Izveštaj o radu Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu

IZVEŠTAJ

O RADU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA ZA 2014. GODINU

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Program 1: Unapređivanje festivala značajnih za celu manjinu

Na osnovu odluka 6. sednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine (u daljem tekstu: „NSSNM“) od 24. juna 2011.g. o festivalima od značaja za celu manjinu i Odluke NSSNM od 4. marta 2013.g. o obavezi Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka (u daljem tekstu: „ZKVS“) da organizaciono obezbeđuje manifestacije od posebnog značaja, a takođe u skladu sa pravilima festivala, koja su usvojena 27. maja 2014.g. na Odboru za kulturu NSSNM i usvojena 23. juna 2014.g. na sednici NSSNM, kao i u skladu sa Planom i programom rada ZKVS za 2014.g. i potpisanim ugovorima, ZKVS je organizaciono obezbedio i finansijski pomogao sledeće festivale od značaja za celu manjinu:

 • 16. Festival popularne muzike za decu: „Letí pieseň, letí“/ Leti pesma, leti;
 • 21. Smotru dečijeg pozorišnog stvaralaštva – „3xĎ“/ 3Đ;
 • 21. Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“ /Zlatna vrata;
 • 34. Festival slovačke popularne muzike „Zlatý kľúč“/ Zlatni ključ;
 • 44. Folklorni festival „Tancuj, tancuj“/ Pleši, pleši;
 • 45. Smotru slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva – „Divadelný vavrín“/ Pozorišni lovor;
 • 49. Festival autentične slovačke pesme „Stretnutie v pivnickom poli“ /Susret u pivničkom polju .

44. Folklorni festival „Tancuj, tancuj“

44. Folklorni festival po redu „Tancuj, tancuj“ održan je 31. maja u Gložanu. Učestvovali su na njemu ansambli iz Aradca; Bačkog Petrovca; Boljevca; Erdevika; Hajdučice; Gložana; Janošika; Kovačice; Kulpina; Kisača; Lalića; Luga; Novog Sada; Padine; Pivnice; Selenče; Silbaša; Stare Pazove; Šida; Vojlovice. Gostovali su ansambli iz Republike Slovačke i Austrije. Neki od prijavljenih ansambala nisu došli zbog raznih razloga, ali pohvalna je činjenica da su se na navedeni Festival vratili folklorni ansambli iz sela, kao što je Silbaš, Lalić, Selenča i Erdevik. To je evidentan rezultat rada ZKVS na podržavanju kulturne produkcije u manjim sredinama: umetnički rukovodioci angažovani na programu vode se i usmeravaju na način koji omogućava da se prikažu rezultati rada i na nekom od festivala.

Pobednik 44. Folkornog festivala „Tancuj, tancuj“ u kategoriji plesova bio je „SKC P.J.Šafarika“ iz Novog Sada. Plesne ansamble vrednovao je žiri u sastavu: Tatiana Krivakova-Amidžićova, Milorad Lonić, Vlasta Vinkovičova i Marijan Pavlov. Žiri u sastavu: Juraj Ferik, Jarmila Juricova-Stupavska i Ervin Malina, koji je ocenjivao pevačke horove i orkestre, dodelio je prvo mesto u kategoriji pevačkih horova ženskom horu iz Janošika. U kategoriji orkestara takmičila su se samo dva orkestra; prvu nagradu dobio je orkestar „SKOS Detvan“ iz Vojlovice. Prateće manifestacije Festivala bile su: Izložba fotografija Muzeja vojvođanskih Slovaka pod nazivom „Poznáte ma?“/Da li me poznajete; izložba tradicionalnih predmeta koju je pripremilo Udruženje žena Slovenka; Kuhinja starih jela; Plesna kuća, kao i koncert gostujućeg ansambla Bukovina iz Bravacova iz Republike Slovačke. Organizatori su bili NSSNM; ZKVS; Opština Bački Petrovac; Mesna zajednica Gložan i Kulturno-prosvetno društvo „Jednota“ iz Gložana a članovi Organizaciono-upravnog odbora 44. festivala bili su: Mihal Hatalja, Rastislav Struhar, Vladimir Medveđ, Milina Sklabinska i Katarina Dobrikova, koordinator Festivala Katarina Mosnakova Bagljašova a autor scenarija Zdenka Bobačekova. ZKVS obezbedio je propagandni materijal, izdao reprezentativni bilten Festivala i ispunio ostale ugovorne obaveze. Izveštaji o Festivalu, naročito izveštaji žirija i koordinatora koji sadrže i uputstvo za unapređenje kvaliteta Festivala a takođe fotografije i video dokumentacija, nalaze se na sajtu: www.slovackizavod.org.rts

21. smotra dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3xĎ“/3Đ

Nakon što je NSSNM doneo odluku o datumu Festivala, ZKVS pozvao je kreativne i inovativne stručnjake da se aktivno uključe u organizaciju smotre i ponude bolju koncepciju Festivala. Organizaciono-upravni odbor Smotre u sastavu: Jan Makan, Miroslav Fabri, Aleksander Bako, Ana Lepšanovićova i Libuša Lakatošova odlučio je da prihvati predlog Anamarije Boldocki Grbić da se Smotra priredi povodom 150. godišnjice od prvog pisanog dokumenta o pozorišnoj umetnosti za decu Slovaka u Vojvodini Jozefa Podhradskog. A.G.Boldocki takođe predložila je i tim (režiser Jano Čanji, dizajner i likovni umetnik Đula Šanta i glumci Danka Hriešikova i Miroslav Babiak) i prateće manifestacije, od kojih je odobrena pozorišna kreativna radionica, izložba maketa papirnog pozorišta autora Ljiljane Lazić i prezentacija digitalizovane „Zorničke“. Koordinator ovog festivala bila je stručna saradnica ZKVS Katarina Mosnakova Bagljašova i tako je Zavod u punom obimu uključen u organizaciju i realizaciju u periodu od 6. do 8. juna 2014.g. u Staroj Pazovi.

Rezultat saradnje ZKVS, NSSNM, Opštine Stara Pazova i KUD J. Čmelika iz Stare Pazove bila je smotra, na kojoj je učestvovalo 16 dečijih predstava, i to iz Kisača, Pivnica, Petrovca, Novog Sada, Belog Blata, Aradca, Selenče, Kovačice, Vojlovice, Erdevika i Šida, Bingule, Boljevca i Stare Pazove. Prvobitno prijavljene dve pozorišne predstave SKUD-a „h. Janka Čmelika“ iz Stare Pazove i Dečijeg pozorišnog ansambla iz Padine nisu učestvovale na Smotri i opravdale su svoj izostanak. Novina Smotre bila je i to što su dečiji pozorišni ansambli iz Šida, Petrovca, Pivnica i Kisača smešteni u Staroj Pazovi, što im je omogućilo da prate predstave, druže se i zajednički učestvuju u kreativnim radionicama, u kojima je i pripremljen završni program ove manifestacije. Konkursom je odlučeno da dizajnersko rešenje vizuelne strane Festivala dobije Đula Šanta. Smotru je finansijski pomogla i Kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu, AP Vojvodina, kao i institucije i pojedinci koji su obezbedili nagrade. Laureat smotre – Dečiji pozorišni ansambl „KUS Petrovska Družina“ – nagrađen je ekskurzijom u Slovačku 2015. godine a Televizija Vojvodine snimiće nagrađenu predstavu. Učesnike je procenjivao stručni žiri u sastavu: Zuzana Tarnociova, Aleksander Bako i Miroslav Bako. Organizatori su za posetioce i učesnike pripremili sledeće pomoćne manifestacije: Promociju digitalizovane „Zorničke – Zorničkozor“; Promociju knjige „Príbehy za oponou“/Događaji iza zavese autora Vlatka Miksada; Muzički koncert OŠ „h. Janka Čmelika“; Koncert „Letí pieseň, letí“/Leti pesma, leti, u organizaciji ZKVS; Izložbu dečijih crteža; Izložbu Papirnog pozorišta Muzeja grada Novi Sad; „Face painting“ i mnoge druge. Celu smotru pažljivo su pratili štampani i elektronski mediji. Iscrpni izveštaji, fotografije i video dokumentacija nalaze se na Portalu www.slovackizavod.org.rs ili se mogu dobiti u ZKVS.

21. Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“/Zlatna vrata

Na ovogodišnjem Gala koncertu Dečijeg folklornog festivala „Zlatá brána“/Zlatna vrata koji je održan 22. juna 2014.g. u Kisaču gledaoci su imali priliku da vide 43 takmičarske predstave, u okviru kojih su nastupali folkloristi iz Vojlovice-Pančeva, Šida, Selenče, Luga, Hajdučice, Gložana, Stare Pazove, Janošika, Boljevca, Padine, Erdevika, Bingule, Ljube, Silbaša, Padine, Lalića, Dobanovca, Kovačice, Aradca, Bačke Palanke, Pivnice, Kisača. Nastupila su i tri gostujuća ansambla iz Despotova, Soljana i  Iloka iz Hrvatske a takođe i Novih Zamka u Republici Slovačkoj.

Najuspešniji su bili učesnici iz Aradca, i to Dečiji folklorni ansambl „Govličky“, u sklopu Kulturnog centra Aradac. Autorka koreografije Marina Malova pripremila je originalan ples „Smrtnuvania“ (koji je nastao kao podrška kulturnoj produkciji u malim sredinama). DFA „Govličky“ predstavljaće našu zemlju na Dečijem folklornom festivalu u mestu Dulovce u Slovačkoj. Ansamble je ocenjivao stručni žiri u sastavu: Ana Medveđova-Gaškova, Ervin Malina i Jaroslav Gabrini. U okviru Festivala „Zlatá brána“ održane su i mnoge prateće manifestacije. S obzirom na činjenicu da do početka održavanja Festivala nisu usvojena nova pravila Festivala a da nije ni potpisan ugovor o suosnivanju i zajedničkoj organizaciji Festivala, ZKVS je iz prvobitno izdvojenih sredstava za ovu manifestaciju potrošio manju sumu i participirao je minimalno u njegovoj realizaciji. ZKVS platio je honorare i putne troškove stručnom žiriju i obezbedio je animatore za prateće manifestacije.

