Omladinsko udruženje PLAY Selenča

Mládežnícke združenie PLAY zo Selenče bolo založené v roku 2005 s cieľom poskytnúť mladým, predovšetkým svojím spoluobčanom, ale i tým z bližšieho okolia, kvalitné zábavné a kultúrne obsahy a takým spôsobom zastrešiť a podporiť určitési mládežnícke aktivity, ako i zabezpečiť finančné prostriedky na ich organizáciu.

Po niekoľkých rokoch prestávky vo svojej činnosti, v roku 2012 sa práca združenia obnovila a s novými silami a entuziastami sa združenie dáva do obnovovania a organizácie mnohých akcií.

Mládežnícke združenie PLAY má sa sebou mnohé úspešné akcie a to usporiadané samostatne, alebo v spolupráci s inými mládežníckymi združeniami, ktorých cieľom je propagovať toleranciu, solidaritu, zlepšiť medziľudské vzťahy a komunikáciu medzi mladými, no v prvom rade, zaktivizovať mladých ľudí pre rôzne zmysluplné obsahy.

Medzi početné úspešné akcie združenia PLAY patrí organizácia mnohých koncertov lokálnych, ale i afirmovaných a širšie známych hudobných skupín, na ktorých sa priamo, alebo nepriamo na rôzne spôsoby propagujú práva mladých a spôsoby, akými sa môžu zapojiť do väčších projektov.

Cieľom združenia je i propagovať ekológiu, boj proti drogám, pohlavným chorobám a iné aktuálne a pálčivé témy, na čo sa už niekoľkokrát úspešne podujali rozdeľovaním propagačného materiálu a učinkovaním v rôznych podujatiach, anketách a výskumoch verejnej mienky. PLAY-ovci učinkovali i na festivale EXIT, kde taktiež mali svoj stánok.

Ďalšia akcia, ktorú toto združenie úspešne organizuje sú futbalové a basketbalové turnaje.


Od roku 2011 pravidelnou aktivitou tohto združenia je Turnaj v malom futbale Let´s Play Selenča, ktorý prebieha na ihrisku Základnej školy Jána Kollára v Selenči. To tohto podujatia sa združenie snaží zapojiť nielen mládežníkov, ale spoluobčanov všetkých vekových skupín a vedľa samotných zápasov v rámci tohto podujatia ponúknuť i Selenčanom i rôzne iné sprievodné podujatia.


Od roku 2013 sa v réžii Mládežníckeho združenia PLAY organizuje i SELFEST, hudobný festival, ktorý je výsledkom mnohoročnej idey v Selenči usporiadať malý festival súčasnej hudby.


Doteraz tu vystúpili kapely Zbogom Brus Li, Lude Krawe, Gamma Ray, Undead Pulse, S.A.R.S.


Cieľom združenia je na toto podujatie priviesť i iné kapely po výbere samotných mládežníkov.


Tento festival je svojrázny príspevok mládežníkov oslavám Dní Selenče, ktoré sa usporadúvajú v prvé júlové dni.


Okrem toho, PLAY úspešne usporiadal v Selenči koncerty skupín Ajs Nigrutin, Zbogom Brus Li, Lude Krawe, Groove up a organizuje i odvoz na rôzne koncerty v Srbsku.


V roku 2013 združenie PLAY usporiadalo i humanitárnu zbierku odevu, obuvu a hračiek Da nam svima bude toplo. Nazbierané veci, ktorých počet vyniesol 2000 boli odovzdané  ktorý bol odovdané  „Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju“ vo Veterniku.


Mládežnícke združenie PLAY má na starosti i organizáciu Turnaja v Counter Strike 1.6,  ProEvolutionSoccer, Texas Holdem Poker atď.


Mládežnícke združenie PLAY každoročne organizuje i Silvestrovanie, ktoré je na vysokej úrovni, prispôsobené súčasným požiadavkam mladých.


Najnovšou akciou Mládežníckeho združenia PLAY podporil Základnú školu Jána Kollára v Selenči, keď daroval sieťky pre ping-pong všetkým zamilovaným do tohto športu.


Anna Margareta Valentová