Mária Kotvášová - Jonášová

učiteľka, spisovateľka
Mária Kotvášová - Jonášová
( 24. novembra 1957 )

Mária Kotvášová-Jonášová sa narodila 24. novembra 1957 v Kovačici. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a celý život pracuje v oblasti kultúry. Pracovala v Rádio-televízii Vojvodiny v Novom Sade ako hlásateľka a novinárka, zatiaľ čo v kovačickom Dome kultúry 3. októbra jeden rok robila ako orgnizátorka kultúrnych aktivít. Už v mladosti účinkovala na recitačných prehliadkách a podujatiach a za svoje prednesy nie raz získala najvyššie ocenenia.

Ján Kmeť

akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ
Ján Kmeť
( 18. októbra 1927 - 16. októbra 2003 )

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr. Ján Kmeť bol doktor vied, profesor slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, akademik Vojvodinskej a Srbskej akadémie vied a umení, doctor honoris causa Univerzity Komenského v Bratislave, nestor slovakistiky v Juhoslávii, významný literárny vedec, literárny historik, kritik, komparatista a kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ v Juhoslávii.

Ján Bačúr

insitný maliar
Ján Bačúr
( 22. októbra 1937 )

Narodil sa 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu skončil v rodnej dedine a stretnú administratívnu školu v Belehrade. Po dôchodok v roku 1993 pracoval ako matrikár v Padine. V roku 1950 ako trinásť ročný chlapec vystavoval svoje obrazy na prvej kolektívnej výstave v Padine. V roku 1962 prvýkrát sa zúčastnil na podujatí Kovačický október, kedy bol navrhnutý za člena Galérie.