Izveštaj o radu Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za 2008. godinu

Uvod

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka (Zavod) osnovan je 2008. godine Odlukom o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, koju je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) doneo 10. marta 2008. godine a Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojila 27. marta 2008. godine. Prava i obaveze Pokrajine kao osnivača osnivačkim aktom preneta su na Izvršno veće AP Vojvodine (IV APV). Na predlog NSSNM imenovani su organi Zavoda od strane IV APV. Najpre je članom 20 Odluke o osnivanju za vršioca dužnosti Zavoda imenovana Milina Sklabinski iz Novog Sada. Rešenjem IV APV od 29. aprila 2008. godine za predsednika Upravnog odbora Zavoda imenovan je Vladimir Valenćik iz Bačkog Petrovca a za članove Upravnog odbora dr Samuel Čelovski iz B.Petrovca, dr Mihal Tir iz Novog Sada, Samuel Boldocki iz Bačkog Petrovca, Jarmila Ćendić iz Kovačice, Ana Seč-Pinćir iz Bačkog Petrovca, Ana Medveđova iz Bačkog Petrovca, Miroslav Benka iz Stare Pazove i Eva Nađ iz Pančeva. Nadzorni odbor Zavoda imenovan je, takođe, 29. aprila 2008. godine. Za predsednika Nadzornog odbora imenovan je Martin Zloh iz Kovačice za članove Anu Hrćan Leskovac iz Kisača i Jaroslava Hrebika iz Stare Pazove.

Konstitutivni sastanak Upravnog odbora Zavoda održan je 9. maja 2008. godine u prostorijama NSSNM. Sastanak je sazvala predsednica NSSNM Ana Tomanova Makanova a u radu su učestvovali svi članova, izuzev Eve Nađ iz Pančeva. Nakon konstituisanja Upravnog odbora i uručenja rešenja o imenovanju, analiziran je a zatim i usvojen Statutu Zavoda. Dana 04. juna 2008. godine usvojen je Statut Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, od strane IV APV, a 19. juna 2008. godine Zavod je formalnopravno registrovan u Trgovinskom sudu u Novom Sadu kao ustanova. Pribavljen je poreski identifikacioni broj, matični broj i otvoren je dinarski i devizni račun u Continental banci. Na predlog NSSNM od 09. aprila 2008. god. da se za direktora Zavoda imenuje Milina Sklabinski usledilo je Rešenje IV APV o razrešenju vršioca dužnosti direktora i Rešenje o imenovanju direktora Zavoda. Milina Sklabinski imenovana je za direktora Zavoda dana 29. oktobra 2008. god. na period od četiri godine.

Za potrebe rada Zavoda, u trenutku kada Zavod nije posedovao neophodnu dokumentaciju, NSSNM zakupio je poslovni prostor u Njegoševoj 16. Nakon ispunjavanja neophodnih uslova, Zavod je dana 13. novembra 2008. godine sa JP «Poslovni prostor» zaključio Ugovor o zakupu poslovnog prostora u ulici Njegoševoj broj 16 na period od pet godina. Na drugom sastanku Upravnog odbora usvojen je plan i program Zavoda za 2008. godinu, Finansijski plan Zavoda za 2008. godinu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu, Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti, Plan javnih nabavki za 2008. godinu, Odluka o finansijskoj nadoknadi za članove Upravnog odbora kao i Odluka o nadoknadi za putne troškove u zemlji i u inostranstvu.

Adaptacija poslovnog prostora

Rad Zavoda u 2008. godini bio je obeležen stvaranjem objektivnih uslova za rad, odnosno adaptacijom poslovnog prostora zakupljenog od JP „Poslovni prostor“ za rad Zavoda. Nakon priliva prvih sredstava, izvršena je procena vrednosti investicije za izradu projekta izvođenja adaptacije i opremanja poslovnog prostora u Njegoševoj broj 16 u Novom Sadu. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, izvedba glavnog arhitektonskog projekta adaptacije poslovnog prostora pripala je Studiju za projektovanje „InForma architektura“ d.o.o. iz Novog Sada. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije o regularnosti postupka brinula je komisija u sastavu mr Sara Novaković, dipl. pravnik Zlatko Šimak i Ana Medveđova.

