Katarína Hricová

Katarína Hricová

poetka a spisovateľka pre deti

Katarína Hricová
( 4. jul 1967 )

Katarína Hricová sa narodila 4. júla 1967 v Zemune (Srbsko). Základnú a strednú obchodnícku školu vychodila v Starej Pazove. Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade roku 1994 vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. Pracuje ako učiteľka slovenčiny na základnej škole v Starej Pazove.

Básne uverejňovala v týždenníku Hlas ľudu, v časopise pre literatúru, kultúru a umenie Nový Život, v Slovenských pohľadoch, v Literárnom týždenníku, v Dotykoch, v časopise Dolnozemský Slovák, po srbsky v časopise Krovovi.

Od 90-tých rokov uverejňuje v časopise Nový Život.

Vyšli jej zbierky básní Terapia (Nový Sad,1992), Voľným pádom (Báčsky Petrovec,1997), Motýľ v klietke (Báčsky Petrovec,2004), a Dýchať pod vodou (Báčsky Petrovec, 2007).

Píše aj detské poviedky, zverejňované v detskom časopise Zornička.

Získala ceny Zorničky (pre detské poviedky Nočný rozhovor, r. 2005, Rozprávka o nedokonalej mačacej princeznej, r. 2011, Samko a Samota, r. 2013) a ceny na súbehoch Nového života (pre cyklus básni Ako more, r. 2006 a poviedku Som tu, r. 2013).

Zastúpená je v antológiách Svetlosti značenja (Smederevo, 2003), resp. Príliv drene / Plima srži (Smederevo, 2003, zostavil Adam Svetlík), Nikam a späť (Bratislava, 2005, zostavili Ladislav Čáni, Adam Svetlík a Ondrej Štefanko), Antológia slovenskej vojvodinskej poézie (Nový život, 2005, zostavil Víťazoslav Hronec), Plášť bohyne (Výber z tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, Matica slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec, 2012).

Je členka Spolku slovenských spisovateľov.