Leopold Branislav Abafi

Leopold Branislav Abafi

evanjelický kňaz, publicista, spisovateľ, kultúrny dejateľ

Leopold Branislav Abafi ( 18. februar 1827 – 27. februar 1883 )

Evanjelický kňaz, publicista, spisovateľ a kultúrny dejateľ Leopold Branislav Abafi sa narodil 18.februára 1827 v Aradáči.

Pochádza zo šľachtického rodu Abafiovcov z Oravy. Jeho otec bol evanjelický farár Daniel Abafi, matka Karolína. Vyrastal v rodine s dvomi bratmi a sestrou. Vzdelanie získal v Levoči, Prešove a Bratislave. Počas revolúcie v rokoch 1848-1849 sa aktívne zúčastnil revolučného hnutia.

Po vysvätení za kňaza sa roku 1855 stal farárom.

Literárne začal tvoriť počas štúdií v Levoči. Bol aktívnym členom slovenských študentských spolkov. Ssvoje básne, drámy a prózy uverejňoval v časopise Sokol, rukopisnom zábavníku Život a v almanachu Lipa. Po roku 1875 sa venoval výlučne cirkevnej tvorbe. Prekladal do maďarčiny a z nemčiny do slovenčiny.

Takmer celý svoj život pôsobil ako kňaz v Aradáči. Okrem cirkevného, staral sa i o pozdvihnutie kultúrneho a národného života v Aradáči a všeobecne medzi Slovákmi v Banáte. V Aradáči založil Čítací kruh, Cirkevnú knižnicu a redigoval časopis Slovo života. Na počesť jeho pamiatky aradáčski evanjelici renovovali jeho hrobku, v chráme mu odhalili pamätnú tabuľu a každoročne usporadúvajú pietnu slávnosť na čele s evanjelickými farármi.

Zomrel 27. februára 1883.