45.Smotra slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva – „Divadelný vavrín“/Pozorišni lovor

Proslava stote godišnjice pozorišta u Kovačici bila je povod da je 45. Smotra slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva „Divadelný vavrín“/Pozorišni lovor održana u periodu od 24. oktobra do 2. novembra 2014.g. u Kovačici. Stručni žiri u sastavu: Miroslav Fabri, Monika Necpalova i Danka Hriešikova ocenjivao je 11 pozorišnih predstava u konkurenciji, a  prvu nagradu dodelio je predstavi „Starý frfloš“/ Staro gunđalo u režiji Jana Makana.

ZKVS realizovao je sve zahteve prema Ugovoru. Koordinator Festivala bila je Ivana Svetlikova. Idejno rešenje Programa otvaranja pripremila je Danka Hriešikova. ZKVS obezbedio je vizuelno rešenje i propagadni materijal Festivala, bilten u boji, a takođe i stavke neophodne za kvalitetnu realizaciju tema 45. pozorišne smotre. Celokupna dokumentacija i izveštaji stručnog žirija čuvaju se u arhivi ZKVS, kao i na Portalu www.slovackizavod.org.rs

49. Festival autentične slovačke pesme „Stretnutie v pivnickom poli“/Susret u pivničkom polju

49. Susret u pivničkom polju održan je tokom vikenda, u danima od 14. do 16. novembra 2014. godine. Na pozornici više puta je naglašavano da se ova manifestacija bori sa finansijskim problemima, koji su se odrazili i na samoj organizaciji Festivala: skromno uređena pozornica, nikakav propagandni materijal, nedostatak koordinacije… Organizaciona struktura, koja je uređena Ugovorom o uzajamnim pravima i obavezama osnivača i organizatora Susreta u pivničkom polju, nije ispoštovana a prvobitni i glavni organizator priredbe SKUS Pivnica preuzeo je sve organizacione stvari na sebe. Više sredina nije poslalo svoje predstavnike, tako da su prisutna bila samo 23 učesnika. Ocenjivao ih je žiri u sastavu: Juraj Ferik, Jarmila Juricova Stupavska i Maria Zdravkovićova. Pobednik Festivala postala je Tatjana Jaškova iz Kovačice, kojaje nastupala u okviru SKC „P.J.Šafarika“ iz Novog Sada. Pevače je pratio 12-člani orkestar pod vođstvom Valentina Mihala Grnju. U revijalnom delu izvedeno je nekoliko pesmi sa CD nosača, na kojima su bile pesme iz prethodnih godišta Festivala i koji je prigodan poklon za predstojeći jubilej ove Priredbe.

Pošto je 49. godišnjica Festivala ipak ispunila svoj cilj, te da su najjača strana festivala upravo pevači, naši vojvođanski, a takođe i iz Rumunije i Hrvatske, ZKVS je svoju finansijsku obavezu prema Planu i programu rada dosledno ispunio. U interesu uspešne organizacije jubilarne 50. godišnjice Susreta u pivničkom polju potrebno je blagovremeno utvrditi termin manifestacije i u punom obimu ispoštovati ugovorne uslove, za šta bi se prvenstveno trebalo zalagati NSSNM.

34. Festival slovačke popularne muzike „Zlatý kľúč“/Zlatni ključ

34. Festival slovačke popularne muzike „Zlatý kľúč“/Zlatni ključ održan je 19. oktobra 2014.g. u Selenči. Na  ovoj manifestaciji od značaja za celu manjinu zajednički su učestvovali osnivači i organizatori: NSSNM, Mesna zajednica Selenča, Opština Bač, Udruženje za zaštitu kulture, tradicije i umetnosti Selenča i ZKVS. Dvanaest novih popularnih slovačkih pesama pevali su: Robert Šimon, Jarmila Kolarova, Miroslan Menđan, Marina Zahorcova, Grupa Maks, Ana Berediova i Ljudmila Ragova, Sandra Grnjova, Rastislav Struhar, Maria Turanska, Ivan Slavik, Kristian Hekelj, Anita Petrakova, Mirko Cerović i Anička Dudkova-Pecnikova. Pobedničku pesmu komponovao je Jan Petraš iz Padine. Festival su direktno prenosili Radio i Televizija Vojvodine.

S obzirom na činjenicu da je Festival počeo da se organizuje pre potpisivanja Sporazuma o uzajamnim pravima i obavezama osnivača i organizatora Festivala slovačke popularne muzike „Zlatý kľúč“/Zlatni ključ (20. juna 2014.g. u Baču), organizatori su se dogovorili da će Ugovor početi da se primenjuje tek od 2015. godine. U sporazumu se takođe navodi da će ZKVS 2014. godine obezbediti revijalni deo Festivala. Tako je i bilo, pošto je na 34. Festivalu „Zlatý kľúč“/Zlatni ključ nastupao operski trio „LA GIOIA“. Tri pevača originalno su izveli popularne pesme u stilu belkanta. Njihov repertoar sastojao se iz kompozicija svetske scene, kao i adaptacija slovačkih i čeških hitova. „LA GIOIA“ (na italijanskom jeziku znači „radost“) pružio je nesvakidašnji  i jedinstveni muzički ugođaj.

16. Festival popularne muzike za decu „Letí pieseň, letí“/Leti pesma leti

Dana 14. decembra 2014. godine u Kovačici održan je 16. Festival popularne muzike za decu „Letí pieseň, letí“/Leti pesma leti. Na festivalu se takmičilo trinaest novih kompozicija za decu i ocenjivao ih je žiri u sastavu: Juraj Ferik, Jarmila Juricova Stupavska i Jaroslav Nemček. Prvu nagradu osvojila je kompozicija a istovremeno i njena interpretacija Julski dan kompozitora i autora teksta Ladislava Petroviča. Kompoziciju je izvela Iveta Petrovičova.

Iako do sada nije potpisan poseban ugovor o organizovanju Festivala, ZKVS je svoju obavezu, navedenu u planu i programu, ispunio: obezbedio je promotivni materijal i platio je honorare voditeljima i ostalima za stručne usluge, čime je doprineo kvalitetu realizacije Festivala.

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

Dana 18. januara 2014. ZKVS radno je obeležio petu godišnjicu svog osnivanja. Sastali su se slovački vojvođanski plesni pedagozi i kreatori folklornih koreografija radi potpisivanja ugovora sa ZKVS. Bili su to učesnici konkursa, koji je raspisao ZKVS radi pripreme novih folklornih koreografija u sredinama gde je potrebno obnoviti amatersku i kulturnu delatnost vojvođanskih Slovaka. Cilj konkursa je pomoć mladim autorima, plesnim pedagozima i koreografima iz redova vojvođanskih Slovaka; podsticanje novog kulturnog stvaralaštva; povećanje kvaliteta u oblasti folklorne delatnosti a istovremeno i razvijanje aktivnosti amaterskih kolektiva u manjim sredinama.

Na osnovu rezultata konkursa ugovore sa ZKVS potpisali su: Kulturni centar Aradac; Slovački dom u Bačkoj Palanci; SKUD Erdevik u Erdeviku i Binguli; KUD Štefanik iz Lalića i Aktiv žena iz Silbaša. Na ovaj način Zavod je istovremeno obeležio i petu godišnjicu rada u oblasti zaštite, unapređivanja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka.

Kada se radi o samoj realizaciji pomoći, rezultati su sledeći: u Aradcu Marina Malova je na osnovu istraživanja pripremila koreografiju na temu običaja „Smrtnuvania“. U realizaciju uključila je stručni žiri Dečijeg folklornog festivala „Zlatá brána“/Zlatna vrata, tako da su učesnici iz Aradca na ovom festivalu pobedili. Ivan Bagljaš iz Aradca pripremio je koreografiju za odrasle pod nazivom Tradicionalna berba grožđa u Aradcu. U SKUD Štefanik iz Lalića radio je Ivan Slavik a rezultat njegovog rada je koreografija „Išlo diovča na vodu“Išla je devojka po vodu, sa kojom su Lalićani učestvovali na FF „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu. U Padini je istraživanje vršila Martina Hlavčova, koja je pri Domu kulture u Padini sa Folklornim ansamblom „Holubička“ pripremila koreografiju na temu „Tančura“. Detaljno istraživanje a zatim i realizaciju sa starijim folklornim ansamblom, kao i decom u Silbašu, izvršio je Jan Slavik. Stariji folkoristi su nakon dužeg perioda nastupali na FF Tancuj, tancuj sa koreografijom „Krstiny“/ Krštenje, a zatim i na programu Slovačkih narodnih svečanosti, a dečiji folklorni ansambl uspešno je nastupio na DFF „Zlatá brána“.

U SKUD-u Erdevik radili su Ana Šandorova-Miksadova i Ivan Šandor iz Iloka. Mladi koreografi okupili su plesače iz Erdevika, ali i Bingule. Cilj projekta bio je u većoj meri aktivirati Slovake iz Bingule, ali, na žalost, nije bilo dovoljno dece da bi osnovala vlastitu grupu. Tako su na DFF „Zlatá brána“ nastupala kao ansambl Erdevik-Bingula. Teškoće su se pojavile kod realizacije programa u Bačkoj Palanci, gde je koreografiju pripremio Mihal Čiliak. Mada je koreografija bila osmišljena, amateri iz Bačke Palanke nastupali su samo pred domaćom publikom a za nastup na FF „Tancuj, tancuj“ nisu se odlučili. I pored toga potrebno je nastaviti jačanje kapaciteta upravo u takvim sredinama.

