Činnosť Ústavu

V tejto položke najdete správy o činnosti ÚKVS ako aj krátkodobé a strednodobé plány, ktoré ÚKVS mieni realizovať.

Týmto chceme našu činnosť urobiť transprentnou a poskytnúť priestor na interakciu.