Завода и културе војвођанских Словака

Година 2017. била је плодна и када је реч о визуелној и књижевној делатности војвођанских Словака. У Заводу, у оквиру редовних програмских активности, размењене су бројне изложбе уметничког стваралаштва наивних и академских уметника, укључујући изложбе савремених облика уметности, књижевне вечери а обележили смо такође годишњице и јубилеје наших заслужних активиста у оквиру делатности Културно сећање. Завод за културу војвођанских Словака сматра да је важно презентовати и приближавати радове оних који су у прошлости одређивали пут култури војвођанских Словака. Детаљно познавање историје културе омогућиће нам да се добро оријентишемо у садашњости и још боље дизајнирамо стратешки и развојни план за будућност. ЗКВС нема капацитета да доследно обележи сваку годишњицу и јубилеј, али у 2017. години желели смо да се фокусирамо барем на неке од њих.

Програмска делатност Завода за културу војвођанских Словака, 2017. године почела је са догађајем Словачког издавачког центра Зима са књигом на којој је СИЦ представио своју најновију књижевну продукцију. На овој књижевној вечери у Заводу, дана 10. марта 2017. године премијерно је представљена књига „Историја позоришта у Петровцу 1866-2016“ уз присуство два аутора Душана Бајина и Владимира Валенћика и рецензента књиге Љубослава Мајере.

У мају 2017. године, у ЗКВС отворили смо самосталну изложбу радова академског уметника Звонимира Пуделке под називом Скин / Кожа. Ради се о уметничком делу сачињеног од коже и крзна животиња, углавном од козије и овчије коже. Као графички дизајнер, модни стилиста, сценограф, академски сликар и костимограф, Пуделка се већ преко двадесет година бави и другим необичним уметничким елементима. Овај изванредан рад оценили су такође критичари Сава Степанов и Владимир Валенћик. Изложбу је пратио добро изведен перформанс у улози аутора Звонимира Пуделке и директорке ЗКВС Ане Хрћан Лесковац.

У сусрет 56. Словачким народним свечаностима, дана 2. августа у сарадњи са Словачким културним клубом у Србији, у Заводу смо организовали самосталну изложбу слика и графика под називом Аустралски погледи академског сликара из Ковачице Мартина Кизура приликом ауторовог шездесетог рођендана. Организаторима а посетиоцима изложбе аутор се обратио путем видео снимка директно из Аустрилије. Уметнички критичари Сава Степанов и Владимир Валенћик позитивно су оценили стваралаштво Кизура.

Из аспекта књижевног стваралаштва, јубиланту и одличном писцу из редова војвођанских књижевних стваралаца Павелу Грњи, приликом његовог 80. рођендана у центру културе војвођанских Словака, дана 26. септембра 2017. године организовали смо прославу са одговарајућим програмом. Овом приликом Завод је поздравио и доцента на Одсеку за славистику Филолошког факултета у Београду и књижевног критичара Зузану Чижикову, са којом има изврсну сарадњу и која је овог пута професионално представила стваралаштво Павела Грње.

У област Културно памћење, у 2017. години, такође смо сврстали књижевно вече посвећено покојном академском уметнику Јану Кмећу и његовом 90. рођендану. У среду, 18. октобра 2017. године Завод се присетио свих трагова које је иза себе у нашем културном, образовном, као и свакодневном животу оставио наш пријатељ, колега, наставник или сарадник Јан Кмећ. Детаљно о животу, стваралаштву и културним активностима Јана Кмећа говорила је шефица Одсека за словакистику ФФ УНС Др. Јармила Ходолич. Завод за културу војвођанских Словака после једногодишње паузе, у 2017. години наставио је са израдом уметничких портрета значајних личности из културног живота војвођанских Словака. У колекцији уметничких портрета који су у власништву Завода, додат је тринаести портрет Јана Кмећа, који је направио академски сликар и портретиста Павел Поп и финансирао Завод. Портрет академског активисте Јана Кмећа спровели смо у живот и у културну историју, која ће, верујемо, бити драгоцена за будуће генерације. Са пројектом планирамо наставити и у 2018. години.