Program 3: Kulturno pamćenje – obeležavanje i proslava godišnjica i jubileja

S obzirom na raznovrsnost ciljeva slovačke vojvođanske kulture, značajne su kulturne teme koje se obrađuju u programima pojedinaca, ustanova ili događaja.2014. godina obilovala je takvim godišnjicama, koje su uz pomoć odgovarajućih formi postale vidljivije i intenzivnije propagirane. Iz objektivnih razloga nije bilo moguće spomenuti sve planirane aktivnosti. ZKVS priredio je:

 • Izložbu dela Martina Jonaša povodom njegovog nedoživljenog 90. rođendana u saradnji sa Galerijom naivne umetnosti u Kovačici. U okviru manifestacije u 2014. godini Noć muzeja vrata za javnosti prvi put je otvorio i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Ponudio je posetiocima izložbu slika naivnog slikara Martina Jonaša. Došlo je više od 200 posetilaca. Osim izložbe imali su priliku da se informišu i o ulozi i programu rada ZKVS. Spomenuta izložba priređena je povodom 90. godina od rođenja ovog naivnog umetnika iz Kovačice. Otvaranje pod nazivom: Osobit svet majstora Martina Jonaša održano je 5. juna i na njemu su učestvovalibrojni gosti. Kuratorka izložbe bila je Maria Raspirova. Nedoživljeni 90. rođendan Martina Jonaša vojvođanski Slovaci obeležili su i drugim akcijama, kao što su: otvaranje Spomen doma Martina Jonaša, prezentacija CD nosača Digitalna monografija Martina Jonaš i izdavanje kalendara sa ilustracijama iz stvaralaštva Martina Jonaša.
 • Dokumentacionu izložbu o nestoru slovačke arhitekture Mihalu Milanu Harmincu povodom obeležavanja 145. godišnjice njegovog rođenja. Izložbu je priredio ZKVS u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom STU u Bratislavi. Otvaranje je bilo 31. jula 2014. godine. Učestvovali su i gosti iz Slovačke, i to: doc. ing. arhitekture Ljubica Vitkova, PhD., dekan Arhitektonskog fakulteta u Bratislavi, šef Zavoda za teoriju i istoriju arhitekture i obnovu spomenika prof. ing. arhitekture Peter Vodražka, PhD. i koautori izložbe prof. ing. arhitekture Matuš Dula, PhD. i gospođa ing. arhitekture Jana Pohaničova. Izložba je na dokumentacionim panelima predstavila život i delo M.M.Harminca, kao i makete njegovih arhitektonskih radova koje su izradili studenti Arhitektonskog fakulteta u Bratislavi. Rezultat je trogodišnjeg istraživačkog rada, na osnovu kojeg objavljena je i knjiga o ovom nestoru slovačke arhitekture. Izložba je predstavila stvaralački potencijal arhitekte i graditelja srednjeevropskog regiona. Njegov životni put započeo je u Kulpinu, zatim se nastavio u Novom Sadu, a kasnije na fakultetu u Budimpešti, gde je 1897. godine osnovao i vlastitu građevinsku kancelariju. Jedini je autor koji je imao mogućnost da predloži čak tri arhitektonska plana za Slovački narodni muzej u Martinu. Imao je jako široku klijentelu, što se ogleda u raznovrsnoj skali tipoloških vrsta gradnji. Njegovu stvaralačku delatnost odlikuje raznovrsnost stilova. Do sada niko nije tačno zbrojio sva njegova dela, ali znamo da je autorom više od 300 gradnji na teritoriji Mađarske, Srbije, Ukrajine i Slovačke. Izložba je bila sastavni deo kulturne ponude Slovačkih narodnih svečanosti a obeležila je i početak saradnje predstavnika Arhitektonskog fakulteta iz Bratislave sa Odeljenjem za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac ovog odeljenja prof. Darko Reba imao je razgovore sa predstavnicima ZKVS i Arhitektonskog fakulteta u Bratislavi i o ostalim zajedničkim temama, kao što je, na primer, istraživanje života i dela građanina Petrovca Mihala Plavca, autora zgrade Gimnazije u Bačkom Petrovcu, kao i dela Aleksndra Kelemena iz Bajše, koji je radio u više mesta u Vojvodini i potpisan je na velikom broju arhitektonskih ostvarenja.
 • Izložbu dela Ivana Križana povodom obeležavanja njegovog životnog jubileja za vreme Slovačkih narodnih svečanosti, koja nije održana, jer je umetnik odlučio, i nasuprot tome što je dobio pismeni poziv, da zbog objektivnih razloga ne prihvati ponudu.
 • Životni jubilej Pavla Mučajia (85 godina) Zavod, na žalost, nije mogao da obeleži. Njegov umetnički i stvaralački put ipak je na odgovarajući način evocirao.
 • ZKVS finansijski je podržao stotu godišnjicu pozorišnog života u Kovačici izdavanjem monografije, koja je promovisana 28. decembra 2014.g. u Kovačici. Monografija obuhvata sto godina amaterskog pozorišta u Kovačici. Urednik je dr Zuzana Čižikova.
 • Povodom 20. godišnjice Festivala DIDA ZKVS finansijski je pomogao izdavanje knjige DIDA od 2004 g. do 2013.g. NOVA SLOVAČKA VOJVOĐANSKA DRAMA II., pozorišni zbornik nauspelijih i najboljih dramskih tekstova sa Festivala DIDA tokom proteklih deset godina.

 

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u oblasti kulture i umetnosti

ZKVS kao suorganizator manifestacija od značaja za manjinu više puta je vršio istraživanja javnog mnjenja, čiji su rezultati objavljeni u godišnjaku „Majak“. Istraživanja su ukazala na jake ali i slabe strane, na kojima treba još sistematski raditi u interesu poboljšanja kvaliteta. Potrebno je, na primer, stručno pripremati voditelje za festivale od značaja za celu manjinu. ZKVS je u vezi sa ovom temom priredio dva kruga stručnih školovanja voditelja.

Prvi krug realizovan je u periodu od 24. do 25. maja 2014.g. u prostorijama ZKVS, gde se sastalo približno 15 učesnika koji su izrazili interes za usavršavanje u ovoj struci i kvalitetu izgovorene reči. Raznovrsna skala profesija učesnika – od televizijski i radijskih voditelja i najavljivača do predstavika građanskih udruženja – doprinela je kvalitetu radionice. Vodio ju je pedagog Filozofskog fakulteta Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri Marcel Olšiak. Njegovo iskustvo u pripremi studenata žurnalistike i javnih ličnosti za medije vidljivo je na prvi pogled. Teorijsko predavanje dopunjavao je primerima iz prakse, uzimajući u obzir iskustvo učesnika. Rešavala su se i jezička pitanja, a na kraju teoriju je zamenila praksa. Svaki učesnik proverio je svoje sposobnosti kao voditelj festivala, televizijskih ili radijskih vesti. Utvrđivala se razlika između voditelja i najavljivača, kao i subjektivnog i objektivnog stava koje trebao poštovati.

Drugi krug seminara za najavljivače održan je u danima od 30. do 31. avgusta 2014.g. u prostorijama ZKVS, ali i SKC „Šafarika“ u Novom Sadu. Za obuku opet je bio zadužen Marcel Olšiak a njegova zapažanja ovaj put je dopunjavao kolega Peter Zagar. Teorijske napomene više puta su uz humor zamenjene praktičnim uputstvima: probalo se, debatovalo, izmišljalo i pisalo. Prvenstveno se razgovaralo. Učesnici su uvežbavali slovački jezik i improvizovali zadatke iz raznih tema. Slaganje jedne za drugom rečenice u govorenom iskazu da bi imala smisao i sa lakoćom se slušala iziskuje maksimalnu koncentraciju voditelja i njegovu razboritu komunikaciju sa auditorijumom. Interpretovanje govora dobrodošlice bez pripreme teže je od njegovog čitanja iz unapred pripremljenog scenarija. Puna dva dna na seminaru je od ranog jutra vredno radilo sedam učenika koji su imali iskustvo u oblasti voditeljstva. U današnjem dinamičnom vremenu, kada jedna manafiestacija zamenjuje drugu voditeljske pristupe treba modifikovati i stalno tražiti nove inspiracije.

 

 • RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE Godišnjak ZKVS „MAJAK“ (kolektiv autora)

 

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

Rezime svih aktivnosti ZKVS u protekloj godini prezentirali smo javnosti i putem interesantnih fotografija i tekstova u godišnjaku ZKVS „Majak“ 2013. Majak ima 84 strane, utvrđenu koncepciju a tekstove objavljuje paralelno na slovačkom i srpskom jeziku. Nakon uvodne reči direktora ZKVS slede rubrike: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost; Razvojno-istraživačka delatnost; Prezentacija kulture Slovaka u Srbiji; Međunarodna saradnja; Dogodilo se u Zavodu…; Podržali smo; Prezentovali smo se. Autori priloga pretežno su zaposlene Zavoda: Milina Sklabinska, Katarina Mosnakova, Margareta Valentova, Nataša Simonovićova, kao i drugi spoljni saradnici. Jezički urednici su Katarina Meljihova, Milica Bracićova i dr Juraj Glovnja. Grafički urednik prvog broja bila je Jasmina Simonovićova a od drugog godišta Majak grafički uređuje Đula Šanta. Zainteresovani mogu sve brojeve godišnjaka nabaviti u štampanom obliku, odnosno naći ih u elektronskom obliku na Portalu: www.slovackizavod.org.rs. Godišnjaci na jedinstveni načinom dokumentuju sva zbivanja u oblasti kulture tokom godine kod vojvođanskih Slovaka, u kojima je aktivnu ulogu imala naša ustanova.

 • ZBORNIK 9. MUZIKOLOŠKE KONFERENCIJE (editor Milina Sklabinska)

Zbornik je rezime svih radova sa 9. Konferencije o značaju muzičkog i etnološkog istraživanja koje je osnov za širu istraživačku delatnost, ali i za njenu primenu u savremenim prezentacionim formama. Najnoviji muzikološki zbornik iz radionice ZKVS donosi otkrića, veze i refleksije iz oblasti muzičko-teoretskog aspekta slovačke muzike u Vojvodini, a takođe i etničkih i kulturnih tradicija. U sredini vojvođanskih Slovaka u sadašnjosti se održavaju brojne manifestacije i festivali sa atributom „tradicionalni“, i zato je cilj konferencije pružanje pomoći mesnim istraživačima i umetničkim rukovodiocima muzičkih tela. Predavači su bili stručnjaci iz inostranstva iz oblasti muzike ili etnologije, i to: profesor Paed.D. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri; prof. Ph.D. Jan Botik, DrSc, sa katedre etnologije i etnomuzikologije Filozofskog fakulteta UKF u Nitri; prof. Ph.D. Marta Botikova, CSc., šef Katedre etnologije i muzeologije Filozofskog fakulteta Univerziteta Komenskeho u Bratislavi, kao i Dr. Ana Kovačova, direktor Zavoda za istraživanje Državne slovačke samouprave u Mađarskoj. Radovi ovih stručnjaka osnov su zbornika radova koji predstavljamo javnosti. Ovi renomirani naučno-pedagoški predstavnici i fundirani naučni radnici izrazili su punu podršku budućim istraživačkim projektima i svoju odlučnost da učestvuju u njima. Editor zbornika je Milina Sklabinska. Za grafičko uređenje zadužena je Jasmina Simonovićova a naslovnu stranu predložila je Katarina Lukićova-Balažikova. Radovi su dopunjeni i prilozima sa slikama iz arhive ZKVS. Zbornik izlazi pod pokroviteljstvom NSSNM i uz finansijsku podršku Zavoda za Slovake koji žive u inostranstvu. Ne prodaje se i može se dobiti u ZKVS, ali je dostupan u elektronskoj formi na Portalu: www.slovackizavod.org.rs

