Manažment (menšinových) festivalov

21. decembra 2010
V ÚKVS odznela prednáška Manažment (menšinových) festivalov pod vedením Dr. Mileny Dragićevićovej – Šešićovej, šéfky Katedry UNESCO pre manažment v kultúre a kultúrnu politiku Univerzity umenia v BG.

Príloha:
Milena Dragičević Šešić