Zavod za udžbenike

Verejný podnik Ústav pre učebnice už celé desaťročia má na starosti vydávanie učebníc tak po srbsky, ako aj v rečiach národností, a teda aj po slovensky.

Cieľom Ústavu pre učebnice je zabezpečiť učebnice pre všetky predmety a všetky kategórie žiakov – od predškolského veku po stredoškolákov.

V súčasnosti máme v ponuke chvályhodný počet titulov vydaných po slovensky: 5 titulov pre predškolský vek, 172 pre základnú školu (z toho 46 titulov domáceho čítania) a 42 pre gymnázium. Okrem povinných učebníc sa tu vydávajú aj rôzne pracovné zošity, príručky a tituly domáceho čítania, dokonca aj mimoučebnicová literatúra. Spomedzi mimoučebnicových slovenských vydaní uvedieme napríklad Erby a ohniská – štúdie a eseje Jána Kmeťa, Almagest, Amarna 1. a Amarna 2. – prvé tri zväzky výberu z diela Víťazoslava Hronca a Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti Jarmily Hodoličovej (pozri dolu).

Učebnicové vydania Ústavu pre učebnice sú písané podľa požiadaviek platných učebných osnov a majú trvalé schválenia Ministerstvom osvety na použitie vo vyučovaní.

 

Novinky z Ústavu pre učebnice po slovensky

 

1. ročník

 

katalógové číslo: 42101

Miluška Anušjaková-Majerová, Milina Krajčíková:

Pracovný zošit k šlabikáru

rok vydania: 2010

rozsah: 84 s.

väzba: brožovaná

Nové, prepracované vydanie už dobre známeho Pracovného zošitu k šlabikáru osvedčeného autorského tímu Milušky Anušjakovej-Majerovej a Miliny Krajčíkovej, ktoré priamo z praxe čerpajú materiál pre svoje knihy.

 

 

 

katalógové číslo: 42111

Miluška Anušjaková-Majerová:

Píšem E, píš Eme!

Písanka s predtlačou pre prvákov

rok vydania: 2009

rozsah: 80 s.

väzba: brožovaná

Písanka s predpísanými písmenami a zaujímavými jednoduchými úlohami, praktická pomôcka pre prvákov, ktorá im pomôže hravo zdolať prvé písacie zručnosti a správny písací pohyb pri písaní písmen, slabík i jednoduchých viet.

 

 

 

katalógové číslo: 42115

Renáta Súdiová a Juraj Súdi:

HUDOBNÁ KULTÚRA

pre 1. ročník základnej školy

rok vydania: 2010

rozsah: 59 s.

väzba: brožovaná

Tretie opätovné vydanie už známej učebnice hudobnej kultúry pre 1. ročník základnej školy, ktorou autori hravo vovádzajú žiakov prvého ročníka do základov hudobnej kultúry, a ktorú trefne dopĺňa  CD s piesňami z učebnice.

 

 

 

katalógové číslo: 42114

Miluška Anušjaková-Majerová a Milina Krajčíková:

Príručka

k učebnicovému kompletu zo slovenského jazyka

pre 1. ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 103 s.

väzba: brožovaná

V dnešnej dobe je už nemysliteľné mať učebnice bez náležitej príručky. Práve preto svetlo dňa uzrela aj táto príručka k učebnicovému kompletu zo slovenského jazyka,, ktorá obsahuje všetko, čo učiteľ 1. ročníka má mať poruke na jednom mieste.

 

Tretí ročník

 

 

katalógové číslo: 42300

Zoroslav Spevák

NAUČ MA KOTRMELEC

čítanka pre 3. ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 120 s.

väzba: brožovaná

Čítanka pre 3. ročník, druhé vydanie, obsahuje trefne zvolené texty s jednoduchým, ale vhodným didaktickým aparátom, ponúkajúcim množstvo zaujímavých tém na rozhovor so žiakmi tohto veku.

 

 

 

katalógové číslo: 42301

Svetlana Zolňanová a Tatiana Ragová

SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

ZAHRAJME SA S GRAMATIKOU

pre 3. ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 143 s.

väzba: brožovaná

Druhé vydanie učebnice zo slovenského jazyka, v ktorej je spracované učivo podané hravo a prístupne, a tú hravosť ešte zvýrazňujú sympatickí hrdinovia tejto učebnice: kamarát Zajko Uško, zvedavý vrabec Čivo, múdra rybka, napomínajúci ráčik a usilovné včeličky.

