Kultúra a širšia verejnosť

Adresár inštitúcií, ustanovizní, združení, kultúrnych stredísk a kultúrno-umeleckých spolkov vojvodinských Slovákov

 

Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji

Bulevar Mihajla Pupina 1/IV

21 000 Novi Sad

Tel./fax: 021/42 29 89

E-mail: office@rada.org.rs

URL: www.rada.org.rs

Predsedníčka Anna Tomanová Makanová

 

Matica slovenská v Srbsku

Maticka slovačka u Srbiji

Maršala Tita 18

21 470 Bački Petrovac

Tel./Fax: 021/78 02 48

E-mail: msjbp@stcable.net

Predseda Ján Brtka

 

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny

Slovačka redakcija Televizije Vojvodine

Sutjeska 1

21 000 Nový Sad

Tel.: 021 210 14 80, 021 210 14 20

E-mail: dennik@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor Ján Čeman

 

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad

Slovačka redakcija Radia Novi Sad

Ignjata Pavlasa 3

21 000 Nový Sad

Tel.: 021 210 17 30

E-mail: slovacka.radio@rtv.rs

Hlavný a zodpovedný redaktor Martin Prebudila

 

NVU Hlas ľudu

NIU "Hlas ľudu"

Bulevar oslobodjenja 81/5

21 000 Novi Sad

Tel.: 021 47 20 840

E-mail: hlasludu@hl.rs

              nvu@hl.rs

Riaditeľ Samuel Žiak

 

Slovenské vydavateľské centrum

Slovački izdavacki centar

14 VÚSB 4-6

21 470 Bački Petrovac

Tel./Fax: 021/780 159

E-mail: svcentrum@stcable.rs

Riaditeľ Vladimír Valentík

 

Slovenské vojvodinské divadlo

Slovačko vojvodansko pozorište

Kollárova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svdivadlo@stcable.net

URL: www.petrovec.com/svd

Riaditeľka Viera Tárnociová Krstovská

 

Múzeum vojvodinských Slovákov

Muzej  vojvođanskih Slovaka

21 470 Báčsky Petrovec

Tel: 021/781 377

E.mail: muzejvs@stcable.net

URL: www.muzeumslovakov.rs

Riaditeľ Pavel Čáni

 

Kultúrne centrum Kysáč

Kulturni-centar Kisač

Slovenska 22

21 211 Kisač

Tel./Fax: 021/827 642

E-mail: kic@eunet.rs, kis.kysac@gmail.com

URL: www.kic-kisac.co.rs

Riaditeľ Pavel Surový

 

Dom kultúry 3. október

Dom kulture 3. oktobar

Maršala Tita 46

26 210 Kovačica

Tel./Fax: 013/ 661 112, 013/660 666

E-mail: dkulture@gmail.com

Riaditeľ Ján Tomáš

 

Dom kultúry Michala Babinku

Dom kulture Mihala Babinke

Trg oslobođenja 1

26 215 Padina

Tel.: 013/667 235

E-mail: dkmbpadina@gmail.com

Riaditeľka Anička Elšeková

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova

Centar za kulturu Stara Pazova

Svetosavska 27

22 300 Stara Pazova

Tel. 022/312 114, 022/311 104

E-mail: czkstpazova@ptt.rs

URL: www.czkstarapazova.com

 

Knižnica Štefana Homolu

Biblioteka Štefana Homole

Narodne revolucije 9

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/781 335

E-mail: shomolu@stcable.net

Riaditeľka Jarmila Stojmirovićová

 

Obecná knižnica Kovačica

Opštinska biblioteka Kovačica

Maršala Tita 48

26 210 Kovačica

Tel.: 013/662 471

Fax: 013/660 800

E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

URL: www.biblioteka-kovacica.com

Riaditeľka Mária Ďurišová

 

Slovakistická vojvodinská spoločnosť

Slovakističko vojvodansko društvo

 Dr. Zorana Đinđića 2

21 000 Novi Sad

Tel.: 021/401 220

Fax: 021/455 046

 