S obzirom na zatečeno stanje, neophodna je bila detaljna obrada zidova, promena kompletne podne obloge, sanacija svih plafona i izrada spuštenih plafona sa adekvatnom i modernom rasvetom, zamenjena je celokupna spoljna stolarija kao i kompletna mreža električnih instalacija, postavljena klimatizacija i osposobljena sanitarija. Poslovni prostor osmišljen je tako da jedan deo čine kancelarije za rad zaposlenih dok je drugi deo predviđen za skupove raznog tipa, od prezentacija, promocija i izložbi do edukacija, seminara, konferencija i sl. Ovaj studio izradio je i projekat opremanja enterijera u skladu sa potrebama Zavoda. S obzirom na potrebu izrade nameštaja adekvatnog za dokumentacionu delatnost, izrađen je potreban broj visokih polica i ormana. Enterijer je osmišljen na moderan način, ali, pre svega, kao prostor u kome je moguć bezbedan, zdrav, savremen i kvalitetan rad. Prostor je trenutno opremljen tako da u njemu radi pet osoba. Za svakog zaposlenog obezbeđen je računar sa tft monitorom i velikim memorijskim kapacitetom kao i telefonski aparat, dok u celom prostoru postoji mogućnost pristupa internetu. Zaposlenima su na raspolaganju tri telefonske ISDN linije i fax. Zavod je svoju imovinu i celokupni poslovni prostor osigurao u DDOR-u a, iako planirani video nadzor u 2008. godini nije uspostavljen, njegovo postavljanje planira se u 2009. godini kada u Zavod budu pristizali predmeti veće vrednosti.

Konkurs za logo Zavoda

Konkurs za logo i zaštitni znak Zavoda raspisan je 24. oktobra 2008. godine i objavljen je u slovačkom nedeljniku Hlas ljudu. Na konkurs se prijavilo petoro kandidata : Katarina Balažik iz Bratislave, Marian Karavla iz Stare Pazove, Štefania Kukučka iz Kisača , Andrea Mernik iz Pivnica i Juraj Beredi iz Selenče. Svi kandidati su imali po nekoliko predloga za logo i za poslovnu dokumentaciju (memorandum, koverat, vizit kartu). Komisija, u sastavu: Milina Sklabinski, direktorica Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Anna Ferik Ivanović, arhitekta-dizajner Ana Hrćan – Leskovac, direktorica Kulturno-informacionog centra Kisač, odlučila se za predlog loga Andreje Mernik iz Pivnica. Pobednički zaštitni znak je inspirisan varijabilnošću motiva koji dominiraju na slovačkim nošnjama, ručnim radovima, oslikanim tanjirima i ostalim predmetima slovačke narodne kulture. Ipak, motiv koji predstavlja znak, ne postoji kao poseban slovački ornament. Fiktivan je i simboliše modernu slovačku kulturu zasnovanu na skladu starog i novog, tradicije i savremenosti. Znak je u obliku cveta sačinjenog od četiri latice. Tri latice predstavljaju tri regiona Vojvodine (Banat , Bačka Srem) a četvrta, koja može da bude deo svake od njih, simbolizuje slovačku zajednicu koja živi na celoj teritoriji Vojvodine. Znak je u nijansama plave boje koja je kod Vojvođanskih Slovaka tradiconalna. Font loga je jednostavan kako bi do izražaja došla kompozicija samog znaka.

Promocija rada Zavoda u javnosti

Kako bi javnost bila što bolje upoznata sa misijom Zavoda i sa ciljevima, koje ova ustanov želi u budućnosti da realizuje, rad novoosnovane ustanove je od samog početka bio promovisan putem elektronskih i štampanih medija. Delatnost Zavoda pratili su Radio i Televizija Vojvodine, Radio i Televizija Petrovac, Radio Stara Pazova, Televizija Panonija, nedeljnik Hlas ljudu, a textovi o Zavodu objavljeni su i u Narodnom kalendaru, porodičnom magazinu Rovina i u publikaciji Slovaka u dijaspori „Slovenské zahraničie“. Imidž Zavoda profilisao se i na brojnim kulturnim manifestacijama Slovaka u Vojvodini.

Predavanja na temu Značaj osnivanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka realizovana su u okviru Letnjeg dirigentskog kampa i na Seminaru za koreografe dok je prva akcija na kojoj je Zavod, uz NSSNM, bio suorganizator, bila 4. konferencija muzikologa na temu Slovački muzički festivali – sadašnjost i budućnost. Međunarodni karakter ove konferencije omogućio je, upravo, Zavod, ugostivši renomirane koreologe iz Slovačke Republike (Romana Malatinca i Martina Urbana) i menadžere u kulturi iz Mađarske i Rumunije. Zaključci ove konferencije su se, kasnije, počeli primenjivati u praksi što je od neprocenjivog značaja za podizanje kvaliteta slovačkih muzičko-folklornih manifestacija odnosno prezentacione delatnosti slovačke kulture uopšte.

