Slovački izdavački centar

Slovački izdavački centar (SVC) je tradicionalni i najveći izdavač knjiga i časopisa na slovačkom jeziku u Srbiji. Od svog osnivanja 1919. godine izdala je više od hiljadu naslova na slovačkom jeziku. Do 1965. godine, od svog osnivanja, izdavala je i slovačke udžbenike.