Galéria Zuzky Medveďovej

Galerija Zuzke Medveđove

Kolarova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 021/780 040

Fax: 021/780 444

E-mail: svdivadlo@stcable.net

URL: www.petrovec.com/svd

Riaditeľ Ján Brtka

 

Galéria insitného umenia Kovačica

Galerija naivne umetnosti Kovačica

Masarikova 65

26 210 Kovačica

Tel: 013/661 157, 013/660 500

E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com

URL: www.naivnaumetnost.com

Riaditeľka Anna Barcová

 

Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica

Medzinarodni etno center Babka Kovačica

Vinogradarska 7

26 210 Kovačica

Tel.: 013/661 522

E-mail: office@babka-center.com

URL: www.babka-center.com

Riaditeľ Pavel Babka

 

Asociácia slovenských spolkov žien

Asocijacija slovačkih udruženja žena

Maršala Tita 5-7

21 470 Bački Petrovac

Tel.: 064 12 84 392

E-mail: stmila@neobee.net

Predsedníčka Viera Miškovicová

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Pozorište VHV Bački Petrovac

Kollarova 4

21 470 Bački Petrovac

Tel./fax: 021 780 034, +381 63 885 60 40 

E-mail: divadlo@vhv.rs,  vhvpetrovec@gmail.com

URL: www.vhv.rs

Riaditeľ Ján Černák

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici

Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama

Vojvodinska 25

21 469 Pivnice

Tel: 021 756 550

E.mail: jceman@eunet.rs

URL: www.dida.co.rs

Predseda Mirko Gedra

 

Art centrum chlieb a hry

Art centar hleba i igara

Slovenski trg 2

22 300 Stara Pazova

Tel./fax.: 022/314 413

E-mail: info@miroslavbenka.com

URL: www.miroslavbenka.com

Riaditeľ Miroslav Benka

 

Kultúrne centrum Aradáč

Kulturni centar Aradac

Kukučínova 16

23 207 Aradac

Tel.: 064/28 00 752

E-mail: kc.aradac@gmail.com

Predseda Ivan Bagľaš

 

Slovenský dom MOMS

Slovački dom MOMS

Šafarikova 1

21 400 Bačka Palanka

Tel.: 021/751 121, 021/750 706

E-mail: momsjbp@eunet.rs

Predseda Juraj Beláni

 

KUS Petrovská družina

KUD Petrovačka družina

Kolarova 3

21 470 Bački Petrovac

Tel./fax: 021/782 215

Predsedníčka Daniela Legíňová-Sabová

 

Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké folklórne stredisko Krajan - Vojvodina

Slovački vojvođanski kulturno-umetnički folklorni centar Krajan - Vojvodina

Narodne revolucije 20

21 470 Bački Petrovac

Tel: +381 62 22 34 60

E-mail: krajan.vojvodina@gmail.com, mciliak@gmail.com

URL: www.krajan-vojvodina.rs

Predseda  Michal Čiliak

 

Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato

Ive Lola Ribara 15

23 205 Belo Blato

Tel.: 023/889 056

E-mail: jarmila.hromcikova@grad.zrenjanin.rs

Predseda Jarmila Hromčíková

 

SKUS Štefánik

SKPD Štefanik

Nušićeva 7

22 253 Bingula

 

KUS Sládkovič

KUD Sladkovič

Braće Gavrajić 1

11 275 Boljevci

Tel: 063/29 58 53

Predseda Marijan Šajben

 

SKOS v Erdevíku

SKPD u Erdeviku

Masarikova 2

22 230 Erdevik

Tel: 022 755 004

E-mail: oberedi@gmail.com

Predseda Andrej Berédi

 

SKUS Jánošík

SKUD Janošik

Maršala Tita 5

26 362 Janošik

Tel.: 013/647 162

URL: www.kusjanosik.co.rs

Predsedníčka Karolína Supeková

 