U  Slovačkoj republici je Zavod promovisan u okviru manifestacije Dani inostranih Slovaka, koju je u periodu od 09. – 14. oktobra 2008. godine organizovao Ured za Slovake u inostranstvu. Na ovoj manifestaciji Slovaci iz Srbije predstavili su se brojnim programima – vizuelnim – prezentujući dela akademskog slikara Pavela Popa u holu Ministarstva kulture Slovačke Republike, literarno-izdavačkim – predstavljajući najnovije naslove Slovačkog izdavačkog centra‚ etnografskim – izložbom dečijeg odevanja u prošlosti, dramskim – učešćem amaterskog pozorišta iz Pivnica, muzičko-folklornim – nastupima folklorne grupe Krajan i pojedinih renomiranih solista Slovaka iz Vojvodine.

U ime Zavoda, etnografsku izložbu Slovačkog narodnog muzeja u Trnavi otvorila je direktorica Zavoda a nije izostalo ni predstavljanje Zavoda na prijemima kod gradonačelnika Bratislavskog i Trnavskog samoupravnog okruga. Promocija Zavoda održana je i prilikom susreta najviših predstavnika Slovačkih zajednica u regionu, koji je bio održan u Segedinu krajem 2008. godine. S obzirom na to da je sastanak upriličen povodom potpisivanja memoranduma o zajedničkom nastupanju kod donatora sa projektima, koji se odnose na sve Slovake u regionu, Zavod je imao priliku da po prvi put kandiduje svoje projekte. U pitanju su dva projekta Zavoda: izgradnja web portala kulture Slovaka u regionu kao i organizovanje 5. konferencije muzikologa, koja će 2009. godine biti posvećena muzičkom fondu Radija Novi Sad, koji upravo te godine obeležava 60 godina postojanja.

Mapiranje kulturne infrastrukture Slovaka u Vojvodini

Na zahtev Pokrajinskog sekretarijata za kulturu je, u septembru 2008 godine, Zavod izvršio mapiranje aktuelnog stanja kulturne infrastrukture vojvođanskih Slovaka i pripremio izveštaje iz sledećih oblasti:

Ustanove kulture vojvođanskih Slovaka (muzeji, galerije, profesionalno pozorište, kulturni centri i domovi kulture)

Kulturno-umetnička društva Slovaka u Vojvodini (KUD, materska pozorišta, folklorni ansambli i sl.))

Udruženja građana i drugi projekti i programi iz oblasti kulture Slovaka u Vojvodini)

Kulturno- umetničke manifestacije)

Izveštaj sadrži 60 strana a, osim osnovnih podataka o vrsti i složenosti rada, sadrži i iskazane potrebe samih aktera u kulturi, kada je u pitanju budućnost njihovog delovanja.

Projekti u pripremi

Iako tek osnovan, Zavod je uspeo da uspostavi saradnju sa Slovačkim narodnim muzejom i postane partner u projektu Istorija tradicionalnih slovačkih kuća na Donjoj zemlji. Istorijski muzej, koji deluje u okviru Slovačkog narodnog muzeja, bavi se i istraživanjem problematike Slovaka u inostranstvu, njihove istorije i današnjeg načina života. Istorijski muzej svim svojim profesionalnim kapacitetima radi na očuvanju i dopunjavanju fonda Slovaka u inostranstvu i putem centralne evidencije muzejskih zbirki (CEMUZ) obrađuje fond zbirke i čini dostupnim informacije /tekstove i fotografije/ o određenim predmetima iz istorije Slovaka sa «Donje zemlje». U tom smislu planirana je i realizacija navedenog projekta koja bi se odvijala u pojedinim slovačkim lokalitetima u Vojvodini u periodu od 2009 – 2011 .godine. Istraživači Istorijskog muzeja obilaziće lokalitete, u periodu od januara do oktobra 2010. godine, i sakupljaće materijal nakon čega će uslediti njegova stručna obrada, klasifikacija i dokumentacija kao i krajnji rezultat – izložba slovačke arhitekture u Vojvodini. Zavod će, kao partner u projektu, pripremiti lokalitete za istraživanje, odnosno pronaći informatore i angažovati asistente, koji će imati priliku da rade sa stručnjacima iz Slovačke Republike.

