Menadžment (manjinskih) festivala

21. decembar 2010

U ZKVS održano predavanje Dr. Milene Dragićević – Šešić, šefa Katedre UNESCO za menadžment u kulturi i kulturnu politiku na Univerzitetu umetnosti u BG na temu Menadžment (manjinskih) festivala.

Prilog:
FESTIVALI.ppt

Milena Dragičević Šešić