Ladislav Čanji

Ladislav Čanji
Stručni saradnik u Informaciono-dokumentacionoj i komunikacionoj jedinici
tel: +381 64 648 95 80

Ладислав Чањи (01. 12. 1961.) песник, текстописац, преводилац, састављач више антологија и зборника научних радова.

Чањи је рођен 1. 12. 1961. у Сремској Митровици. Завршио је Словачки језик и књижевности на Филозофском фалкултету у Новом Саду. Радио је као учитељ словачког језика у основној школи у Ердевику, новинар словачке редакције ТВ Војводине. У периоду од 1993. до 2009 је живео и радио у Братислави. Био је професор на Славенској гимназију у Братислави, научни радник у Центру за Словаке из дијаспоре. Од 2007. до 2009 је радио на Министарству културе Словачке републике каo саветник у канцеларији државног секретара. Од 2009 до 2018. је био секретар Националног савета словачке националне мањине.

Објавио је збирке: Glosolália, библиофилија (Друштво војвођанских словакиста, Бачки Петровац 1992.), Zánik chrámu (Култура, Бачки Петровац 1997.), Po milovaní, текстови песама (Култура, Бачки Петровац 2004), Kameň na dlani (Центрум, Нови Сад 2005.), Izba o ktorej dom mlčí (Словачки издавачки центар, Бачки Петровац 2015.), Veterný žalm (FACE, Кошице 2017), Ни пепео ти неће замести траг (Прометеј, Нови Сад 2018.). Са Јозефом Варгом Гбелским је приредио Antológia slovenskej literatúry – od najstarších čias po súčasnosť (Млада лета / Словачко педагошко издаваштво, Братислава 2004.). Заједно са Владимиром Валенћиком је објавио монографију Карол Милослав Лехотскси (Култура, Бачки Петровац / Центар за словаке у дијаспори, Братислава 2004.). Са Ондрејом Штефанком и Адамом Светликом је саставио антологију поезије Словака из Србије, Мађарске и Румуније Nikam a späť (Центар за Словаке у дијаспори, Братислава 2006.). Приредио је зборнике научних радова Slováci v Juhoslávii na konci milénia (Центар за Словаке у дијаспори, Братислава 2000.), Vydavateľsko-tlačiarenské aktivity Slovákov v Juhoslávii (Центар за Словаке у дијаспори / Литерарни информациони центар, Братислава 2000), монографију Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003.-2013. (НССНМ, Нови Сад 2013, зборник радова Словаци и Срби – историја и садашњост (НССНМ, Нови Сад 2014.).