 • BIBLIOGRAFIJA VIERE BENKOVE

ZKVS izdao je 2014. godine Bibliografiju Viere Benkove koju je pripremila Boženka Bažikova. Knjiga je izašla kao 2. sveska edicije „Bibliografie“. Korice i grafičko rešenje pedložio je Jozef Klaćik, fotografije je izabrao Jaroslav Čiep. Bibliografija je nastala u periodu od 2011. do 2014. godine. Obuhvata književno stvaralaštvo književnice, novinarke i pesnikinje Viere Benkove, njene pesme i prozne radove, kao i tekstove drugih žanrova objavljene u knjigama, časopisima i novinama od 1. januara 1959.godine do 31. decembra 2013. godine. Bibliografija ima 437 strane i 2199 bibliografskih jedinica razvrstanih prema žanru i hronološki prema godini izdavanja. Radovi iz knjiga, časopisa i novina podeljeni su po žanrovima a tekstovi iz jedne godine navode se po abecednom redu. Prevodi knjiga navedeni su prema jeziku na koji su prevedeni. Deo koji se odnosi na stvaralaštvo Viere Benkove ima dve celine. U prvu su uvrštene zbirke poezije (15 bibliografskih jedinica); proze (10 b.j.); proza za decu i omladinu (3 b.j.); radio drama (1 b.j.); antologija poezije slovačkih autorki (1 b.j.); prevodi pesničkih zbirki književnice (4 b.j.) i proze (1 b.j.). Druga celina sadrži radove objavljene u knjigama, časopisima i novinama; pesme (511 b.j.); pripovetke i publicistiku (314 b.j.); tekstove, kao što su izjave, diskusije, reportaže, recenzije, mišljenja i drugo (724 b.j.), razgovore (170 b.j.), prevode raznih tekstova i tekstovi drugih autora koje je V. Benkova priredila za štampu (214 b.j.), kao i tekstove o pesmama naše pesnikinje i njenom književnom stvaralaštvu (231 b.j.) koje su napisali drugi ljudi od pera i stručnjaci. Bibliografija ima i 9 registara. Spisak objavljenih radova dopunjen je i bogatim fotografskim i dokumentacionim materijalom.

 • SLOVAKINJE – ŽIVOTNE PRIČE SLOVAKINJA U VOJVODINI

Organizacija Ženske studije iz Novog Sada priredila je 2003. godine pod vođstvom profesorke emeritus dr Svenke Savić istraživanje a zatim izdala publikaciju pod nazivom Životne priče Slovakinja u Vojvdodini. Publikacija je napisana metodom „oral history“ i sadrži izjave Slovakinja o njihovom životu. Ova publikacija, kao i knjige o ženama drugih etničkih pripadnosti, postale su omiljeno štivo javnosti. Njen mali tiraž podstakao je Ženske studije, kao i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka da knjigu ponovljeno izdaju. Pored prvobitnih tekstova drugo dopunjeno izdanje sadrži još dva teksta. U publikaciju su, naime, uvršteni razgovori koje je u Staroj Pazovi vodila učiteljica slovačkog jezika Ana Šilerova. Ovim radovima iz Srema upotpunjeno je učešće sva tri vojvođanska regiona gde tradicionalno žive Slovaci. Dopunjeno izdanje ima i posebnu studiju koautorke dr Jarmile Hodoličove o genezi slovačkog ženskog pokreta u Vojvodini s početka prošlog veka. Predstavljanjem aktivistkinja, kao i njihove kulturne i književne delatnosti, ova publikacija je vredna pažnje i pruža kompleksnu sliku o Slovakinjama u Vojvodini. Životne priče Slovakinja u Vojvodini dopadljivo su štivo, u kojem nalazimo najiskrenije ispovesti, životna iskustva i priče Slovakinja iz Kisača, Novog Sada, Bačkog Petrovca, Kovačice, Pivnica, Kulpina i Stare Pazove. ZKVS ponovljenim izdanjem ove publikacije doprineo je dokumentovanju života Slovaka u prošlosti, a takođe i širenju vrednosti ove multilingvalne i multikonfesionalne sredine, gde više od dva i po veka Slovaci dopunjuju multikulturalni mozaik.

 • MONOGRAFIJA O DELIMA MARIE GAŠKOVE (likovni kritičar Sava Stepanov)

Likovna monografija dela Marie Gaškove prva je likovna monografija koju je priredio SlovArt. Zavod je obezbedio fotografije likovnih dela i dokumentacione fotografije koje će biti u prilogu, kao i recenzije likovnih kritičara Bohumira Bahrateho iz Slovačke i Vladimira Velenćika. Krajem 2014. godine sprovedena je javna nabavka za štampanje ove Monografije, ali, na žalost, zbog nepoštovanja rokova ova publikacija biće objavljena u prvim mesecima 2015. godine. Ugovor sa štamparijom koja je dala najbolju ponudu zato će se revidirati.

 • SLOVACI U VOJVODINI (prof.Ph.D. Jan Botik, DrSc.)

Profesor Jan Botik iz Republike Slovačke, koji je boravio u Srbiji u periodu od 20. do 30. maja 2014. g. i koji je u Novom Sadu, Bačkom Petrovcu i Staroj Pazovi posetio skoro sve relevantne kulturne ustanove, gde je prikupio dragoceni materijal, počeo je 2014. godine sa radom na značajnoj publikaciji Slovaci u Vojvodini. Prema metodološkom uputstvu autora Zavod je obezbedio 600 fotografija iz Muzeja Vojvodine, koje su tom prilikom digitalizovane a mnoge od njih će se iskoristiti u knjizi, kao i dokumentacioni materijali Slovačkog narodnog muzeja u Martinu i ostala dokumentacija. Do sada je autor obradio sledeće glave: DOGAĐANJA U PERIODU OD 16. DO 18. VEKA: Ekspanzija Otomanskog carstva na Balkanu i Srednjoj Evropi (1389-1719), Kolonizacija i etnička slika Vojvodine u 18. veku, Slovačka i slovačka Donja zemlja; SLOVACI U BAČKI, BANATU I SREMU: Agenti za kolonizaciju; Zajedno, ili jedni bez drugih; Poreklo slovačkih kolonista, kao i FORMIRANJE SLOVAČKIH ZAJEDNICA. Može se konstatovati da je prva faza pripreme ovog značajnog dela gotova. Knjiga bi nakon završetka trebala bili objavljena 2015. godine.

 • MONOGRAFIJA JANOŠIK (finansijska pomoć)

Selo Janošik obeležilo je 2013. godine 190. godišnjicu od dolaska Slovaka u Janošik. Ovom prilikom priređena je i monografija od 500 strana, koja sadrži sručnu studiju o istoriji ovdašnje crkvene zajednice, selu Janošik, kao i radove o kulturnim spomenicima, akcijama i životu evangeličke zajednice u Janošiku. Autori knjige su dr. Jan Babiak i mr. Slađan Daniel Srdić. ZKVS je prema planu i programu, a u skladu sa potpisanim ugovorom, pomogao izdavanje ove publikacije. Digitalnu verziju publikacije, kao i štampane primerke, poseduje i Zavod. Njegovi predstavnici učestvovali su na svečanoj promociji 21. aprila 2014.g. u Janošiku.

 • MONOGRAFIJA KISAČ (finansijska pomoć)

Monografija o Kisaču čeka na izdanje već deset godina. Autori su odlučili da završe ovaj projekat, koji je finansijski pomogao, u skladu sa ugovornim načelima, i ZKVS. Mada je Kisač među najvećim slovačkim selima u Vojvodini, on do sada nije imao reprezentativno delo o svojim kulturnim tradicijama. Digitalnu verziju publikacije, kao i njene štampane primerke, poseduje i ZKVS.

 • MONOGRAFIJA SLOVACI U BELOM BLATU 1883-2013 (FINANSIJSKA POMOĆ)

Monografiju o selu Belo Blato priredio je Adam Jonaš, njegov dugogodišnji hroničar. Za njeno izdavanje dobio je autor finansijska sredstva od kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu, a na osnovu predloga UO kancelarije bilo je moguće finansijski pomoći ovo izdanje i iz izvora ZKVS.

Program 6: Konferencije i sastanci

Učešće na Međunarodnoj konferenciji Kultura za sve

ZKVS učestvovao je na međunarodnoj konferenciji evropskih regiona Kultura za sve. Konferenciju je priredila Skupština AP Vojvodine, u uvodnom delu govore su održali predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić i predsednica Odbora 3 AER a istovremeno i predsednica Saveta regiona Norland (Norveška) Sonja Steen. Uvodne referate podneli su predstavnici nacionalnih manjina: Mihal Ramač, novinar i publicista i dr. Tamaš Korhec, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Prisutnima se obratila i Mgr.Art. Milina Sklabinska, direktorka ZKVS , koja je učesnicima Konferencije predstavila rad ustanove, njene ciljeve, misiju, uspehe, kao i planove i namere za budućnost. Iskoristila je pravo nacionalnih manjina da javno koriste svoj maternji jezik i svoju diskusiju iznela je na slovačkom jeziku. Sledile su sekcije Kultura kroz obrazovanje i Kultura za celo društvo. Konferencija Kultura za sve donela je nove ideje, mišljenja i omogućila je razmenu iskustava iz kulturne problematike koja je zajednička svim nacionalnim manjinama u Vojvodini, ali i ostalim narodima, čiji su predstavnici učestvovali na ovoj Konferenciji.

