Gustáv Maršall Petrovský

realistický spisovateľ

Gustáv Maršall Petrovský ( 1862 – 1916 )

Gustav Maršall Petrovský patrí medzi najznámejších spisovateľov vojvodinských Slovákov v druhej polovici 19. storočia. Je jeden z prvých slovenských vojvodinských spisovateľov, ktorého próza sa aj napriek regionálnemu charakteru naplno začleňuje do kontextu celoslovenskej literatúry. Prozaická tvorba G. M. Petrovského smeruje k realizmu a je na rozhraní Vajanského novelistiky a Kukučínovej dedinskej poviedky. V rámcoch vojvodinských, Petrovský je nasledovateľom Félixa Kutlíka a predchodcom Jána Čajaka, avšak dobre známy aj ako novinár, kultúrny pracovník a národný buditeľ.

Gustav Maršall Petrovský sa narodil 23. marca roku 1862 v Báčskom Petrovci. Po skončení základnej školy v rodisku navštevoval gymnázium v Novom Sade a na Sarvaši. V Prešove študoval právo, odkiaľ ho vylúčili pre jeho búrlivú povahu a prudké obrany národného života Slovákov. Preto pokračuje študovať vo Viedni, kde sa stal veľmi aktívnym členom i funkcionárom slovenského akademického spolku Tatran.

Roku 1880 bol odsúdený na polročné väzenie za poburovanie proti maďarkej národnosti a pred trestom ušiel do SŠA, kde medzi slovenskými vysťahovalcami pôsobil ako novinár, spisovateľ a kultúrny dejateľ. Tu rozvíjal aj osvetovú činnosť, zostavil nemeckú učebnicu slovenčiny a anglickú konverzačnú a orientačnú brožúru pre Slovákov v SŠA. Svoju prvú literárnu prácu Ako sa v Petrovci divadlo hrávalo uverejnil ešte v roku 1884 v Národných novinách. K jeho významnejším prácam patria novely Z parku, Baronica, Kaplán, Pod hrubou kôrou, dobrodružný historický román Jánošík, kapitán horských chlapcov (1894) a kniha poviedok pod názvom Spod závejov amerických (1906).

Gustav Maršall Petrovský zomrel 15. júna 1916 v Chicagu (SŠA).

Už vo svojej prvej zverejnenej poviedke, podobne ako aj svojim pseudonymom, nasvedčoval, že aj keď žil odlúčený od Petrovca, predsa sa svojho rodiska nikdy nevzdával. Odtiaľto čerpal i námety pre svoje literárne práce a jazykové podnety.

Vďační Petrovčania mu spolu so Spolkom vojvodinských slovakistov 24. októbra 1987 odhalili pamätnú tabuľu na jeho bývalom dome. Pri príležitosti osláv 125. výročia narodenia G. M. Petrovského, Spolok vojvodinských slovakistov v Novom Sade usporiadal Medzinárodné sympózium na tému Život a dielo G. M. Petrovského, z ktorého v roku 1989 vyšiel zborník prác.

O jeho diele a činnosti medzi vojvodinskými a americkými Slovákmi písali mnohí literárni vedci, lingvisti, kultúrni pracovníci…, jeho prozaické dielo zažívalo opätovné vydanie a najnovšie v roku 2012 kanadský Slovák a silbašský rodák Ondrej Miháľ pripravil preklad Petrovského knihy poviedok Spod závejov amerických do angličtiny.

Katarína Mosnáková