Kulturna mapa

Legenda

Kulturna mapa, kao zasebna rubrika portala Vam nudi mogućnost da se upoznate sa kulturnim i društvenim životom slovačke nacionalne manjine u Srbiji, počevši od naseljavanja Slovaka u pojedina mesta, pa sve do danas, gde posebnu pažnju posvećujemo aktuelnim dešavanjima u kulturi.

You need Flash player to see this content.

Problematici naseljavanja Slovaka na tzv. Donju zemlju, kao i u Banat, Bačku i Srem posvetio se i poznati slovački istoričar Jan Siracki, rodom iz Bačkog Petrovca, koji početke seoba Slovaka smešta u drugu polovinu 17. veka. Na osnovu njegovih istraživanja saznajemo da u to vreme mnogi podanici, prevashodno iz severnih županija Slovačke, napuštaju svoje plemiće i odlaze u južnije slovačke županije, a nekada i na teritoriju današnje Mađarske. U ovim teritorijalnim povlačenjima raspoznajemo početak seoba Slovaka na Donju zemlju koje su se učvrstile u prvoj polovini, nastavljale u drugoj polovini 18. veka, a u manjoj meri bile prisutne tokom gotovo celog 19. veka. Kao posledica toga je na Donjoj zemlji u oblasti između Dunava i Tise, u bekeškoj oblasti, a delimično i u današnjoj severoistočnoj Mađarskoj, kao i u Bačkoj, Banatu i Sremu (današnja Vojvodina – Srbija) naseljena poprilično kompaktna slovačka zajednica. Manje grupe Slovaka naseljene su i u današnjoj Rumuniji (okolina Nadlaka), Hrvatskoj (okolina Našica) i Bugarskoj (okolina Gornje Mitropolije).

You need Flash player to see this content.

Početak seoba Slovaka na Donju zemlju vremenski se veže prvenstveno za velike akcije habsburškog dvora i ugarskih plemića koji su imali za cilj da u oblast razorenu usled duge Turske okupacije, nasele stanovništvom drugih evropskih zemalja, kao i meštanima koji žive u gušće naseljenim krajevima same Ugarske.

You need Flash player to see this content.

Kako se dalje razvijao nacionalni, kulturni i društveni život slovačke zajednice u Srbiji nastoji da definiše i Kulturna mapa ovog portala, koja prikazuje 33 mesta u Srbiji koje naseljavaju Slovaci. Svako mesto sadrži relevantne istorijske i geografsko-demografske činjenice a posebno naglašava specifičnosti sredine kao i njegovu turističku ponudu. Autori se usredsređuju prevashodno na aktuelnu situaciju u slovačkim sredinama sa akcentom na njihove kulturne sadržaje i pojedine manifestacije.

You need Flash player to see this content.