Učešće na Konferenciji Slovaci i Srbi – prošlost i sadašnjost

NSSNM u Srbiji, Matica slovačka u Srbiji i Slovačka evangelička a.v. crkva u Srbiji uz pomoć ZKVS priredili su u Novom Sadu Međunarodnu konferenciju Slovaci i Srbi – istorija i sadašnjost. Za govornicom smenivali su se predstavnici slovačke manjine u Srbiji, kao i visoki zvaničnici Srbije i Slovačke. Konferencija je imala opšti društveni značaj. Na sličnim forumima sreću se zainteresovana javnost, predstavnici univerziteta, pedagozi, naučnici. Današnji čovek ponaša se drukčije od njegovih predaka, zato su poželjne izmene u zakonodavstvu, školstvu i kulturi, ali, svakako, uz poštovanje tradicija. Publika je imala mogućnost da sluša govor predsednika Vlade AP Vojvodine Bojana Pajtića, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava republike Srbije Suzane Paunović, predsednika Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu Igora Furđika, potpredsednika Vlade i ministra inostranih i evropskih poslova Republike Slovačke Miroslava Lajčaka i ostalih visokih državnih zvaničnika.

Učešće na Konferenciji Duhovna i socijalna kultura manjina u većinskoj sredini

U Bekeščabi je u danima od 9. do 10. oktobra održana međunarodna naučna konferencija koju je priredio Istraživački zavod Državne slovačke samouprave u Mađarskoj povodom životnog jubileja etnografa Ph.D. Ondreja Krupu, CSc. Osnovni cilj ove međunarodne Konferencije bio je prezentovanje i približavanje najnovijih naučnih otkrića iz etnografije, etnologije, folkloristike, etnomuzikologije i kulturne antropologije u sredini Slovaka u Donjoj zemlji, odnosno Mađarskoj, a takođe i predstavljanje naučno-istraživačkih rezultata domaćih i inostranih istraživača, obrada materijala i iskustava sa 33. Interdisciplinarnog kampa priređenog 2013. godine u Venjarcu, kao i prethodnih istraživanja. Učesnici konferencije bili su naučni i stručni radnici SAU, univerziteta, naučnih ustanova i kulturnih institucija iz Mađarske i susednih zemalja. Svi radovi konferencije objaviće se u naučnoj monografiji. Direktorka ZKVS predstavila je rad ove kulturne ustanove i konkretne programe i projekte koji nude mogućnosti intenzivnije saradnje među Slovacima u regionu.

Učešće na Stalnoj konferenciji Republika Slovačka i Slovaci koji žive u inostranstvu 2014.g.

Dana 30.10.2014. godine počela je u Bratislavi sednica Stalne konferencije Republike Slovačke i Slovaka koji žive u inostranstvu 2014.g. Njeno obeležje bio je odnos država, gde žive Slovaci, prema nacionalnim manjinama i sunarodničkim zajednicama. Na konferenciji je bilo oko 90 učesnika, Slovaka koji žive u inostranstvu iz 22 zemlje i skoro 30 gostiju iz Slovačke.

U radu Stalne konferencije učestvovali su svojim govorima učesnici a takođe i visoki državni zvaničnici svojim pozdravnim govorima. Bila su i dragocena izlaganja, u kojima su učesnici razmenili informacije i praktična iskustva o načinima sticanja podrške za svoju delatnost, kako sa zakonodavnog aspekta na nivou pojedinih zemalja, tako i sa praktičnog aspekta na regionalnom nivou i na nivou opština. Na konferenciji su učestvovali vodeći aktivisti vojvođanskih Slovaka: Ana Tomanova Makanova, predsednica NSSNM; Milina Sklabinska, direktorka ZKVS; Katarina Melegova Meljihova, predsednica MSS; Vladimir Valenćik, direktor SIC; Paljo Beljička, direktor Gimnazije Jan Kolar u Bačkom Petrovcu. Rad Stalne konferencije Republika Slovačka i Slovaci koji žive u inostranstvu 2014.g. završen je prihvatanjem zaključaka.

Organizacija 10. Konferencije muzikologa

Dana 21. novembra 2014.g. u ZKVS održana je 10. Konferencija muzikologa. U radnom delu na temu: Muzička umetnost u životu čoveka održano je devet muzičkoteorijskih, etnomuzikoloških i kulturoloških izlaganja. Istraživanje o tradiciji pesme kod Slovaka u Vojvodini, dokumentaciju iz ustanova u Slovačkoj i refleksije na zadatu temu, prezentirala je Ph.D Hana Urbancova, Dr.Sc. iz Zavoda za muzičku nauku Slovačke akademije nauka u Bratislavi. Mgr.art. Kristina Lomenova, doktorant Zavoda za muzičku nauku Slovačke akademije nauka u Bratislavi, obradila je u okviru svoje disertacije tradiciju pesme u životu Slovaka u Staroj Pazovi. Na konferenciju su došli i predstavnici Katedre muzičkog vaspitanja Pedagoškog fakulteta Univerziteta Mateja Bela iz Banske Bistrice. Profesor Paed.D. Milan Pazurik, CSc., održao je izlaganje na temu: Participacija horskih tela i ličnosti iz Slovačke na festivalima pevačkih horova u Vojvodini. Zanimljivo razmišljanje na temu: Muzika kao sastavni deo identiteta izneo je doc. Ph.D. Mihal Babiak, Ph.D., sa Katedre estetike Filozofskog fakulteta Univerziteta Komenskeho. Njegov kolega prof. Ph.D. Oliver Bakoš, Ph.D., sa iste katedre, govorio je o muzici kao najnižoj ili najvišoj umetnosti u Šelingovoj Filozofiji umetnosti. Učesnica iz Mađarske, mr Katarina Kiraljova, Ph.D., došla je na muzikološku konferenciju kao predstavnica Slovačkog prosvetnog centra Državne slovačke samouprave u Mađarskoj. Njeno izlaganje bavilo se etnomuzikološkim istraživanjima kod Slovaka koji žive u Mađarskoj. Na konferenciji bila su još izlaganja o pedagogiji plesa i istraživanju narodnih igara vojvođanskih Slovaka. O navedenoj temi govorila je Ph.D. Zuzana Drugova iz Metodičkog centra Univerziteta Mateja Bela, koja se bavila istraživanjem slovačkih narodnih igara iz Banata, Bačke i Srema u arhivima u Slovačkoj i donela ih je u formi metodološkog DVD nosača. Mr.art. Martin Urban, Ph.D., sa Katedre muzičkog vaspitanja Pedagoškog fakulteta Univerziteta Mateja Bela govorio je o specifičnosti pedagogije plesa u sunarodničkoj sredini. Nakon radnog dela razvila se interesantna diskusija i otvorile su se teme o nekim novim projektima. Konferencija je završena koncertom Akademskog hora Mladost iz Banske Bistrice u Svečanoj sali Gimnazije Jovana Jovanovića Zmaja.

Program 7: Kreativnost u službi razvoja slovačke kulture

U ovaj program možemo uvrstiti dve akcije. Prva se odnosi na redovan godišnji foto konkurs gde se prikuplja i procenjuje fotografski materijal. Kandidati su 2014. godine poslali fotografije o običajima i tradicijama a najbolje smo predstavili na SNS 2014.g. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 135 fotografija od 12 učesnika iz Vojlovice, Aradca, Stare Pazove, Kisača, Padine, Pivnice, Dobanovaca i Bačkog Petrovca. Fotografije je ocenjivala etnolog Ana Sečova Pintirova, koja je u stručnom mišljenju, pored ostalog, napisla: -„Većina poslatih fotografija potiče iz prve polovine 20. veka, i to uglavnom od međuratnog perioda do šezdesetih godina 20. veka. Fotografije prikazuju i dokumentuju tradicionalnu kulturu, i to običaje iz porodičnog i kalendarskog ciklusa, na primer običaje prilikom svadbi, sahranjivanja, uskrsa ili rušenja maja. Zabeleženi su na njima razni poslovi: gradnja kuća od naboja ili cigala, obrada konoplje ili hmelja, žetva, berba i svinjokolje. Takođe, i vreme za odmor i zabavu, i to dečija igra svatova, zabavjanje mladih neudatih devojaka na prelima ili prilikom sankanja, odnosno mladih momaka u kafani. Na ovogodišnjem foto konkursu bilo je mnogo interesantnih fotografija sa raznim temama. Predlažemo da se dve izdvoje kao jedinstvene: prva je fotografija prela iz 1941. godine u Vojlovici, koju nam je poslala Alena Gajanova a druga fotografija prikazuje tradicionalnu svinjokolju kod Marčokovih 1932. godine u Kisaču, koju nam je poslao Mihal Đurovka. Amateri iz Aradca, Novog Sada i Silbaša doprineli su ovoj akciji interpretacijom aktuelnih običaja u prošlosti u našim selima. Sve fotografije poslate na 4. krug foto konkursa, spisak fotografija i imena vlasnika prisutni moglu pogledati na Power Point prezentaciji. Fotografije će se čuvati u elektronskoj databazi ZKVS.

Naredni projekt sastoji se od ciklusa radio- emisija koje ZKVS priprema za Radio Vojvodinu u okviru nezavisne produkcije. To je ciklus „Zakorenený v stopách predkov /Ukorenjeni u tragovima predaka čiji je autor Ana Margareta Valentova. Radi se o dvanaest emisija, dvanaest portreta značajnih ličnosti slovačke vojvođanske javnosti. Kulturni aktivisti, učitelji, sveštenici, pisci, slikari, ličnosti iz svih sfera javnog života, koje su dale doprinos razvoju kulture, nauke, prosvete, crkve, privrede, iz redova vojvođanskih Slovaka, ali i svih ostalih naroda koji žive na ovoj teritoriji. Pored najznačajnijih činjenica iz njihovog života navode se i interesantne činjenice iz njihovog delovanja među vojvođanskim Slovacima, kao i kulturne ili društvene veze sa Srbima. Emituju se i ilustracije iz njihovog stvaralaštva, kao i odgovarajuća muzika. U svakoj emisiji gostuje i stručnjak za zadatu temu. Emisije koje su već emitovane na valovima Radio Vojvodine moguće je naći i na našem Portalu. Govore o sledećim ličnostima: Vladimir Hurban Vladimirov, Adam Vereš, Mikulaš Šnajder-Trnavski, Viliam Figuš-Bistri, Jan Kvačala, Feliks Kutilk i Pavel Jozef Šafarik. Emisije iz ciklusa „Zakorenený v stopách predkov /Ukorenjeni u tragovima predaka – portreti značajnih ličnosti slovačke vojvođanske kulture, moguće je slušati svaki zadnji petak u mesecu na valovima Radio Novog Sada u 16.30 h u okviru emisije Z každého rožka troška .

