Osobnosti slovenského hudobného života

  • Benková Kvetoslava, speváčka, etnomuzikologička, dramaturgička, redaktorka, režisérka
  • Bystrý, Viliam Figuš, hudobný skladateľ, pedagóg, autor prvej slovenskej opery
  • Ferík Juraj ml., Prvý profesionálny dirigent z radov vojvodinských Slovákov
  • Ferík Juraj st., učiteľ, hudobný pedagóg, zberateľ ľudových piesní
  • Kmeť, Martin, etnomuzikológ, pedagóg, skladateľ a dirigent
  • Nosál, Ján, hudobný skladateľ, autor zborových skladieb prvej dolnozemskej slovenskej opery a oratória, pedagóg, upravovateľ a kantor rímskokatolíckej cirkvi
  • Tomáš, Pavel st., hudobník