 

 

 

katalógové číslo: 42315

Mariena Stankovićová-Kriváková a Danka Nakićová:

HUDOBNÁ KULTÚRA

pre 3. ročník základnej školy

rok vydania: 2010

rozsah: 67 s.

väzba: brožovaná

Druhé opätovné vydanie učebnice hudobnej kultúry pre 3. ročník základnej školy obsahuje rad priliehavých detských piesní, ale aj ukážky z diel hudobnej klasiky vhodnej pre deti tohto veku a celé učivo sprevádzajú sympatické postavičky Danka a Marienka, ktoré dialogickou formou sprístupňujú pojmy z hudobnej teórie, ktoré deti majú zdolať.

 

Štvrtý ročník

 

 

katalógové číslo: 42401

Mariena Korošová, Vlasta Werleová a Zuzana Týrová:

SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

pre 4. ročník základnej školy

rok vydania: 2010

rozsah: 168 s.

väzba: brožovaná

Druhé vydanie už v praxi osvedčenej učebnice zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania pre 4. ročník základnej školy, v ktorej autorky hravo a názorne spracovali učivo predpísané učebnými osnovami pre tento ročník.

 

 

 

katalógové číslo: 42409

Zoroslav Spevák:

SLOVENČINA, MOJA VÍLA

slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry

pre 4. až 6. ročník základnej školy – čítanka

rok vydania: 2010

rozsah: 202 s.

väzba: brožovaná

Druhé, opätovné vydanie.

Slovenčina, moja víla je druhá učebnica spomedzi troch učebníc pre žiakov, ktorí majú slovenčinu ako voliteľný predmet (Prvá je Slovenčina moja milá – pre 1. až 3. ročník, a tretia Slovenčina – moja sila – pre 7. a 8. ročník). Všetky tri zostavil vynikajúci pedagóg a znalec detskej duše Zoroslav Spevák.

 

Piaty ročník

 

 

katalógové číslo: 42500

Tomáš Čelovský

ČÍTANKA

pre 5. ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 171 s.

väzba: brožovaná

Táto čítanka obsahuje množstvo povinných i dodatočných textov, ktoré určitým spôsobom dopĺňajú tie základné, povinné texty. Ako sám autor hovorí: „Snažil som sa, koľko to dovoľovali priestor a vek adresátov, ten náš – ten môj starý svet – prepojiť s týmto mobilovým a internetovým.“ Autor sa tupokúsil nájsť cestu k mladým čitateľom a podať im čo najviac a čo najrôznorodejšie texty – aj tie, ktoré ich rozveselia a vyvolajú v nich dobrú náladu, ale aj tie, ktoré ich donútia zamyslieť sa nad rôznymi životnými problémami ako je problém opustenosti, chudoby, šikanovania... Didaktický aparát je pestrý, nápaditý a predovšetkým bohatý na témy na rozhovor.

 

 

 

katalógové číslo: 42501

Miroslav Dudok

SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

pre 5. ročník základnej školy

rok vydania: 2010

rozsah: 127 s.

väzba: brožovaná

Druhé vydanie učebnice zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania, ktorá jasným a zrozumiteľným jazykom vedie žiakov k spoznávaniu pravidiel spisovnej slovenčiny a poznatkov z jazyka.

 

 

 

katalógové číslo: 42510

Mariena Stankovićová Kriváková a Juraj Súdi:

HUDOBNÁ KULTÚRA

pre 5. ročník základnej školy

rok vydania: 2010

rozsah: 83s.

väzba: brožovaná

Učebnica, v ktorej autori veľmi vhodne a výstižne spájajú učivo zo slovenskej, srbskej i svetovej hudobnej kultúry, s množstvom znotovaných piesní vhodných pre tento vek. Napísaná v súlade s platnými učebnými osnovami hudobnej kultúry.

 

Šiesty ročník

 

 

katalógové číslo: 42600

Jarmila Hodoličová:

ČÍTANKA

pre 1. ročník základnej školy

rok vydania: 2010 (v príprave)

rozsah: 168 s.

väzba: brožovaná

Nová čítanka pre 6. ročník autorky Jarmily Hodoličovej podáva výber z diel tak staršej, klasickej literatúry, ako aj zo súčasnej, čo vhodne dopĺňajú ukážky z diel slovenských i svetových maliarov.

 

 

 

katalógové číslo: 42612

Juraj Súdi a  Mariena Stankovićová-Kriváková:

HUDOBNÁ KULTÚRA

pre 6. ročník základnej školy

rok vydania: 2010 (v príprave)

rozsah: 72 s.

väzba: brožovaná

Učebnica, v ktorej už osvedčený autorský tím v súlade s platnými učebnými osnovami z hudobnej kultúry pre 6. ročník základnej školy zostavil učebnicu, v ktorej prístupne, prehľadne a pútavo spracoval učivo z hudobnej kultúry.

