Ladislav Čáni

Ladislav Čáni 
Odborný spolupracovník v Informačno-dokumentačnej a komunikačnej jednotke
tel: +381 64 648 95 80

Ladislav Čáni (01. 12. 1961, Sermska Mitrovica) básnik, pesničkár, prekladateľ, zostavovateľ viacerých antológií a vedeckýh zborníkov.

Vyštudoval Slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracoval ako učieľ slovenčiny na základnej škole v Erdevíku a novinár slovenskej redakcie TV Vojvodiny. V období rokov 1993 – 2009 žil a pracoval v Bratislave. Bol profesorom na Slovanksom gymnáziu v Bratislave, vedecký pracovník v Dome zahraničnch Slovákov a na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rokoch 2007 až 2009 pracoval na Ministerstve kultúry SR ako štátny radca. V rokoch 2009 až 2018 bol tajomníkom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Vydal básnické zbierky Glosolália, bibliofília (Spolok vojvodinských slovakistov, Báčsky Petrovec 1992), Zánik chrámu (Kultúra, Báčsky Petrovec 1997), Po milovaní, texty piesní (Kultúra, Báčsky Petrovec 2004), Kameň na dlani (Centrum, Nový Sad 2005), Izba o ktorej dom mlčí (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2015), Veterný žalm (FACE, Košice 2017), Ни пепео ти неће замести траг (Prometej, Nový Sad 2018). Spolu s Jozefom Vrgom Gbelským pripravil Antológiu slovenskej literatúry – od najstarších čias po súčasnosť (Mladé letá / Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004). Spolu s Vladimírov Valentíkom vydal monografiu Karol Miloslav Lehotský (Kultúra, Báčsky Petrovec / Dom zahraničných Slovákov, Bratislava 2004). S ondrejom Štefankom a Adamom Svetlíkom zostavil antológiu poézie Slovákov zo Srbska, Maďarska a Rumunska Nikam a späť (Dom zahranaičných Slovákov, Bratislava 2006). Zostavil vedecké zborníky Slováci v Juhoslávii na konci milénia (Dom zahraničných Slovákov, Bratislava 2000), Vydavateľsko-tlačiarenské aktivity Slovákov v Juhoslávii (Dom zahraničných Slovákov / Literárno-informačné centrum, Bratislava 2000), monografiu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003-2013 (NRSNM, Nový Sad 2013), zborník Slováci a Srbi – dejiny a súčasnoť (NRSNM, Nový Sad 2014).