 

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ONLAJN

Aktivnosti ZKVS , kao i vesti iz raznih oblasti kulture vojvođanskih Slovaka – rečju, fotografijom ili pomoću videa dokumentovao je i široj javnosti prezentovao veb-portal www.slovackizavod.org.rs. Tokom 2014.g. na njemu je bilo objavljeno: skoro 300 novih vesti, 25 foto galerija, 12 naučnih radova i izveštaja stručnih žirija sa manifestacija od značaja za celu manjinu, brojna događanja iz oblasti kulture vojvođanskih Slovaka, kao i razne neperiodične teme. Na Početnoj stranici objavili smo rubriku Ukorenjeni u stopama predaka, gde posetioci Portala mogu da slušaju radio emisije o ličnostima iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka. Takođe tu je i nova rubrika „Majak“ gde se objavljuje Godišnjak ZKVS u elektronskom obliku, kao i natpis Zavod preporučuje koji ljubitelje knjiga upoznaje sa novim zanimljivim izdanjima. Oblast Manifestacije i festivali je 2014. godine redizajnirana i usklađena sa najnovim Pravilima manjinskih manifestacija koja su usvojena 23. juna 2014.g. na sednici NSSNM. Sadržaj se prevodi na srpski jezik a delimično i na engleski, čime se doprinelo popularizaciji slovačke vojvođanske kulture u širem kontekstu. 2014. godine dodate su i nove rubrike Javne nabavke, kao i buklet (brošura) ZKVS. Radi se o zakonskoj obavezi, na osnovu koje treba rad Zavoda maksimalno učiniti transparentnim. Redovno se poboljšavaju i dopunjuju teme o izdavačkoj delatnosti, gde se Zavod trudi da zabeleži sva nova izdanja ZKVS, Slovačkog izdavačkog centra, kao i drugih izdavača. Zahvaljujući objavljenoj mapi Portala, moguće je utvrditi njegovu praćenost, odnosno koliko posetilaca iz raznih mesta i zemalja sveta dnevno otvori Portal. Na osnovu ove statistike moguće je konstatovati da je od januara 2013.g. do danas Portal otvorilo 197.852 posetilaca. Najviše nas prate u Srbiji (55,57%), Slovačkoj (27,24%), SAD(4,09%) a zatim u Češkoj, Kanadi, Hrvatskoj, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, itd. Sistematski interes korisnika interneta za sadržaj Portala jasno je potvrdio da je to jedan od najuspelijih projekata naše ustanove. Pored popularizacije slovačke manjine u Srbiji Portal je doprineo i prikupljanju i elektronskom arhiviranju podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka. Rad Portala podržala je Kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu, što je imalo uticaj na uzajamnu razmenu informacija i obostrano korisnu saradnju. O sadržauj Portala brinu zaposleni i spoljni saradnici Zavoda a programsko i tehničko održavanje vrši stručna firma „Green Fish“ iz Novog Sada.

 

Program 9: Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

Elektronska baza podataka ZKVS osnovana je 2009. godine kao projekat koji omogućava da se na jednom mestu čuva i sistematizuje digitalizovani zvučni, video, štampani i fotografski materijal s ciljem osnivanja elektronske arhive, gde se čuva, unapređuje i razvija istraživačka delatnost i kultura Slovaka. Od osnivanja elektronske baze podataka tu se čuva razni arhivski materijal: najstariji video materijali, stare fotografije, reprodukcije umetničkih dela, snimci narodnih pesama i novih umetničkih kompozicija, digitalizovani godišnjaci časopisa i ostalo. Svaki entitet detaljno se obrađuje i opisuje prema utvrđenim sekundarnim podacima i postepeno se tako priprema celovit elektronski arhiv kulture vojvođanskih Slovaka. Tokom 2014. godine u odeljenju INDOK digitalizovani su audio snimci sa terenskih istraživanja Daniela Dudka (19832.g.), univerzitetskog profesora, poznatog lingviste i istraživača vojvođanskih Slovaka koji je ovo svoje životno delo predao ZKVS s ciljem da se ono elektronski obradi. Ovaj dragocen istraživački materijal (oko 100 kaseta i traka sa razgovorima sa informatorima iz Bačke, Srema, Banata i Slavonije) obradiće se za elekronsku bazu podataka. Elektronskom obradom dela prof. Daniela Dudka ovaj dragocen materijal biće sačuvan a istovremeno postaće pristupačan dijalektolozima, istoričarima, etnolozima i drugim istraživačima za nove istraživačko-naučne projekte. Baza podataka ZKVS od 2014. godine sadrži i elektronske monografije Kisač i Janošik, a takođe i fotografski, dokumentacijski i drugi materijal. Istovremeno se dopunjuje svim dostupnim materijalima iz kulturne produkcije u 2014. godini. Radi se prvenstveno o fotografijama, kao i video snimcima i pisanim materijalima koji su nastali kod organizacije manjinskih festivala i drugih manifestacija. Foto konkursi koje organizuje naša ustanova takođe su izvor sticanja novih entiteta, kao što su stare fotografije na kojima su zabeleženi običaji i tradicije naših predaka.

Kao naredni zadatak ZKVS utvrdio je obrađivanje, dokumentovanje i približavanje knjiga na slovačkom, srpskom, engleskom i ostalim jezicima. Biblioteka Zavoda sadrži naše domaće i strane izdavače. Tu su knjige iz raznovrsnih žanrova, među koje spadaju beletristika za odrasle i decu, kao i brojni stručni tekstovi iz raznih oblasti. Svake godine čuva se tu nova domaća periodična štampa, ali takođe i iz Slovačke, zemalja Donje zemlje, kao i prekookeanskih zemalja, gde žive Slovaci, koji i na ovaj način govore o sebi i svom radu. Sastavni dao biblioteke su stručne knjige iz oblasti filozofije, religije, humanističkih i društvenih nauka, likovne, muzičke, pozorišne i filmske umetnosti, lingvistike, biografije i bibliografije, istorije, zatim antologije, književne kritike i dela iz književne nauke. Tu su i stručna literatura, zbornici, kao i brojni katalozi, brošure, propagacioni materijal klasifikovani hronološki i prema oblastima. Pored bibliotečkog materijala biblioteka poseduje i više od 200 CD i DVD nosača, i to muzičkih, filmskih i dokumentacionih. U priručnu biblioteku ZKVS knjige dolaze u obliku poklona, ali se i kupuju, i to dela beletristike i enciklopedije. Biblioteka ima više od 2.200 knjiga. Tokom 2014. godine uvećala se za 430 novih naslova, među koje spadaju knjige i periodična štampa. Knjige se obrađuju pomoću univerzalne decimalne klasifikacije i elektronskog programa „TnT Bibliotekar plus“ a istovremeno se upisuju i fizički. Knjige može iznajmiti i pročitati svaki zainteresovani.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

O ZKVS i na Univerzitetu u Beču

ZKVS imao je svoju prezentaciju i u Institutu za slavistiku Univerziteta u Beču. Institut za slavistiku (Institut für Slawistik) jedan je od najstarijih i napriznatijih filoloških instituta u zemljama nemačkog govornog područja. Na Filozofskom fakultetu u prošlosti profesori su bile poznate ličnosti iz redova Slovaka, kao što su Jan Kolar i Karol Kuzmani, a takođe i ličnosti iz redova poznatih Srba, kao što su Vuk Stefanović Karadžić i Dositej Obradović. Na Institutu danas postoji osam katedri, gde mogu da se studiraju sledeći smerovi: ruski jezik i književnost, srpski/hrvatski/bosanski jezik i književnost, bugarski jezik i književnost, slovenački jezik i književnost, slovački jezik i književnost, češki jezik i književnost, poljski jezik i književnost i ukrajinski jezik i književnost. Jezik i kulturu vojvođanskih Slovaka studentima slovačkog jezika i književnosti prezentovao je profesor doktor František Koli, koji tu predaje slovački jezik i književnost i koji je pozvao profesora doktora Juraja Glovnju sa Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri i mgr.art. Milinu Sklabinsku, direktorku ZKVS, da studentima rečju i slikom predstave komadić slovačkog sveta iza granica Slovačke. Nakon predavanja o jeziku vojvođanskih Slovaka, koje je imao profesor Juraj Glovnja na nemačkom jeziku, sledila je prezentacija kulture vojvođanskih Slovaka koju je izvela Milina Sklabinska. Mladi ljudi, studenti slavistike, tokom diskusije ispoljili su veliki interes za našu ne previše brojnu, ali dobro prganizovanu i još uvek produktivnu zajednicu i zanimalo ih je kako ona uspeva da razvija svoju autohtonu kulturu. Informisali su se i o nošnjama vojvođanskih Slovaka a takođe i razlozima izrazitog opadanja broja Slovaka u Srbiji u zadnjem periodu.

 

ZKVS u radnoj poseti u Mađarskoj

ZKVS prezentovao je 4. juna 2014.g. u Bekeš Čabi knjigu Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture. Autorke publikacije M. Sklabinska i K. Mosnakova Bagljašova najpre su posetile Istraživački zavod Državne slovačke samouprave (DSS), gde su im dobrodošlicu poželeli zaposleni i direktorka dr. Ana Kovačova. Zatim su prešle u Dom slovačke kulture, gde je direktorka M. Sklabinska predstavila rad ZKVS i prezentovala publikaciju Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture. K. Mosnakova govorila je o nastanku knjige i njenom sadržaju. Značajan momenat bilo je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka i Istraživačkog zavoda DSS. Direktorke su potpisale Sporazum za period od 2014. do 2018. godine. Glavni cilj je uspostavljanje saradnje između oba Zavoda, kao i saradnje u istraživanju društvenih i humaniranih nauka organizovanjem naučnih i kulturnih manifestacija, naučno-popularnih akcija, predavanja i diskusija o južnoj donjozemaljskoj problematici. Vidovi saradnje su sledeći: Istraživački zavod Državne slovačke samouprave u Mađarskoj i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka upućivaće radnike oba Zavoda na istraživačke posete, pozivaće ih na naučne i naučno-popularne manifestacije, međunarodne konferencije, simpozijume, prezentacije publikacija i druge akcije na bilateralnom nivou, pripremaće studijske boravke u arhivima, muzejima i bibliotekama, obezbeđivaće razmenu informacija i naučnih materijala, publikacija i prema mogućnostima sarađivaće na zajedničkim projektima, seminarima, itd. ZKVS poklonio je knjige Domu slovačke kulture Istraživačkog zavoda DSS, tamošnjoj školi, crkvenoj zajednici, kao i biblioteci u Bekeš Čabi.

