Lokálne rádiá vysielajúce po slovensky

Rádio Báčka

Rádio Báčka vysiela po slovensky v pondelok, utorok, stredu, piatok a nedeľu a to na frekvencii 99, 1 MHZ, veľmi krátke vlny.

V pondelok je vysielanie po slovensky v termínoch od 20.00h do 00.00h, v utorok a stredu od 19.00h do 20.00. V týchto termínoch sú poslucháčom dostupné rubriky Rozhlasová príloha, Humoristická príloha, Stretnutie s hudbou, Ekonomika, či Aktuality z prostredia.

V piatok od 19.00h do 20.00h je na vlnách rádio Báčky náboženské vysielanie Hlas evanjelia, kde sa poslucháčom prihovárajú farári evanjelickej a katolíckej cirkvi v Selenči

V nedeľu sa na vlnách Rádia Báčka po slovensky vysiela od 12.00h do 14.00h. prípadne i dlhšie, podľa trvania pozdravov a gratulácií obiednaných na ten deň. Nedeľné vysielanie je rekapituláciou predchádzajúceho týždňa, no jeho náplňou sú i rôzne oznamy, informácie, aktuality.

Rádio Báčsky Petrovec

Rádio Báčsky Petrovec, ktoré vysiela na veľmi krátkych vlnách 91, 4 MHZ, na rozdiel od iných rádio staníc, vysiela iba po slovensky. Program rádia je nasledovný:

Od utoroka do piatku každú hodinu si môžete vypočuťsprávy.

10.40h Hit dňa

14.00h Dozvuky dňa

Sobota: 10.00h – 12.00h  Aktuality z Vojvodiny

Nedeľa: 10.00h – 12.00h  Retrospektíva týždňa (…Jazyková poradňa, Z našej minulosti, Matičný kútik…)

Slovenská hudba každý deň 05.00h -15.00h

Svetová hudba každý deň 15.00h – 05.00h

Rádio Kovačica

Rádio Kovačica vysiela na frekvencii 93, 2 MHZ veľmi krátke vlny.

Po slovensky rádio vysiela každý deň a to počas pracovných dní od 6.00h do 8.00h ráno a od 15.00h do 19.00h vo vysielaní Na modrej vlne. Zastúpené sú tu príspevky spravodajského charakteru, oznamy, aktuality z prostredia a pod.

V sobotu rádio vysiela obsahy slovenských vojvodinských vysielaní z Rádia Báčka, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova a Rádia Kysáč od 14.00h do 17.00h.

V nedeľu rádio Kovačica po slovensky vysiela od 12.00h do 20h, prípadne i dlhšie, v závislosti od počtu pozdravov a blahoželaní, ktoré sú v tom termíne na programe.

Rádio spolupracuje i so Slovenskom, s rádiom Slovakia internacional, takže sú obsahy tohto rádia dostupné i poslucháčom Rádia Kovačica.

 

Program ranného vysielania je nasledovný:

06.00 Úvod

06.05 Ranné aktuality (naživo)

06.10 Reklamy + hudba

06.30 Program pre deti

07.00 Správy – Nový Sad

07.05 Poézia (naživo)

07.10 Recept (Naživo)

07.15 Stalo sa dnes

07.30 Ranné aktuality (naživo)

07.35 Reklamy + hudba

07.50 Správy – Nový Sad

08.00 Záver (naživo)

Program vysielania Na modrej vlne:

15.00 Úvod

15.15 Stalo sa dnes

15.30 Reklamy a oznamy + hudba

16.00 Obecné správy – Aktuality

16.15 Kalendárium (naživo)

16.20 Rubrika (pondelok – šport, utorok – zdravotníctvo a sociálna politika, streda – poľnohospodárstvo, ekológia a ochrana životného prostredia, štvrtok – kultúra a vzdelávanie, piatok – naša obec a mozaika)

17.15 Kontaktové pásmo (naživo)

17.45 Hudobné priania

17.55 Humor

17.58 Hudba

18.00 Obecné správy – Aktuality

18.15 Recept (naživo)

18.30 Správy Rádia Nového Sadu po slovensky

18.40 Reklamy a oznamy+ hudba

18.50 Poézia (naživo)

18.53 Hudba

19.00 Záver

Rádio Kysáč

Rádio Kysáč vysiela každý pracovný deň od 18,00 h až 23,00 h.

V piatok vysiela po srbsky.

V nedeľu 10,00 h až 18,00 h.

Kultúra je zastúpená aj v rámci správ – INFO – každý pracovný deň o 20,10 h trvania 10 minút (zahrnuté správy z Kysáča, Nového Sadu a Pokrajiny ).

 Šéfredaktorka Rádia Kysáč:  Anna CHrťanová – Leskovac

Redaktor denného programu: Michal Ďurovka

Rádio Stará Pazova

Na vlnách Rádia Stará Pazova sa po slovensky vysiela takmer každý deň na frekvencii 91, 5 MHZ, veľmi krátke vlny.

utorok od 18.00h do 21.00h môžete sledovať nasledovné programy:

18.00 Servisné informácie, Gratulácie k meninám, Voľba melódie dňa

18.30 Denník

19.30 Oznamy

20.00 Z nášho uhla (tematické vysielania)

stredu môžete sledovať:

18.00 Servisné informácie, Gratulácie k meninám, Voľba melódie dňa

18.30 Denník

18.45 Poučky po slovensky

20.00 Živé vody (náboženské vysielanie)

Program pre štvrtok a piatok je nasledovný:

18.00 Servisné informácie, Gratulácie k meninám, Voľba melódie dňa

18.30 Denník

18.30 Z vášho receptára

20.00 Z nášho uhla

sobotu rádio Stará Pazova vysiela po slovensky od 15.00h po 21.00h nasledovný program:

15.00 Servisné informácie, Gratulácie k meninám, Z vášho receptára, Z minulosti

16.00 Správy

16.15 Zvončeky (detské vysielanie)

16.30 Oznamy, hudba, Melódia týždňa (mesiaca)

18.00 Správy

19.00 Aktuality z Vojvodiny

19.30 Oznamy

Program po slovensky v nedeľu trvá od 7.00h do 10.00h

Program začína servisnými informáciami

8.00 Správy

8.30 Slovo nášho Boha trvá naveky (náboženské vysielanie)

9.00 Správy, aktuality

9.30 Oznamy, piesne