Památná tabuľa Jána Čajaka ml.

Památná tabuľa Jána Čajaka ml.

Kamenárska dielňa Bartoš
30.12.1999
Selenča, budova Bussines centra podniku Slovan
Dimenzie:70×45
Materál: Biely mramor

Na budove Bussines centra v Selenči nainštalovaná je pamätná tabuľa spisovateľa Jána Čajaka mladšieho, narodeného v Selenči, na návrh učiteľského kolektívu Základnej školy Jána Kollára a odborných učiteliek slovenčiny Viery Strehárskej a Ruženy Šimoniovej a v realizácii ing. Pavla Fodora a podniku Slovan.


Ján Čajak mladší bol slovenský spisovateľ, novinár a redaktor, syn realistického prozaika Jána Čajaka a vnuk romantického básnika Janka Čajaka. Okrem románov, poviedok a publicistických diel písal i historické eseje, spomienky a pamäti, často sa venoval i osobám z rodiny a literátom. Medzi jeho najznámejšie diela patria romány Zuzka Turanová, Zypa Cupák, V zajatí na Holíčskom hrade a i.