Galerija kod jasli

Galéria pri jasliach vznikla v rámci občianskeho združenia TGN kútik umenia majiteľa Jána Dorču v Báčskom Petrovci.

TGN (Teáter – Galéria – Noviny) kútik umenia bol založený 2. augusta 2011 a oficiálne ako združenie občanov začal pôsobiť od 12. marca roku 2003. Do jeho obsahu patrila Divadelná scéna Jovi, na ktorej sa konali divadelné predstavenia, tanečné a spevácke vystúpenia a pod. V rámci tejto scény vznikol aj Folklórny súbor Koleso, ktorý dal základy dnešnému SUS Krajan-Vojvodina. Pri združení pôsobila tzv. Gastronomická skupina, ktorá sa zúčastňovala rôznych podujatí a vychádzal tuná aj občasník pod názvom TGN aperitív.

V Galérii pri jasliach od jej založenia po rok 2005 bolo usporiadaných 22 výstav obrazov a iných umeleckých diel. Na nádvorí galérie sa uskutočnilo niekoľko prezentácií kníh. Činnosť galérie sa úspešne prezentovala tak doma ako i v zahraničí a v roku 2005 sa predstavila aj v Melbourne v Austrálii.