Gustav Maršal Petrovski

Gustav Maršal Petrovski

realistický spisovateľ

Gustav Maršal Petrovski ( 1862 – 1916 )

Gustav Maršal Petrovski je rođen u Bačkom Petrovcu. Studirao je pravo u Prešovu, medicinu u Beču. Godine 1880. je bio osuđen na šest meseci zatvora zbog pobuna protiv mađarske narodnosti. Kako bi izbegao kaznu, odlazi u SAD, gde je među slovačkim iseljenicima radio kao novinar. Ovde je razvijao i prosvetnu delatnost, sastavio nemački udžbenik slovačkog jezika i brošuru konverzacije i orijentacije na engleskom jeziku za Slovake u SAD.

Do 1892. god. njegovo prozno stvaralaštvo se kreće ka realizmu, iako sadrži elemente romantizma. O tome svedoče pre svega novele: Z parku, Baronica, Kaplán, Pod hrubou kôrou, čiji je naziv knjižnog izdanja Novely (1887). Sadržaji ovih dela se odigravaju u gradskim salonima ili gospodskim kaštelima. Sa aspekta jezika možemo reći da su dela obeležena elementima žurnalistike.

Za vreme boravka u SAD napisao je avanturistički istorijski roman Jánošík, kapitán horských chlapcov (1894) i knjigu pripovedaka Spod závejov amerických (1906). Dok u romanu daje prednost tematici koja je bliska vladajućim nerazvijenim normama nove sredine, u pripovedkama se već predstavlja kao umetnički zahtevniji autor, koji uspeva da svoj epski stav prema životu slovačkih iseljenika, dopuni i nekim novim elementima.

Gustav Maršal Petrovski je preminuo 15. juna 1916. god. u Čikagu (USA).

Reference:

Zborník prác z medzinárodného sympózia v Novom Sade, Petrovci a Hložanoch, 23.- 24. októbra 1997; Život a dielo Gustáva Maršalla – Petrovského