Drugi projekat je izgradnja informacionog sistema za formiranje baza podataka slovačke kulture u Vojvodini. Da bi se napravio software za potrebe Zavoda, tačnije INDOK-a, neophodno je precizno odrediti potrebe i prema njima formirati parametre, angažovati programere i osposobiti radnike za njegovo korišćenje. Ujedno, deo ove dokumentacione građe potrebno je učiniti dostupnom i preko interneta. Realizacija ovog projekta pokrenuta je krajem 2008. godine a početak rada se očekuje u 2009. godini.

Donacije

Prvu donaciju Zavod je dobio krajem decembra iz Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine. Doncija sadrži bim – projektor sa kompletnom opremom, držačem, platnom i kablovima. Vrednost donacije iznosi 107.000,00 dinara.

Saradnja i njeni prvi rezultati

Zavod je u 2008. godini uspostavio saradnju sa nekoliko značajnih institucija. U Slovačkoj republici Zavod je uspostavio dobre odnose sa Uredom za Slovake u inostranstvu, Svetskim udruženjem Slovaka u inostranstvu, Slovačkim narodnim muzejom, Muzičkim centrom u Bratislavi, Pozorišnim zavodom Slovačke Republike, Filmskim zavodom Slovačke Republike i Agencijom za razvoj turizma Slovačke Republike.

Takođe, Zavod je započeo saradnju na zajedničkim projektima sa najvišim institucijama Slovaka u regionu – Slovačkom samoupravom u Mađarskoj i Demokratskim savezom Slovaka i Čeha u Rumuniji. Kada su u pitanju institucije i ustanove kulture u Srbiji, o radu Zavoda i njegovim ciljevima informisan je, pre svega, ministar kulture Republike Srbije Nebojša Bradić, koji je 06. oktobra 2008 godine u svom kabinetu primio Vladimira Valenćika, potpredsednika NSSNM, Pavela Čanjija, direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta i Milinu Sklabinski, direktora Zavoda. Osnovni cilj ovog susreta bilo je određivanje prioriteta kada je u pitanju kultura Slovaka u Srbiji i njeni najviši dometi koje bi Ministarstvo kulture trebalo da podržava ali i analiza dosadašnje saradnje odnosno njenih dobrih strana, ali i njenih nedostataka.

Zavod je u cilju uspostavljanja vlastite dokumentacione delatnosti a u sklopu predstojeće manifestacije «Slovačke narodne svečanosti», koja će 2009. godine obeležiti 90. godina od njihovog osnivanja, uspostavio saradnju sa Jugoslovenskom kinotekom sa ciljem pronalaženja najstarijih snimaka «Slovačkih narodnih svečanosti». Nakon pregleda postojećeg filmskog arhivskog materijala, koji se odnosi na slovačku kulturu do 2. svetskog rata, pronađena su dva snimka na kojima se nalaze kadrovi Slovačkih narodnih svečanosti /trajanje 1 minut/ kao i nepuna 4 minuta na temu Slovačke svadbe u Vojvodini snimljene 1939. godine u Bačkom Petrovcu. Snimci su, na osnovu ugovora, dostavljeni Zavodu u DVD i DVCAM formatu za korišćenje u isključivo nekomercijalne svrhe.

U cilju podrške dokumentacione delatnosti Zavod je uspostavio saradnju sa «Mandragora filmom», i podržao produkciju dokumentarno-igranog filma na temu Priča o Janu Lenhartu. Ova priča, koja govori o radio pevaču slovačkih izvornih narodnih pesama viđena očima njegovih naslednika, uvršćena je u nekoliko filmskih festivala takmičarskog karaktera. Zavod je, takođe, uspostavio saradnju sa drugim novoosnovanim Zavodima – vojvođanskih Mađara, Rumuna, Rusina i Hrvata kao i sa Zavodom za kulturu Vojvodine sa kojima su realizovani brojni formalni i neformalni sastanci u cilju bolje koordinacije rada i zajedničkog nastupanja kada su u pitanju pojedini projekti.

Uspostavljanje saradnje je cilj koji Zavodu tek predstoji u narednoj godini a mogući projekti planirani su u 2009. godini sa svim profesionalnim ustanovama kulture vojvođanskih Slovaka, sa ustanovama kulture koje deluju na republičkom, pokrajinskom, opštinskom i lokalnom nivou, sa međunarodnim kulturnim organizacijama i mrežama kao i svima onima, koji u svojim programima podržavaju očuvanje, unapređenje i razvoj kulture Slovaka u Vojvodini.

Direktor

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski