www.divadlo.rs

Slovenské vojvodinské divadlo sa svoju činnosť snaží prezentovať i online a to na webovej stránke www.divadlo.rs

Môžete si tu nájsť správy o samotnej inšitúcii, ako i o všetkých predstaveniach, v produkcii SVD.