Zavod za udžbenike

Verejný podnik Ústav pre učebnice už celé desaťročia má na starosti vydávanie učebníc tak po srbsky, ako aj v rečiach národností, a teda aj po slovensky.

Cieľom Ústavu pre učebnice je zabezpečiť učebnice pre všetky predmety a všetky kategórie žiakov – od predškolského veku po stredoškolákov.

V súčasnosti máme v ponuke chvályhodný počet titulov vydaných po slovensky: 5 titulov pre predškolský vek, 172 pre základnú školu (z toho 46 titulov domáceho čítania) a 42 pre gymnázium. Okrem povinných učebníc sa tu vydávajú aj rôzne pracovné zošity, príručky a tituly domáceho čítania, dokonca aj mimoučebnicová literatúra. Spomedzi mimoučebnicových slovenských vydaní uvedieme napríklad Erby a ohniská – štúdie a eseje Jána Kmeťa, AlmagestAmarna 1. a Amarna 2. – prvé tri zväzky výberu z diela Víťazoslava Hronca a Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti Jarmily Hodoličovej (pozri dolu).

Učebnicové vydania Ústavu pre učebnice sú písané podľa požiadaviek platných učebných osnov a majú trvalé schválenia Ministerstvom osvety na použitie vo vyučovaní.


Starija izdanja (do 2020. godine) pogledajte na sledećem linku: KLIKNI OVDE