 

Siedmy ročník

 

 

katalógové číslo: 42701

Michal Týr a Zuzana Týrová

SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

pre 7. ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 135 s.

väzba: brožovaná

Novú učebnicu zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania pre 7. ročník vypracovali dvaja autori – skúsený, vynikajúci znalec slovenského jazyka Michal Týr a mladá perspektívna jazykovedkyňa Zuzana Týrová. Táto učebnica podáva učivo predpísané platnými učebnými osnovami, názorne sprístupnené žiakom i v podobe schém a tabuliek.

 

Ôsmy ročník

 

 

katalógové číslo: 42801

Michal Týr a Zuzana Týrová

SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

pre 8. ročník základnej školy

rok vydania: 2010 (v príprave)

rozsah: 128 s.

väzba: brožovaná

Nová učebnica zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania, ktorú vypracoval už osvedčený autorský tím.

 

Pestrosť vydaní titulov domáceho čítania

 

 

katalógové číslo: 42154

KEDY RASTÚ DETI?

výber zo súčasnej tvorby vojvodinských Slovákov pre deti

pre prvý ročník základnej školy

rok vydania: 2006

rozsah: 61 s.

väzba: pevná

Zbierka poviedok a básničiek pre prvákov, ktoré napísali naši vojvodinskí slovenskí spisovatelia o škole a o žiakoch prvákoch a ich detskom svete.

 

 

 

katalógové číslo: 42352

V ROZPRÁVKOVEJ KRAJINE

výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti

pre tretí ročník základnej školy

 

rok vydania: 2005

rozsah: 142 s.

väzba: pevná

Kde bolo, tam bolo... zázračné slová, ktoré pootvoria brány rozprávkovej krajiny drakov, kráľov, princezien i čarodejníkov, krajiny, v ktorej stoja škrupinové zámky a rastú zázračné ruže. zázračné slová, ktoré pootvárajú bránu i do tejto knižky slovenských ľudových rozprávok a piesní.

 

 

 

katalógové číslo: 42353

ČÍTANIE NA ZJEDENIE

výber zo súčasnej slovenskej tvorby pre deti

pre tretí ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 127 s.

väzba: pevná

Výber z toho najlepšieho, čo sa v slovenskej literatúre pre deti napísalo – hrozienka z koláča, čerešničky z torty, chutné jednohubky, skrátka domáce čítanie na zjedenie.

 

 

katalógové číslo: 42356

VŠETKY DETI TOHTO SVETA

výber zo svetovej literatúry pre deti

pre tretí ročník základnej školy

rok vydania: 2008

rozsah: 85 s.

väzba: pevná

V tejto knižke na malých čitateľov čakajú krásne rozprávky, poviedky a bájky velikánov svetovej literatúry, ako sú Andersen, Puškin, Tolstoj, Ezop...

 

 

 

 

katalógové číslo: 42357

DIVADLO JE DIV DIVÚCI

výber zo scénickej a divadelnej tvorby pre deti

pre tretí ročník základnej školy

rok vydania: 1999

rozsah: 135 s.

väzba: brožovaná

Výber zo scénickej a divadelnej tvorby vhodnej pre deti nižších ročníkov základnej školy.

 

 

 

 

katalógové číslo: 42450

BOL RAZ JEDEN ZVEDAVEC

výber zo súčasnej slovenskej poézie pre deti

pre štvrtý ročník základnej školy

rok vydania: 2006

rozsah: 115 s.

väzba: pevná

V tejto knihe nájdete veršované rozprávky o Popoluške, i o tom, ako šlo vajce na vandrovku, stretnete tu chlapca, ktorý nevedel povedať r, i Aničku, ktorá spadla a rozbila si nos. Aj lietajúci dedko je skrytý v jednej básni. A je tu ešte kopa iných básní, a každá skrýva niečo pekné a zábavné, niekedy možno i niečo trochu smutné, ale práve také to má byť.