Крајем године Завод за културу војвођанских Словака посветио је пажњу и уметничком раду наивног сликара Јана Бачура из Падине, како би прославио 80. рођендан аутора. Отварање 57. самосталне изложбе Јана Бачура одржано је 7. новембра 2017. године у сарадњи са Галеријом наивне уметности у Ковачици, на челу са директорком Аном Жолнајовом Барцовом, која је такође била кустос изложбе. Бачур је произвео 2750 уљана платну различитих формата. Тематски обрађује своје родно место у свим годишњим добима, илуструје рад становника Падине на њиви, а посебно јесењи увоз плодова. На отварању изложбе, поред директорке ГНМ Ане Жолнајове Барцове, о стваралаштву Јана Бачура говорио је и ликовни критичар Владимир Валенћик. У Заводу за културу војвођанских Словака, убрзо након тога одржано је књижевно-уметничко и рођенданско вече, са акцентом на презентацију профила јубиланткиње, 60. – годишње књижевнице Марије Котвашове Јонашове, не само као краљице словачке војвођанске прозе за тинејџере, већ и као свестрано активне културне раднице у средини војвођанских Словака. Својим присуством је ово вече увеличала Њ.Е. Амбасадорка Словачке Републике у Србији Дагмар Репчекова и јубиланткињи је посветила Медаљу Амбасаде Словачке републике за изванредан допринос у развоју словачке мањине и очувању словачког језика у Србији. О изузетно активном и импресивном раду слављенице такође је говорила доценткиња на Одсеку за славистику на ФФ у Београду, Зузана Чижикова.

Тачку за планирану програмску делатност ЗКВС за 2017. годину ставило је децембарско књижевно вече са писцем и песником Златком Бенком из Лалића. Љубитељи лепе речи у центру културе војвођанских Словака, након дуже тишине подсетили су се плодног стваралачког периода овог писца и трагова које иза себе оставља. На књижевној вечери присуствовала је и професорка словачког језика у основној школи у Лалићу, Ана Хрнчиар која је поменула сарадњу са писацем, као и искуства са ученицима који на часовима редовно обрађују стваралаштво Златка Бенке. Овом приликом, отворили су изложбу Бенкових колажа, о којима је говорио академски сликар Павел Чањи.

Такође подвлачимо Божићно вече, које традиционално организује Завод за децу, уз божићну јелку, са божићном бајком и богатим пакетићима. Овог пута, 22. децембра 2017. године, за божићну атмосферу у Заводу побринули су се аматери КЦ Кисач, на челу са уметничким руководиоцем Јаном Привизером, који су приредили божићни програм на тему из бајке „Девојчица са шибицама“ аутора Ханса Кристиана Андерсена и анимирали 60 деце занимљивим друштвеним играма. Завод настоји да привуче младе генерације у центар културе, који припада и њима и који ће и даље настојати да сачува и унапреди њихов уметнички потенцијал.

Програм 5: Подршка културне продукције у мањим срединама

У оквиру Подршке за културну продукцију у мањим срединама, Завод за културу војвођанских Словака 2017. године финансијски је подржао учешће четири словачка дечија позоришна ансамбла из наше средине на 24. смотри дечијег позоришног стваралаштва „3xЂ“ у Старој Пазови, која је одржана од 2. до 4. јуна 2017. године.

Програм 6: Сарадња са Заводима и културним установама других мањинских заједница у Војводини

У 2017. години, ЗКВС је планирао успоставити већу сарадњу са другим Заводима и културним институцијама мањинских заједница у Војводини. Због тога је поздравио нове идеје и смернице других сродних центара за мањинску културу у Војводини и проширио спектар различитости у свим аспектима културе. Представници мањинских заједница састали су се неколико пута годишње и заједно покушали да пронађу решења за проблеме са којима се суочавају. Кроз заједничку креативност и амбицију, ове институције могле су се усагласити о настанку заједничких пројеката који ће укључивати разна истраживања, заједничке публикације, заједничке догађаје на којима ће присуствовати војвођански Русини, Хрвати, Мађари и Словаци, обележавање јубилеја личностима које су биле активне у више мањинских заједница и разне друге заједничке активности.

Уметнички портрет Јана Кмећа

Завод за културу војвођанских Словака је 2017. године наставио са проширивањем збирке уметничких портрета значајних личности. Најновији портрет Јана Кмећа направио је академски сликар и портретиста Павел Поп и финансијски је подржан од стране Завода за културу војвођанских Словака. Збирка портрета словачких војвођанских личности, која је сачувана и приказана у галерији наше установе, овим путем поново се повећала. Колекцију чине ови портрети: Карол Милослав Лехотски, Михал Милан Харминц, Владимир Хурбан Владимиров, Паљо Бохуш, Зузка Медвеђова, Михал Бабинка, Јозеф Подхрадски, Јан Бранислав Мичатек, Леополд Бранислав Абафи, Алберт Марћиш, Феликс Кутлик, Јурај Тушиак и Јан Кмећ. Њихови аутори су Павел Поп и Павел Чањи.

