Rovina, porodični magazin

Z dôvodu nedostatku tlačeného média medzi vojvodinskými Slovákmi, ktoré by ponúkalo relaxačné, zábavné obsahy čitateľom rôznych vekových kategórií, vznikol v roku 1994 rodinný magazín pod názvom Rovina. Prvý ročník pozostával z dvoch samostatných čísel a jedného dvojčísla, ktoré boli vydané vydavateľstvom Obzor – Tvorba v Novom Sade.

Prvým šéfredaktorom bol Michal Ďuga, ktorý si od samotného vzniku časopisu stanovil jeho obsahovú štruktúru a určité ciele. Časopis získal názov typický pre územie, ktoré je osídlené dolnozemskými Slovákmi k čomu sa Michal Ďuga v prvom úvodníku vyjadril nasledovne: „…Pomenovali sme ho jednoducho Rovina, lebo chceme, aby bol časopisom nášho tak územného, ako aj etnického prostredia…“.

Obsahová náplň časopisu je rôznorodá rovnako keď ide o výber tém alebo žáner spracovania určitej tematiky. V Rovine sa od začiatku zverejňujú rôzne zaujímavosti, reportáže, rozhovory, portréty z oblastí života Slovákov nie iba z domova, ale aj rôzne príbehy o Slovákoch zo zahraničia.

Rovina je rodinný magazín, ktorého obsah je spoločensko – zábavný čiže je relaxačného rázu. Práve preto i príspevky vyskytujúce sa v obsahu sú vždy pútavé a zaujímavé. Nechýbajú ani texty o receptoch, ručných prácach, literatúre, hudbe ako aj portréty významných slovenských osobností z Vojvodiny.

Keďže časopis Rovina je obsahovo zameraný na zábavné témy jeho súčasťou sú i mnohopočetné fotografie, ktoré obohacujú príspevky o vizuálnu zložku čo pridáva k autentickosti danej udalosti.

Michal Ďuga bol šéfredaktorom počas dvanástich ročníkov Roviny až do roku 2006 keď sa stal šéfredaktorom slovenského týždenníka Hlas ľudu. Miesto šéfredaktora následne vystriedal Ján Hlaváč s nástupom ktorého sa pozmenila tak obsahová, ako aj grafická stránka časopisu.

V prvom úvodníku k obsahovej zmene venoval niekoľko slov: „…Budeme sa snažiť a najmä, aby ste si medzi našimi rubrikami okrem kultúry a minulosti našli i riadky z oblasti hospodárstva, zdravotníctva, veterinárstva, vedy a, jasné, populárne zábavné čítanie, vďaka ktorému si možno upravíte príbytok, záhradku. K tomu sme si predsavzali prostredníctvom reportáží zaviesť Vás i do vzdialených krajín, s pohľadom možno oveľa hlbším, aký poskytuje bežná turistika…“.

Od roku 2007 vydavateľom Roviny je Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Magazín vychádza s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a Fondu Slovenského tlačeného slova NRSNM v Srbsku.

V Rovine sa v súčasnosti čitatelia môžu stretnúť s množstvom rubrík akými sú osobnosti, na slovíčko, portréty, spomienky, cestovanie, príbehy, stretnutia, ekológia a mnohé iné, ktoré sú určené tak pre tých najmladších, ako aj pre tých v pokročilom veku.

Magazín Rovina sa môže objednať telefonicky v Slovenskom vydavateľskom centre alebo e- mailom na svcentrum@stcable.rs. Distribuuje sa prostredníctvom kolportérov v každej slovenskej osade v Srbsku, pokým je v Báčskom Petrovci dostupný i v predajni A.S. Kultúra.