Ján Branislav Mičátek

učiteľ, básnik, jazykovedec, matičiar, národný buditeľ, organizátor kultúrneho života
Ján Branislav Mičátek
( 19. novembra 1837 - 24. januára 1905 )

Ján Branislav Mičátek sa narodil 19. novembra 1837 vo vtedajších Malých Stankovciach (dnes Trenčianskych Stankovciach). Otec mu tiež bol učiteľom a učil sa u spisovateľa Kalinčiaka, ktorý bol prednášateľom a učiteľom v Modre, kde mladý Mičátek získal nielen prvé pevné vedomosti, ale aj hrdosť, že pochádza z rodu významných národovcov – vzdelancov. Tu zakončil aj učiteľský ústav.

Marija Havran

scénografka a kostýmová výtvarníčka
Marija Havran
( 1. apríla 1966 )

Výtvarné vzdelanie získala na Strednej umeleckej škole, (odbor grafický dizajn) v Novom Sade, potom na Vyššej škole výtvarných a úžitkových umení v Belehrade. V rokoch 1991 – 1996 študovala odbor scénografia a kostýmové výtvarníctvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesora Jozefa Cillera. Doktorandské štúdium absolvovala na VŠMU u prof. Milana Čorbu. Doktorát obhájila v roku 2002 dizertačnou prácou na tému Dandy – Dandizmus ako umenie sebaštylizácie.

Samuel Starke

Evanjelický kňaz,biskup,národno-kultúrny dejateľ,jeden zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci,predseda Matice slovenskej v Juhoslávii
Samuel Starke
Samuel Starke
( 17. marca 1888 - 6. apríla 1959 )

Samuel Starke sa narodil 17. marca 1888 v Mošovciach. Ľudovú školu skončil v rodisku a gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Za farára ho v roku 1912 v Budíne vysvätil biskup G. Scholz.

V roku 1913 vstúpil do manželstva s Annou Burianovou, s ktorou mal päť detí.