Овим пројектом ЗКВС жели с једне стране уметнички да оживи и обрати пажњу на значајне личности из историје војвођанских Словака и, с друге стране, да подржи савремене академске сликаре и портретисте. Планирано је да се пројекат настави и у 2018. години.

V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству

Од свог оснивања, ЗКВС континуирано одржава и унапређује међународну сарадњу у области науке, културе и уметности војвођанских Словака и успоставњља везе са матичном домовином, суседним земљама и регионима, и са другим земљама у Европи и свету.

Иностране активности Завод за културу војвођанских Словака у 2017. години успоставио је углавном на међусобној и ефикасној сарадњи са културним и образовним институцијама и установама у Словачкој. ЗКВС је своје истраживачке активности представио на међународној конференцији „Етнографски аспекти Словака из региона“ у Надлаку у Румунији, а редовно учествује на Сталној конференцији у Словачкој коју организује Канцеларија за Словаке у дијаспори.

Лична издања Завода као и публикације које је Завод финансијски подржао, били су изложени у октобру месецу, на Међународном сајму књига у Београду, једној од најстаријих, врхунских књижевних догађаја у региону. На 62. сајму срели су се представници пет Завода за културу националних мањина (мађарског, румунског, словачког, русинског и хрватског). То је била прилика да се разговара и размене мишљења о издањима књига на језицима мањина, о успесима и проблемима који прате издавачку делатност и са којима се Заводи сукобе.

ЗКВС је са својом књижном продукцијом такође учествовао на 25. Међународном сајму књига БИБЛИОТЕКА 2017 у Инхеби у Братислави, од 9. до 12. новембра 2017. године. На заједничком штанду традиционално су излагали Словаци из региона, овог пута заступљени од стране четири државе – Хрватске, Мађарске, Румуније и Србије. Завод је и у 2017. години покренуо заједничке пројекте и индивидуалне пројекте у Канцеларији за Словаке у дијаспори.

Програм 2: Мађународне манифестације и развој интеркултуралног дијалога

Један од најрепрезентативнијих догађаја Словака из региона Вашар Словака из региона одржан је у Србији 2017. године, тачније у Гложану у току највећег фолклорног фестивала војвођанских Словака „Танцуј, танцуј…“ у организацији Завода за културу војвођанских Словака. Скуп Словака из региона На вашару је путујућа манифестација Словака из Мађарске, Румуније, Хрватске и Србије, чији је циљ увођење традиционалне гастрономије, народних заната, игара, песама и других облика традиционалне словачке културе. Више од 150 учесника дошло је на вашар у Гложан, и то домаћи излагачи из Војводине (Бачког Петровца, Кисача, Гложана, Бачке Паланке, Пивница, Селенче, Лалића, Падине, Ковачице, Арадца, Војловице, Јаношика, Луга, Ердевика, Бољеваца, као и инострани Словаци из Бекеш Чабе, Надлака, као и Словаци из хрватског Илока и Нашица.

Излагачи су излагали на 25 штандова. Вашарски штандови сажели су богатство традиције наших аматерских удружења, удружења жена, удружења занатлија и народно-уметничких приозвађача, кувара, токара, везиља, комерцијалних уметника, метлара, котлокрпе, ткача, предењара, произвођача ускршњних јаја, медењака, пчелара, произвођача сапуна, сликара на стаклу и других занатлија. Чак ни гастрономске штандове са слатким и сланим традиционалним јелима нису фалили – кисачка сарма, халушки, свињски гулаш са купусом, домаће кобасице, производи од вишања, опеканце, штрудле са маком и орасима, надлачка тархоња, надлачке шприцке, брдовце, тестенина, гулаш са кромпиром, домаће кифле, батвошћеки, тестенина са маком, саловники, херовки, шушћовники, крофне, пирохи, традиционални колачи и многе друге гастрономске специјалитете, као и домаће вино и ракија.

