Traženje trajnih rešenja u cilju boljeg funkcionisanja kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka

ZKVS u okviru razvojno-istraňivačke delatnosti u 2010. godini planira realizaciju projekta Normativna i finansijska politika u službi razvoja kulture nacionalnih manjina u lokalnim sredinama.

Razvojno-istraživačko odelenje u skladu sa Statutom ZKVS bavi se naučnim i stručnim istraživanjem manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, istražuje i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka, kao i njihove potrebe i funkcionisanje; analizira normativnu delatnost u manjinskoj kulturi; finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (finansiranje iz budžeta, donacije, sponzorstvo i sl.). Upravo iz tih razloga ZKVS u 2010. godini planira realizaciju projekta Normativna i finansijska politika u službi razvoja kulture nacionalnih manjina u lokalnim sredinama. Lokalna udruženja građana finansiraju svoju delatnost iz vlastitih sredstava, iz sredstava lokalne samouprave, pokrajinskih i republičkih izvora, no i pored toga finansiranje lokalnih udruženja nije izbalansirano iz čega proizilazi pasivizam onih koji ne dobijaju dovoljno sredstava. U nedostatku kapaciteta za realizaciju većih projekata (pokrajinskih i republičkih), male sredine dobijaju finansijska sredstva samo iz lokalne samouprave, i to često u vrlo simboličnom iznosu, koji nije dovoljan ni za održavanje prostorija, odn. kancelarije društva. Ovakve i slične tvrdnje treba međutim dokumentovati konkretnim relevantnim istraživačkim radom koji bi bio usmeren na:

 • utvrđivanje nivoa finansijske i druge podrške koja je u poslednjih pet godina bila dodeljena udruženjima građana nacionalnih manjina na nivou lokalnih samouprava u opštinama u kojima žive pripadnici slovačke manjine u Vojvodini,

 • utvrđivanje normativnih okvira na osnovu kojih se finansiraju aktivnosti Slovaka,

 • utvrđivanje kulturne politike u lokalnim samoupravama,

 • utvrđivanje potreba i mogućnosti lokalnih udruženja (analiziranje izvora koji mogu da obezbede sredstva – Slovačka republika, Republika Srbija, Vojvodina, druge manjinske ustanove) i utvrđivanje strateških planova udruženja,

 • sastavljanje preporuka za donosioce odluka,

 • objavljivanje rezultata i preporuka za srednjoročni period.

Ovaj projekat pretpostavlja angažovanje stručnih timova – sociologa, pravnika i istraživača koji bi radili u četiri faze (finansije, legislativni okviri, strateško planiranje i SWOT analize, zaključci i preporuke). O objavljenim rezultatima moglo bi se raspravljati na stručnoj konferenciji a preporuke bi bile polazna osnova za građenje politike svih aktera u finansiranju lokalnih udruženja.

Očekivani rezultati i uticaj na lokalne sredine:

 • poboljšanje finansiranja manjinskih udruženja građana na lokalnom nivou,

 • racionalizacija rada lokalnih udruženja,

 • kreiranje strateških polazišta i planova,

 • poboljšanje komunikacije između različitih institucija,

 • aktivno uključivanje udruženja u razvoj lokalnih samouprava,

 • olakšan rad institucija koje pružaju podršku manjinskim udruženjima na lokalnoj teritoriji.

Ovakvo istraživanje omogućilo bi da se napravi prvi korak u pravcu realizacije sledećeg poglavlja Statuta ZKVS koje glasi: Razvojno-istraživačko odelenje priprema projekte za primenjeno i razvojno istraživanje u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme u primeni zakona i propisa koji iz njih proizilaze, kao i uticaj njihove primene na sferu kulture, priprema planove i projekte za razvoj kulture u budućnosti, predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti, predlaže finansijske instrumente i standarde za pojedine delatnosti u kulturi i umetnosti kao oblike decentralizacije u oblasti kulture.