 

 

 

katalógové číslo: 42451

PREČO SA ROZPRÁVKY MAJÚ ROZPRÁVAŤ

výber ľudových rozprávok rôznych národov

pre štvrtý ročník základnej školy

rok vydania: 2007

rozsah: 139 s.

väzba: pevná

V tejto knihe vám podávame výber ľudových rozprávok rôznych národov sveta. Dozviete sa, prečo sa rozprávky majú rozprávať, a nie schovávať, ako to urobil jeden rozmaznaný chlapec, ktorý mal všetkého dosť, ale chcel mať ešte viac a nikdy s s nikým o nič nedelil. Ten chlapec veľmi rád počúval rozprávky, no nikomu druhému ich nedoprial. A preto každú vyrozprávanú rozprávku strčil do vrecka. A mohlo to byť s ním zle-nedobre, keby... No to sa dozviete, keď si prečítate túto krásnu knihu...

 

 

 

katalógové číslo: 42452

Lewis Carroll:

Alica v krajine zázrakov

pre štvrtý ročník základnej školy

rok vydania: 2008

rozsah: 106 s.

väzba: pevná

Alica v krajine zázrakov je kniha, o ktorej aj sám autor – anglický spisovateľ Lewis Carroll – hovoril, že je bájkou. Predstavuje bujaré, veselé, ale aj zázračné literárne dielo, ktoré je neodmysliteľnou zložkou svetovej literatúry pre deti. Čítajúc túto knihu, ocitnete sa v určitej krajine zázrakov, vo svete detskej fantázie, spolu s Alicou.

 

 

 

katalógové číslo: 42454

M. Babinka:

UŽ AJ LETÍME

pre štvrtý ročník základnej školy

rok vydania: 2005

rozsah: 87 s.

väzba: pevná

Svet tejto knihy tvoria hry, príhody a nezbedy Miška, Števka, Jožka, Igora... Ak sa chcete o nich dozvedieť viac, stačí len otvoriť túto knihu a vybrať sa so spoločný let so spisovateľom Michalom Babinkom na spoločný let detským svetom...

 

 

 

katalógové číslo: 42555

SLNCOVÝ KÔŇ

výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti

pre piaty ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 80 s.

väzba: pevná

Ponúkame vám tu dvadsaťjeden rozprávok, dvadsaťjeden perličiek z toho, čo vytvoril slovenský ľud v minulých storočiach. Sú plné krásnych túžob a nádejí ľudu, opletených fantáziou.

Stretnete tu veľa krásnych a nebojácnych junákov, ktorí pomáhali utláčaným a nešťastným. Nájdete tu Lomidreva i jeho kamarátov, ale i statočnú Marušku a krásnu a obetavú Zlatovlásku, ktorú žiadnymi trestami neprinútili zradiť zverené jej tajomstvo...

 

 

 

katalógové číslo: 42659

KAČIČKA DIVOKÁ

výber zo slovenských ľudových balád

pre šiesty ročník základnej školy

rok vydania: 2008

rozsah: 102 s.

väzba: pevná

Kačička divoká je výber zo slovenských ľudových balád a baladických piesní. Každá balada je ako krátka rozprávka. Má svoj malý dej, svoje jadierko, má do veršov zaodiatu udalosť, malý príbeh, o ktorom hovorí. Raz je to nešťastný život šuhaja idúceho na vojnu, inokedy nešťastná láska mladých alebo vražda nevinného...

 

 

katalógové číslo: 42757

VEJÚ VETRY, POVIEVAJÚ

výber z literatúry slovenského romantizmu

pre siedmy ročník základnej školy

rok vydania: 2009

rozsah: 167 s.

väzba: pevná

V knihe Vejú vetry, povievajú nájdete výber tých najkrajších diel Jána Bottu, Janka Kráľa, Sama Chalupku a iných slovenských spisovateľov z obdobia romantizmu.

 

Tieto a iné knihy domáceho čítania, ako aj učebníc, ktoré vyšli po slovensky v Ústave pre učebnice, nájdete na stránke www.zavod.co.rs.

 

Ján Kmeť:

Erby a ohniská

štúdie a eseje

Vydavatelia: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad

Kultúra, Báčsky Petrovec

Rok vydania: 1997

 

Víťazoslav Hronec:

Almagest

Výber z básní

Prvý zväzok

Vydavatelia: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad

Kultúra, Báčsky Petrovec

Rok vydania: 1999

 

Víťazoslav Hronec:

Amarna 1

Rodinný triptych

Druhý zväzok

Vydavatelia: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad

Kultúra, Báčsky Petrovec

Rok vydania: 2000

 

Víťazoslav Hronec:

Amarna 2

Rodinný triptych

Tretí zväzok

Vydavatelia: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad

Kultúra, Báčsky Petrovec

Rok vydania: 2000

 

Jarmila Hodoličová:

Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti

Vydavateľ: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belehrad

Rok vydania: 2005

Alena Peškova