Strateško planiranje u kulturi

11. decembar 2012

Dana 11. decembra 2012. godine, u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka, održana je radionica na temu strateškog planiranja u oblasti kulture.

Prilog:
Strateško planiranje u kulturi

Miroslav Keveždi