KUS Zvolen

KUD Zvolen

Maršala Tita 85

21 472 Kulpin

Tel.: 021/786 561, 062/22 34 60

E-mail: kuszvolen@gmail.com

Predseda Vladimír Zelenák

 

KUS Štefánik

KUD Štefanik

Maršala Tita 13

25 234 Lalić

Tel: 025 870 030

E-mail: mesnazajednicalalic@gmail.com     

Predseda Nikola Krivokuća

 

KUS Mladosť

KUD Mladost

Maršala Tita 69

21 315 Lug

Tel.: 064/505 34 49

Predsedníčka Anna Čelovská

 

MOMS Silbaš

Petra Drapšina 61

21 433 Silbaš

Tel.: 021 764 712

 

KUS Jednota

KUD Jedinstvo

Svetog Save 76

22 240 Šid

Tel.: 022/712 854

Predseda Vladimír Čáni

 

KUS Bratstvo

KUD Bratstvo

Slovenska 5

26 370 Hajdučica

Tel.:013 864 194

E-mail: dhudjec@open.telekom.rs

Predseda Nenad Folťan

 

SKOS Šafárik

SKPD Šafarik

Ugrinovačka 120

11 272 Dobanovci

Tel. 063/585 211

E-mail: kpdsafarik@hotmail.com

URL: www.kpdsafarik.co.rs, www.skossafarik.com

Predseda Željko Čapeľa

 

SKOS Detvan

SKPD Detvan

Spoljnostarčevačka 127

26 000 Vojlovica-Pančevo

Tel.: 063 581 040

E-mail: oravectereza@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com

URL: www.detvan.com

Predseda Michal Spišiak

 

KUS Jána Kollára

KUD Jana Kolara

Maršala Tita 124

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 114

E-mail: jkolar@abakusbp.net

Predseda Rastislav Rybársky

 

SKUS Pivnica

SKUD Pivnice

Vojvođanska 82

21 469 Pivnice

Tel/fax..: 021/756 098

E-mail: skuspiv@eunet.rs

URL: www.skuspivnica.org.rs

Predseda Valentín Michal Grňa

 

SKC P. J. Šafárika

SKC P. J. Šafarik

Vuka Karadžića 2/a

21 000 Novi Sad

Tel./fax: 021/524 459

E-mail: safarikns@gmail.com

URL: www.safarik.org.rs

Predsedníčka Vierka Marčoková-Cerovská

 

KOS Jednota

KPD Jedinstvo

Maršala Tita 58

21 412 Gložan

Tel./fax: 021/788 122, 065/47 88 122

E-mail: mzglozan@hotmail.rs

Predseda Rastislav Struhár

 

SKUS h Janka Čmelíka

SKUD h Janka Čmelika

Ćirila i Metodija 11

22 300 Stara Pazova

Tel./fax: 022 310 676

E-mail: skushjc96@gmail.com 

Predsedníčka Libuška Lakatošová

 

Komorný zbor Zvony

Kamerni hor Zvona

Čmelikova 39

21 425 Selenča

Tel.: 021 774 139

E-mail: zvony@neobee.net

Predseda Juraj Súdi

 

Komorný zbor Musica viva

Kamerni hor Musica Viva

 XIV VUSB 7-9

21 470 Bački Petrovac

Tel.021/780 614

E-mail: leaf@stcable.net

Predsedníčka Mariena Stankovićová-Kriváková

 
Súbor Skala

Masarikova 115

26 210 Kovačica
 
Tel.: 062 881 53 75
 
e-mail: tomas.pavel.83@gmail.com
 
Predseda Pavel Tomáš


Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru

Masarikova 69
 
26 210 Kovačica
 
Tel.: 063 337 527
 
e-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com
 
Predseda Paľo Sampor
 
 

SKUS Slnečnica

SKUD Slnečnica

Prvomajska 26
 
26 215 Padina
 
Tel.: 062 152 20 86
 
e-mail: skus.slnecnica@gmail.com
 
Predsedníčka Martina Hlavčová