 

Usavršavanje menadžerskih veština

Nacionalni prosvetni centar

Nacionalni prosvetni centar redovno organizuje obuke za direktore regionalnih prosvetnih centara iz Republike Slovačke, na koje je pozvana i diroktorka ZKVS M. Sklabinska. Učestvovala je na obuci pod nazivom Razvoj menadžerskih veština. Prva obuka bila je u danima od 29. do 30. aprila 2014.g. u Centralnom institutu za obrazovanje i psihologiju u Strečnu. Vodio ju je ing Marian Štemerski iz Agencije Prebonus. Trening je bio usmeren na razvoj profesionalnih kompetencija radnika u oblasti kulture na pozicijama menadžera kulturnih aktivnosti. Obrazovanje u obliku treninga profesionalno je obrazovanje usmereno na jačanje ključnih kompetencija (naročito menadžerskih veština) radnika – menadžera u oblasti kulture. Nastavak ovog obrazovnog kursa bio je u periodu od 1. do 2. oktobra u Banskoj Bistrici i vodila ga je lektorka ing Maria Kubišova, direktorka Udruženja K.A.B.A. i trener i ekspert u oblasti trajnog obrazovanja i konsaltinga.

 

***

Zaključak

Pored aktivnosti koje su sastavni deo Plana i programa rada ZKVS za 2014. g. bile su i ostale aktivnosti koje nije bilo moguće detaljno opisati u vreme podnošenja predloga. Sve imaju vezu sa misijom ZKVS i delatnošću razvojno-istraživačke, informaciono-dokumentacione i prezentacione jedinice. U zaključku Izveštaja navodimo aktivnosti koje su u velikoj meri doprinele širenju popularizacije, kako ZKVS, tako i slovačke vojvođanske kulture.

 

 • ZKVS u poseti Udruženju slovačkih žena u Kisaču

Udruženje slovačkih žena u Kisaču organizovalo je večernju priredbu, na kojoj je predstavljen najnoviji muzikološki zbornik posvećen crkvenoj muzici vojvođanskih Slovaka. Priredba je održana 15. januara 2014.g. u Biblioteci Mihala Babinku u Kisaču, gde je direktorka ZKVS govorila o aktivnostima, ciljevima i nameni Ustanove i akcenat je dala na Zbornik radova 8. Konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka, u čijem znaku je protekla cela priredba. Priredba se odvijala u prijatnoj atmosferi, razmeni mišljenja i diskutovalo se o raznim problemima vojvođanskih Slovaka.

 

 • Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture u Sremskoj Mitrovici

Dana 26. februara 2014. g. bio je ZKVS sa svojim značajnim delom Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture u poseti Slovacima u Sremskoj Mitrovici. Ovaj vojvođanski grad, gde živi približno 150 Slovaka, u monografiju u je vršten u drugom dopunjenom izdanju. Organizator prezentacije u Gradskoj biblioteci Gligorija Vozarevića bio je MO MS u Sremskoj Mitrovici na čelu sa Mihalom Ribarom. Pored domaćih Mitrovčana na priredbi su bili prisutni i žitelji Stare Pazove, sa kojima MO MS iz Sremske Mitrovice uspešno sarađuje. Staropazovčani su se na početku priredbe predstavili kraćim programom. Publikaciju Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture dobili su kao pklon prisutni predstavnici kulturnog života iz Sremske Mitrovice i Stare Pazove.

 

 • Zavod za kulturu vojvođanskih Slovakinja

Dana 8. marta 2014.g. ZKVS izrazio je poštovanje ženama koje su u prošlosti imale zasluge na jačanju kulture na našoj teritoriji, kao i ženama koje uspešno stvaraju u današnjem vremenu. Tog dana je u ZKVS priređeno veče. Zavod se trudio da kulturnim programom svim prisutnim ženama učini ovaj dan svečanijim, da ih odtrgne od svakodnevnice i istovremeno da se priseti značajnih Slovakinja koje su ostavile dubok trag u slovačkoj vojvođanskoj kulturnoj istoriji. ZKVS su svojim prisustvom udostojili uvaženi gosti: programska koordinatorka u Misiji OEBS u Srbiji Zorana Antonijević, predsednica Akademije ženskog preduzetništva Jana Radakovićova sa saradnicama Viktoriom Kovačovom, profesorkom Slobodankom Markovom i Vierom Benkovom, predsednica ASSŽ Viera Miškovicova, predstavnice slovačkih udruženja žena, pevačice Slovačkog kulturnog centra Šafarik, kao i brojne dame koje su doprinele da veče bude svečanije. U ime muškaraca prisutni su bili: glumac Srpskog narodnog pozorišta Miroslav Fabri i gitarista Edo koji su svojim kulturnim nastupom osvežili veče.

 

 • U Padini o najnovijim izdanjima Slovačkog izdavačkog centra i ZKVS

U okviru tradicionalne priredbe Zima sa knjigom 12. marta je u Padini predstavljena doktorska disertacija Zuzane Čižikove Književno delo Jana Labatha, koju je izdao ZKVS 2013. godine u ediciji Doktorske disertacije. Tom prilikom je dr. Čižikova, slovakistkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, navela motive, kojima se rukovodila kod izbora da obradi delo Jana Labata. Prisutnima je bliže objasnila izazove istraživačke delatnosti naučnih radnika. O ediciji, bibliografijama i bibliofilijama, kao i zbornicima sa naučnih konferencija, godišnjacima i drugim izdaačkim poduhvatima ZKVS govorila je direktorka ZKVS Milina Sklabinska. Naglasila je da izdavačka delatnost nije primarna delatnost Zavoda, već je pre jedan od rezultata izdavačkih projekata koje ZKVS na razne načine podržava.

 • Film „Panna zázračnica“/ Čudesna devojka ZKVS

U utorak 27. maja 2014. u ZKVS projektovan je film „Panna zázračnica“/ Čudesna devojka (1966; režija: Štefan Uher) koji je snimljen prema istoimenoj noveli Dominika Tatarke iz 1944. Godine. Tatarka je jedan od najznačajnijih predstavnika slovačke kulture i  2013. godine bi napunio sto godina.

 

 • Sochárova spoveď“/Ispovest vajara u ZKVS

Dana 8. juna 2014. g. u prostorijama ZKVS održana je izložba akademskog vajara Jana Stupavskog pod nazivom „Sochárova spoveď“/ Ispovest vajara. Jan Stupavski je prvi akademski vajar iz redova vojvođanskih Slovaka. Istovremeno to je prva izložba skulptura priređena u Zavodu. Stupavski je svojim stvaralaštvom podstakao prisutne da slave umetnost i nadahnjuju se prikazanim delima. Ispovest upućuje onima, što umetnost visoko cene i što umeju da iz nje isčitavaju i najskrivenije emocije, želje i osećanja. Umetnik stvara svoj vlastiti svet, svom delu žrtvuje sebe a iz te činjenice crpi sveže snage za nova dela. Svestan je da je život prolazan, ali da duh stvaraoca i njegova snaga ostaju u delu. Život i delo vajara Jana Stupavskog predstavile su Ana Margareta Valentova i Katarina Mosnakova, odlomke iz dela Čovek i umetnost Jana Albrehta pripremila je Milina Sklabinska. Autor je rekao da je zvuk flaute za njega inspirativan, zato je na večernju priredbu uvrštena Sonata za flautu u a-molu Karla Filipa Emanuela Baha u izvedbi Jelene Trebaticke, studenta 4. godine akademskih studija flaute. Pesme slovačkog vojvođanskog pisca Palja Bohuša čitala je Karmena Zornjanova a njihov prevod na engleski jezik Ana Struharova.

 

 • Članovi Svetskog udruženja Slovaka u inostranstvu i ZKVS

Na Slovačke narodne svečanosti 2014. godine došli su članovi Svetskog udruženja Slovaka u inostranstvu na čelu sa predsednikom Vladimirom Skalskim. Gosti su bili i poznate ličnosti Slovaka iz Češke, Mađarske, Rumunije, Švedske, Italije, Ukrajine, Velike Britanije i Slovačke. Dana 3. avgusta posetili su Novi Sad i ZKV. Zavod je tom prilikom posetio i potpredsednik Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu Peter Prohadzka. Sa dvadesetočlanom delegacijom Zavod je posetio i Vladimir Valenćik, direktor Slovačkog izdavačkog centra i Ladislav Čanji, sekretar Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Gostima je direktorka Milina Sklabinska predstavila delatnost i ulogu ZKVS, njegove dosadašnje aktivnosti i planove za budućnost.

 

 • Posebno priznanje Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka

Na svečanoj sednici Skupštine Matice slovačke u Srbiji koja je održana u subotu 2. avgusta 2014. godine u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta dodeljivane su zahvalnice i priznanja. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka dobio je posebno priznanje za zasluge i uspeh na polju umetnosti i nacionalnih tradicija. Priznanje je preuzela i u ime ustanove se zahvalila direktorka Milina Sklabinska.

 

 • Umetnik Pavel Pop izradio još dva portreta slovačkih vojvođanskih ličnosti (projekat podržan od strane Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu)

U kolekciju umetničkih portreta u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka dodata su dva nova portreta koji dopunjuju zbirku slika koja se stvara i čuva u ZKVS. Projekat se realizuje već četvrtu godinu uz podršku Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu. Do sada je napravljeno deset portreta značajnih ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka (Karol Miloslav Lehotski, Mihal Milan Harminc, Vladimir Hurban Vladimirov, Paljo Bohuš, Zuzka Medveđova, Mihal Babinka, Jozef Podhradski, Jan Branislav Mičatek, Leopold Branislav Abafi i Albert Martiš). Njihovi autori su Pavel Pop i Pavel Čanji. Portrete Leopolda Branislava Abafija i Alberta Martiša 2014. godine umetnički je osmislio akademski slikar i autor portreta Pavel Pop.