На свечаном отварању, учеснике и посетиоце су поздравили подпредседник Демократског савеза Словака и Чеха у Румунији Павел Хласњик, председник Чабијанске организације Словака у Мађарској Михал Ласик, председник Савеза Словака у Хрватској Мирко Вавра, председник Савета Месне заједнице Гложан Јан Бохуш, председница НССНМ Ана Томанова Маканова и директорка Завода за културу војвођанских Словака Ана Хрћан Лесковац. Културно-уметнички програм вашара одржан је на бини у ревијалном делу фестивала „ФФТТ“ а присуствовали су и фолклорни ансамбл „Салашан“ из Надлака у Румунији и Певачки хор „Оргован“ из Бекеш Чабе у Мађарској. Вашар је такође понудио и пратећу изложбу наивне уметности војвођанских Словака – „Наивни кишобрани“ Креативног центра за туризам, уметност и културу у Ковачици, који су били постављени на улазу у ареал фестивалa.

Пројекат На вашару је од међународног значаја и подржан је од стране Канцеларије за Словаке у дијаспори, као и регионалних организација из Мађарске, Румуније, Хрватске и Србије. Реализација овог пројекта даје смисао фолклорној креативности Словака из региона, успоставља снажну међународну везу и кодира традиционалну словачку културу на целој територији иностраних Словака.

Можемо да документујемо да је 2017. година била јака по питању међународне сарадње. Један такав рад је и презентација књиге словачког писца Љубоша Јурика Александер Дубчек – година дужа од једног века у сарадњи са нашом установом и Словачким издавачким центром у Бачком Петровцу. О аутору Љубошу Јурику и његовом богатом књижевно-документационом опусу у просторији ЗКВС, дана 27. јуна 2017. год. говорио је директор СИЦ Владимир Валенћик као и писац и преводилац Мартин Пребуђила. Роман о Дубчеку – водећој личности послератног периода у Чехословачкој мапира трауматски период од шездесетих година 20. века у Чехословачкој до Нежне револуције 1989. године. Писац Љубо Олах, који је такође присуствовао овом догађају, укратко је представио своје стваралаштво.

Завод је 2017. годину поздравио отварањем самосталне изложбе радова Радо Вана Ладомерског из Словачке Републике у сарадњи са Галеријом наивне уметности у Ковачици. Изложба је отворена у понедељак, 16. јануара 2017. год., у знак обележавања 8. годишњице од оснивања ЗКВС. У марту 2017. године, Завод је посетила рок група Блуес генератион из Ружомберка из Словачке републике, која је у Нови Сад допутовала поводом концертовања у Војводини.

Ове догађаје ЗКВС сврстао је у активности у оквиру међународне сарадње.

Програм 3: Истраживање етно кућа и колекције народне културе у словачким градовима у Србији

2017. године реализовали смо прву фазу истраживања етно кућа и етнографских збирки у словачкој војвођанској средини у сарадњи са Историјским музејом СНМ из Братиславе и етнологом Јармилом Гербоцовом. На основу теренског истраживања у појединачним локалитетима Бачке, Баната и Срема у којима живе словачаке заједнице, Завод је у сарадњи са стручњацима мапирао музеје, споменарске куће и етно куће. Исход истраживачког процеса у наредној фази пројекта треба да буде репрезентативна публикација, чији ће аутор бити етнолог Јармила Гербоцова.

Програм 4: Награда „Pro Cultura Slovaca“ за допринос у области културе Словака из региона

Најраскошнији резултат активног рада Завода је оснивање награде Pro Cultura Slovaca за допринос у области културе Словака из региона, коју су заједно дефинисали представници институција и организација Словака у Мађарској, Румунији и Србији, уз подршку Канцеларије за Словаке у дијаспори. Награда Pro Cultura Slovaca коју додељују Завод за културу војвођанских Словака (Србија), Завода за културу Словака у Мађарској (Мађарска) и Културна и научна заједница „Иван Краско“ (Румунија). Награду или захвалницу могу добити физичка лица или правна лица из заједница Словака из региона или Републике Словачке, ако су њихове активности изразито и дугорочно допринеле развоју словачке националне културе Доње земље. Усаглашено је да се награда годишње додељује поводом Дана светске баштине, 18. априла текуће године. Пројекат има за циљ да подстакне и мотивише колективе и појединце који се баве културном баштином, културом и уметношћу и истовремено да подстакне развој и унапређење креативног уметничког достигнућа Словака из региона.

Награђене проглашава ЗКВС, који такође организује и технички обезбеђује доделу награде. Реализацијом овог пројекта очекујемо повећање нивоа културних и уметничких програма, позоришних представа, књижевних радова и других садржаја, као и активности у области културног насљеђа Словака из региона.

Извештај је припремила

директорка Завода за културу војвођанских Словака

Ана Хрћан Лесковац

У Новом Саду, 20. јануар 2018. год.