Kumštáreň, Radio Televizija Vojvodine

KUNST – nem.umenie, zručnosť

Kultúrna „dielňa“ ktorá sleduje kumšty, aktuálne umelecké počiny našich tvorcov, umelcov ktorí kreujú a formujú súčasnú slovenskú a celkovú vojvodinskú umeleckú scénu.

Kumštáreň je tematické vysielanie venované kultúre, vysiela sa ôsmu sezónu raz v mesiaci ( prvý piatok v mesiaci ) na druhom programe RTV v trvaní 30 minút a koncipovaná je ako prehľad kultúrnych  udalostí mesiaca.

Okrem najvýznamnejších slovenských predstaviteľov, tím Kumštárne sa snaží odsledovať aj všetky významné udalosti a podmienečne povedané svetové udalosti z kultúry. Dobrá spolupráca je nastolená aj so Slovenskom takže sú tu aj exkluzívne správy, komentáre z tamojších krážov.

Afirmujú prelínanie kultúr na týchto priestoroch a osobitne sú úspešné portréty. V niektorých vydaniach hosťujú osobnosti, ktoré poznačujú aktuálnu chvíľu.

Je to vysielanie elitistickej proveniencie, v pravom zmysle slova, prináša to najlepšie, afirmuje prestížnu tvorbu našej komunity a patrí mu divácka priazeň.

Redaktorka vysielania: Annamária Boldocká Grbićová

Spolupracovníci: Anna Jašková, Jarmila Labátová-Štrbová, Ján Čáni

Annamarija Boldocki Grbić