DFF Zlatá brána

Názov podujatia:

Detský folklórny festival Zlatá brána

Dátum konania:

druhá polovica júna

Miesto konania:

Kysáč

Foto: Elena Šranková

Stručný obsah:

Základy festivalu Zlatá brána boli položené ešte v roku 1993, keď Kysáčania oslavovali 220. výročie príchodu Slovákov do osady. Pôvodným cieľom projektu bolo podnecovať a rozvíjať tvorivé a kultúrne povedomie u detí, vštepovať im lásku k najväčšiemu bohatstvu národa – tradičnej kultúre, ako aj dať podnet k vzájomnej výmene skúseností kultúrnych pracovníkov a odborníkov. Prvý ročník festivalu prebiehal 23. mája 1993, keď bol Kysáč súčasne organizátorom Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj a zúčastnilo sa ho 23 skupín zo 17-tich osád, medzi nimi aj hostia z Vrbasu a Srbobranu. Zlatá Brána je festival detských hier, spevu, hudby a tanca, ktorý sa už tradične usporadúva v Kysáči. Zoskupuje vyše tisíc nádejných spevákov a tanečníkov zo všetkých tunajších slovenských prostredí, ale aj zo zahraničia.

Patrónmi DFF Zlatá Brána sú Ministerstvo kultúry republiky Srbsko, Zhromaždenie mesta Nový Sad a Miestne spoločenstvo Kysáč. Zlatá Brána sa uskutočňuje koncom školského roka (okolo 20. júna) a zvyčajne trvá tri dni – piatok, sobotu a v nedeľu (Gala koncert pozostávajúci z dvoch častí).

Organizátor festivalu:

Kultúrno Informačné Stredisko Kysáč

Foto: Elena Šranková