 

 • Dunav i umetnost – slovačko-slovački dijalozi

Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi u Novom Sadu ugostio je poznate likovne umetnike iz Slovačke. Od 27. avgusta do 15. septembra galerija Bel-art iz Novog Sada organizovala je Drugi festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2014. g. Tema Festivala bila je odnos umetnosti i krize. To je bila i odlična prilika da umetnici razmene iskustva i uzajamno se upoznaju. Posebno obeležje novosadskim Dunavskim dijalozima daju „Dijaloške izložbe“, na kojima svoja dela izlaže jedan umetnik iz Srbije i autor iz jedne podunavske zemlje. Prema izboru Save Stepanova 2014. godine paralelno su izlagali jedan umetnik iz Slovačke i jedan slovački umetnik iz Vojvodine, i to: Martin Derner – Jozef Klaćik, Marek Kvetan – Mira Brtkova, Viktor Frešo – Jaroslav Škulec, kao i bračni par Olja Stefanović Triaška – Jan Triaška , umetnici iz Vojvodine koji žive i rade u Bratislavi. Dana 28. avgusta manifestaciji se priključio i ZKVS, koji je većem broju uvaženih gostiju iz Srbije i inostranstva poželeo dobrodošlicu. Manifestaciju je svečano otvorio Nj. e. ambasador Republike Slovačke u Srbiji Jan Varšo.

 

 • Kultura Slovaka u Opštini Bačka Palanka

Dana 29. avgusta u Biblioteci Veljka Petrovića u Bačkoj Palanci održano je veče posvećeno slovačkoj kulturi u Opštini Bačka Palanka, koje je priredio ZKVS u saradnji sa Bibliotekom. Amateri iz Opštine Bačka Palanka predstavili su u Biblioteci Veljka Petrovića lepote i specifikume slovačke kulture koja učestvuje u stvaranju multietničkog karaktera Opštine već više od dve stotine godina. Program je otvorila i gostima poželela dobrodošlicu direktorka Biblioteke Koviljka Dobrić, koja je i predstavila publikaciju Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture i monografije o Pivnicama i Silbašu. Cilj priredbe bio je prezentacija slovačke kulture, u prvom redu Neslovacima, i zato je izvedena na dva jezika. Biblioteka je te večeri imala puno posetilaca, koji su potvrdili da poštuju svoje susede i interesuju se za njihovu kulturu.

 

 • Dani slovačke kulture u Hrtkovcima

Dana 27. septembra 2014.g. u sremskom selu Hrtkovci rukovali su se i razmenili potpisane Povelje o prijateljstvu između mesnih zajednica gradonačelnik Hrtkovaca Goran Trlaić i gradonačelnik mesta Ratka Milan Spodniak iz Republike Slovačke. Ovaj događaj doprineo je produbljavanju saradnje obe države. U interesantnom programu nastupili su Kulturno-istorijsko društvo Desanke Maksimović, kao i članovi folklornih ansambala Ipelj i Janošik iz Filakova. Oba gradonačelnika i predstavnici Opštine Ruma dobili su na poklon knjigu Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, koju je u okviru programa prezentovala direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Milina Sklabinska.

 

 • 6.Susret Slovaka iz Donje zemlje – Na vašaru u Kovačici (projekat podržan od strane Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu)

Dana 4. oktobra 2014.g. uspešno je protekao 6. Susret Slovaka iz Donje zemlje Na vašaru… U njemu je učestvovalo trideset amaterskih udruženja, odnosno pojedinaca (ženska udruženja, organizacije zanatlija, kulturno-umetnička udruženja, udruženja kuvara i vinara i drugi) iz naše zemlje, Mađarske, Rumunije i Slovačke. Prvi put su na manifestaciji učestvovali i Slovaci iz Hrvatske, i to Iloka i Rijeke. Na Vašaru je bilo više od 300 učesnika, koji su svoje proizvode prodavali na 42 štanda, a svoje umetničke veštine pokazali tokom programa na bini. Svečano otvaranje vašara bilo je u 13.00 sati ispred MZ Kovačica. Scenario je osmislila Katarina Mosnakova a inspiracija su joj bili prvi vašar u Kovačici 1934. godine, kao i vašarske dogodovštine i duhovite scene sa slovačkih vašara u Donjoj zemlji. Prisutne je u ime organizatora priredbe pozdravila i poželela im je dobrodošicu M. Sklabinska, direktorka ZKVS. Svojim prisustvom ovaj susret uveličali su i Nj.e. Jan Varšo, ambasador Republike Slovačke u Srbiji i Nj. e. Igor Furdik, predsednik Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu. U programu su učestvovali: Orkestar narodne muzike „Rosička“ iz Kovačice, PA „Rozmarin“, Dom kulture 3. oktobra iz Kovačice, SKUD „Detvan“ iz Vojlovice, Vokalni sastav „Čabianska ružička“ iz Bekeš Čabe u Mađarskoj, „Aradačske meškárky/ Aradačke harmonikašice, Vokalni sastav Ženskog udruženja Kovačica, Dečiji folklorni ansambl Osnovne škole Mladih pokoljenja u Kovačici, solista Ivan Slavik i harmonikaš Emil Nemček, solistkinja Martina Bzovska iz Stare Pazove, Matica slovačka iz Iloka u Hrvatskoj, Juraj Ljavroš sviranjem na fujari, FS Doma kulture Mihala Babinku iz Padine, Matica slovačka iz Rijeke u Hrvatskoj, instrumentalista Miloš Kunkel, GU Tradicionalni umetnički zanati iz Slovačke, FA „Salašan“ iz Nadlaka u Rumuniji. Prateća manifestacija bila je otvaranje izložbe arhivskih fotografija Muzeja vojvođanskih Slovaka. Izložba pod nazivom „Poznáte ma?“/Da li me poznajete Marijana Pavlova i Ane Sečove Pintirove postavljena je u Galeriji naivne umetnosti.

 • Studenti Univerziteta Ćirila i Metodija iz Trnave u poseti ZKVS

Dana 3. oktobra u ZKVS primili smo studente Univerziteta Ćirila i Metodija iz Trnave. Studenti su posetili Zavod u okviru ekskurzije u Novom Sadu. Cilj im je bio upoznavanje sa kulturom vojvođanskih Slovaka. Pratila ih je Ph.D.Viera Žuborova, stručni asistent na Katedri političkih nauka Fakulteta socijalnih nauka Univerziteta sv. Ćirila i Metodija iz Trnave. Studente je zainteresovala prezentacija ovdašnjeg kulturnog života direktorke M. Sklabinske, koja im je predstavila istoriju i život vojvođanskih Slovaka.

 • Pivnički učenici u poseti ZKVS

Dana 16. oktobra su pivnički učenici zajedno sa svojim gostima, učenicima iz Banske Štiavnice posetili ZKVS. Grupa učenika Osnovne škole 15. oktobra iz Pivnica sa učiteljicama Gabrielom Gubovom, Lenkom Viziovom i Mariom Činčurakovom i njihovim gostima, učiteljicama i učenicima iz Banske Štiavnice, posetili su ZKVS, gde su se upoznali sa kulturom vojvođanskih Slovaka. Gosti su dobili knjigu Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, kao i CD nosač sa dečijim pesmama sa Festivala „Letí pieseň, letí“/ Leti pesma, leti.

 • Vićazoslav Hronjec predstavio svoje stvaralaštvo u Silbašu

Na inicijativu Vićazoslava Hronca i uz pomoć ZKVS 21. oktobra je priređeno nesvakidašnje veče u Sali Crkvene zajednice u Silbašu. Svako zainteresovan za umetnost imao je priliku da sluša poeziju i uživa u stihovima jednog od naših najboljih pesnika. Mada su slična događanja u našim manjim sredinama izuzetak, poziv su prihvatili brojni zainteresovani, koji su proveli prijatne trenutke. Vićazoslav Hronec predstavio je svoje stvaralaštvo u društveno-političkom kontekstu, ukazao je na izazove, na koje je nailazio za vreme stvaralaštva, od početaka do današnjih dana. To je bila interesantna introspekcija pesnika, koju je predstavio svojoj publici. Neke pesme interpretovao je samostalno. Članica Aktiva žena u Silbašu Jaroslava Širkova je recitovala pesmu koju je izabrao V. Hronjec. Veče je organizovao Aktiv žena u Silbašu, prostore je dala Crkvena zajednica. Autor im se zahvalio vlastitim publikacijama a ZKVS godišnjacima i knjigama iz vlastite produkcije.

 • Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture doputovali u Bajšu

Dana 13. oktobra 2014.g. bila je u Bajši prezentacija monografije Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture. Bajša, najsevernije selo u Srbiji gde žive Slovaci, nalazi se u Severnobačkom okrugu u Opštini Bačka Topola. Prema najnovijim podacima iz popisa stanovništva živi tu 86 Slovaka. Od 1720. godine, kada su prvi put spomenuti Slovaci evangelisti u Bajši, vodili su Slovaci iz Bajše razne borbe za očuvanje svog identiteta i kao što vidimo uspelo ime je. Zaposlenima ZKVS u Mesnoj zajednici Bajša dobrodošlicu je poželela puna sala prisutnih, koji su sa radošću očekivali prezentaciju knjige. U knjizi se navode: geografska karakteristika Bajše, demografija, istorijske činjenice i sadašnjost, kulturni život, kao i preporuka zašto Bajšu treba ponovo posetiti. U Bajši se preklapaju kulturne tradicije Srba, Mađara, Slovaka i rezultiraju uzajamnim zajedništvom i tolerancijom stanovnika već nekoliko vekova. Dokaz toga je i ovo veče, na koje su došli pripadnici svih narodnosti. Knjigu Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture odneli su kući prisutni gosti koji i na ovaj način pomažu da se očuva slovački identitet na ovoj teritoriji.

 • 60. godišnjica od osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

U okviru proslave 60. godišnjice osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Odeljenje za slovakistiku pripremilo je prezentaciju Zbornika pod nazivom 50 godina slovakistike u Novom Sadu. ZKVS je finansijski pomogao finalizaciju ove publikacije.

 • Predbožićno veče za decu Kako su Janko i Marienka tražili božićnu pričnu u ZKVS

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka održano je 22. decembra 2014. g. Predbožićno veče posvećeno deci. To je bio interaktivan program, kombinovan sa pozorišnim elementima, pod nazivom: „Kako su Janko i Marienka tražili božićnu priču“. Prema scenariju i u režiji Monike Necpalove posetili su Zavod Janko (Jan Žolnaj) i Marienka (Monika Necpalova) koji su izgubili svoju božićnu priču. Ako je uz pomoć dece ne našli, desilo bi se da Božić 2014. ne dođe. Pošto su bili jako vredni, pomogli su da i ovaj put dobro pobedi zlo. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka pripremio im je božićne poklone, kojima su se jako obradovali.

 

Milina Sklabinska

direktorka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka